Velkommen til Agder Energi Nett.

Bygger ut strømnettet

Høy byggeaktivitet i Arendals-området gjør at Agder Energi Nett bygger nytt nett, og oppgraderer det eksisterende, flere steder i distriktet.
- Her kommer den nye strømforsyningen til Stoa Øst næringspark. Det blir solide greier, lover Morten Råna, prosjektingeniør i Agder Energi Nett.

På Stoa industriområde og flere andre steder er det store utbyggingsplaner, og behovet for strømforsyning er stort.

- Nå bygger vi en robust høyspent kraftforsyning til den nye næringsparken på Stoa Øst. Med kraftig dimensjonering skal vi øke kapasiteten i området, sier prosjektingeniør Morten Råna i Agder Energi Nett.

400 millionerByggeaktiviteten i regionen er fortsatt høy, og det planlegges ny strømforsyning både til næringsbygg og boligområder. I Froland skal arbeidet med strømforsyning til Bliksåsen boligfelt med 500 boenheter i gang på høstparten.

I tillegg skal det utføres vedlikeholds- og oppgraderingsarbeid på dagens strømnett. Blant annet pågår arbeidet med ombygging av nettstasjoner i master for fullt. Myndighetene har satt som krav at betjening av disse skal foregå fra bakken fra 1. januar 2016.

- I år skal vi bygge om mellom 50 og 60 slike stasjoner i vårt forsyningsområde, lokalt øst i Agder. Totalt gjenstår det ca. 160 ombygginger i Aust- og Vest Agder, men vi ligger godt an og holder fremdriftsplanen som er ferdigstillelse innen januar 2015, ett år før fristen, sier Råna.

Totalt regner Agder Energi Nett med å investere rundt 400 millioner kroner i 2013 i nybygging og rehabilitering av eksisterende nett i begge Agder-fylkene.

Publisert 19.09.2013