Velkommen til Agder Energi Nett.

"Nina" har roet seg, feil kan repareres

Ekstremværet "Nina" herjet lørdag.
Lista i ettermiddag. Foto: Anders Martinsen

12.01.15 kl:12:55
Agder Energi Nett har stor aktivitet med feilretting og reparasjoner etter stormen "Nina". De neste dagene vil det pågå arbeid på linjenettet over store deler av Agder, selv om været også de neste dagene kan vanskeliggjøre dette. Det er fortsatt en del feil i linjenettet, tungt snøfall kombinert med sterk vind har preget deler av strømforsyningen i indre del av Agder.

11.01.15 kl: 10:49
Været har bedret seg, og søndag morgen var i overkant av 3.500 nettkunder strømløse i Agder. Feilene er jevnt fordelt, med strømbrudd fra Sirdal i vest til Gjerstad i øst. Agder Energi Nett har store mannskapsstyrker ute for å reparere feilene som oppstod under uværet "Ninas" ferd gjennom landsdelen.

Det er lange avstander, og flere steder har feilene oppstått langt fra bilvei. Dermed kan det ta tid før alt er reparert og alle har fått strømmen tilbake. 

10.01.15 kl: 22:55
Ekstremværet "Nina" setter sitt preg på landsdelen. Så å si hele lørdag jobbet mannskaper fra Agder Energi for å skaffe strømmen tilbake til kunder som ble mørklagt. Storm med orkan i perioder langs kysten, og sterk vind og snøfall i innlandet og i fjellet, gjorde utfordringene mange og store. På det meste var nesten 25.000 kunder uten strøm.

Rundt klokken 23.00 lørdag var ca 11.000 kunder strømløse, og mange av disse hadde vært uten strøm siden midt på dagen. For oss er det viktig å sørge for at disse får strømmen tilbake. Vi setter pris på den tålmodighet mange viser, og kommer tilbake med mer informasjon om feilretting og strømsituasjonen.

Her kan dere følge med på driften av strømnettet i Aust- og Vest-Agder. http://aenett.maps.arcgis.com/apps/SummaryViewer/index.html?appid=7800f20b1f9a4e35825e2431fa7b7096

 

 

10.01.15 kl: 20:10
Ekstremværet "Nina" påvirker strømforsyningen i Agder. Klokken 20.00 var det i overkant av 15.000 kunder uten strøm – hovedsakelig i Vest-Agder. Uværet kommer vestfra, og beveger seg østover og inn i Aust-Agder. I fjellet og i indre strøk er det sterk vind og snøfall. Langs kysten er det kraftige vinder. Agder Energi Nett har mobilisert betydelige mannskapsstyrker som finner og retter feil som oppstår. Været kan imidlertid sette en stopper for dette på grunn av at dette er farefullt arbeid. Likeså kan det ta tid før vi får rettet feil som oppstår på øyer, og dermed kan kunder oppleve å være strømløse over lang tid. Vi retter feilene så fort vi kan.

Der strømlinjer er falt ned, ber vi publikum vise aktsomhet og holde avstand. Slike hendelser kan varsles på tlf. nr: 07272.

 10.01.15 kl: 17:22
Ekstremværet "Nina" påvirker strømforsyningen i Agder. Klokken 17 var det omkring 17000 kunder uten strøm – hovedsakelig i Vest-Agder. Uværet kommer vestfra, og beveger seg østover. I fjellet og i indre strøk er det sterk vind o snøfall. Langs kysten er det kraftige vinder. Der strømlinjer er falt ned, ber vi publikum vise aktsomhet og holde avstand. Slike hendelser kan varsles på tlf. nr. 07272.

Også de neste dagene varsles det sterk vind i Agder. Vi ber våre kunder ta forholdsregler og være forberedt på at strømmen kan forsvinne i korte eller lengre perioder.

AE Nett vil følge opp med mer informasjon.
 

Følg denne linken for å følge med på kartet som viser driftssituasjonen i strømnettet i Aust- og Vest-Agder.

http://aenett.maps.arcgis.com/apps/SummaryViewer/index.html?appid=7800f20b1f9a4e35825e2431fa7b7096

 

 

10.01.2015 kl:15:55  
Agder Energi Nett har høynet beredskap foran ekstremværet "Nina". Det er meldt full storm opp i orkanstyrke både i fjellet og langs kysten, med betydelig snøfall på indre strøk. Dette kan føre til strømutfall, og betydelige utfordringer knyttet til å rette feil.

Også de neste dagene varsles det sterk vind i Agder. Vi ber våre kunder ta forholdsregler og være forberedt på at strømmen kan forsvinne i korte eller lengre perioder.

AE Nett vil følge opp med mer informasjon. Følg denne linken for å følge med på kartet som viser driftssituasjonen i strømnettet i Aust- og Vest-Agder.

http://aenett.maps.arcgis.com/apps/SummaryViewer/index.html?appid=7800f20b1f9a4e35825e2431fa7b7096

 

 

Publisert 10.01.2015

Kundesenter stengt

Hei, vår chat er nå stengt. Åpningstid for chat er mandag til fredag kl 9- 14. Dersom din henvendelse gjelder feil i strømnettet må dette meldes via skjemaet "farlige forhold" på våre nettsider eller på telefon 3860 7272. Feilmeldingstjenesten er åpen hele døgnet.

Chat med oss
Ofte stilte spørsmål
Strømstøtteordning
Strømforbruket
Fakturaspørsmål
Flytting
Bygge/endre installasjon

Regjeringen har lagt fram en ordning om kompensasjon for høye strømpriser. Ordningen innebærer at alle kunder vil få deler av sine strømutgifter tilbakebetalt gjennom nettleien for strømforbruk knyttet til husholdningsformål.

Ordningen vil gjelde fra og med strømregningen for desember 2021 og er forlenget ut 2023.

Kunden får tilbakebetalt 55% av kostnadene over 70 øre per kWt eks mva. for desember 2021. Fra januar 2022 er prosentsatsen 80%. For september 2022 til og med mars 2023 økes den til 90 %. Fra april til og med september 2023 er den 80%, og oktober til og med desember 2023 økes den til 90%.

Kompensasjonsbeløpet vil bli trukket fra den månedlige regningen for nettleie.

Les mer om ordningen her 

Ønsker du å følge med på strømforbruket og redusere kostnadene på strøm og nettleie, er det viktig å vite hvordan strømforbruket er i din bolig. Strømmåleren gir deg muligheten til å følge med på eget forbruk, analysere eget forbruksmønster og få hjelp til smartere strømbruk.

Logg deg inn på Min side for å se ditt forbruk.

Du kan også lese mer om strømforbruk i denne artikkelen.

De aller fleste mottar en samlet faktura for både strøm og nettleie fra sin strømleverandør. Det er derfor avsenderen av fakturaen som kan svare på fakturaspørsmål, betalingsavtaler og lignende.

Om du mottar faktura direkte fra oss, eller ønsker å se grunnlaget for din nettleiefaktura kan du logge inn på Min side og se den der.

INNFLYTTING

Ta kontakt med en strømleverandør som du ønsker å bruke. De vil hjelpe deg slik at du får avtale om kjøp av strøm. I tillegg vil de også sørge for at Agder Energi Nett får melding om din innflytting slik at du blir registrert med en nettleieavtale.

UTFLYTTING

Ta kontakt med din strømleverandør. Når de får beskjed om oppsigelsen så vil de også sørge for at Agder Energi Nett får melding slik at nettleieavtalen sies opp. Husk å gi beskjed så raskt som mulig for å unngå at du betaler for en bolig du har flyttet fra.

Veldig mange tjenester utføres av installatører som er godkjent gjennom en prekvalifiseringsordning.
Dette gjelder blant annet ny installasjon og endringer i eksisterende anlegg i din bolig. Les mer om dette og se oversikt over prekvalifiserte installatører her