Velkommen til Agder Energi Nett.

"Nina" har roet seg, feil kan repareres

Ekstremværet "Nina" herjet lørdag.
Lista i ettermiddag. Foto: Anders Martinsen

12.01.15 kl:12:55
Agder Energi Nett har stor aktivitet med feilretting og reparasjoner etter stormen "Nina". De neste dagene vil det pågå arbeid på linjenettet over store deler av Agder, selv om været også de neste dagene kan vanskeliggjøre dette. Det er fortsatt en del feil i linjenettet, tungt snøfall kombinert med sterk vind har preget deler av strømforsyningen i indre del av Agder.

11.01.15 kl: 10:49
Været har bedret seg, og søndag morgen var i overkant av 3.500 nettkunder strømløse i Agder. Feilene er jevnt fordelt, med strømbrudd fra Sirdal i vest til Gjerstad i øst. Agder Energi Nett har store mannskapsstyrker ute for å reparere feilene som oppstod under uværet "Ninas" ferd gjennom landsdelen.

Det er lange avstander, og flere steder har feilene oppstått langt fra bilvei. Dermed kan det ta tid før alt er reparert og alle har fått strømmen tilbake. 

10.01.15 kl: 22:55
Ekstremværet "Nina" setter sitt preg på landsdelen. Så å si hele lørdag jobbet mannskaper fra Agder Energi for å skaffe strømmen tilbake til kunder som ble mørklagt. Storm med orkan i perioder langs kysten, og sterk vind og snøfall i innlandet og i fjellet, gjorde utfordringene mange og store. På det meste var nesten 25.000 kunder uten strøm.

Rundt klokken 23.00 lørdag var ca 11.000 kunder strømløse, og mange av disse hadde vært uten strøm siden midt på dagen. For oss er det viktig å sørge for at disse får strømmen tilbake. Vi setter pris på den tålmodighet mange viser, og kommer tilbake med mer informasjon om feilretting og strømsituasjonen.

Her kan dere følge med på driften av strømnettet i Aust- og Vest-Agder. http://aenett.maps.arcgis.com/apps/SummaryViewer/index.html?appid=7800f20b1f9a4e35825e2431fa7b7096

 

 

10.01.15 kl: 20:10
Ekstremværet "Nina" påvirker strømforsyningen i Agder. Klokken 20.00 var det i overkant av 15.000 kunder uten strøm – hovedsakelig i Vest-Agder. Uværet kommer vestfra, og beveger seg østover og inn i Aust-Agder. I fjellet og i indre strøk er det sterk vind og snøfall. Langs kysten er det kraftige vinder. Agder Energi Nett har mobilisert betydelige mannskapsstyrker som finner og retter feil som oppstår. Været kan imidlertid sette en stopper for dette på grunn av at dette er farefullt arbeid. Likeså kan det ta tid før vi får rettet feil som oppstår på øyer, og dermed kan kunder oppleve å være strømløse over lang tid. Vi retter feilene så fort vi kan.

Der strømlinjer er falt ned, ber vi publikum vise aktsomhet og holde avstand. Slike hendelser kan varsles på tlf. nr: 07272.

 10.01.15 kl: 17:22
Ekstremværet "Nina" påvirker strømforsyningen i Agder. Klokken 17 var det omkring 17000 kunder uten strøm – hovedsakelig i Vest-Agder. Uværet kommer vestfra, og beveger seg østover. I fjellet og i indre strøk er det sterk vind o snøfall. Langs kysten er det kraftige vinder. Der strømlinjer er falt ned, ber vi publikum vise aktsomhet og holde avstand. Slike hendelser kan varsles på tlf. nr. 07272.

Også de neste dagene varsles det sterk vind i Agder. Vi ber våre kunder ta forholdsregler og være forberedt på at strømmen kan forsvinne i korte eller lengre perioder.

AE Nett vil følge opp med mer informasjon.
 

Følg denne linken for å følge med på kartet som viser driftssituasjonen i strømnettet i Aust- og Vest-Agder.

http://aenett.maps.arcgis.com/apps/SummaryViewer/index.html?appid=7800f20b1f9a4e35825e2431fa7b7096

 

 

10.01.2015 kl:15:55  
Agder Energi Nett har høynet beredskap foran ekstremværet "Nina". Det er meldt full storm opp i orkanstyrke både i fjellet og langs kysten, med betydelig snøfall på indre strøk. Dette kan føre til strømutfall, og betydelige utfordringer knyttet til å rette feil.

Også de neste dagene varsles det sterk vind i Agder. Vi ber våre kunder ta forholdsregler og være forberedt på at strømmen kan forsvinne i korte eller lengre perioder.

AE Nett vil følge opp med mer informasjon. Følg denne linken for å følge med på kartet som viser driftssituasjonen i strømnettet i Aust- og Vest-Agder.

http://aenett.maps.arcgis.com/apps/SummaryViewer/index.html?appid=7800f20b1f9a4e35825e2431fa7b7096

 

 

Publisert 10.01.2015