Velkommen til Agder Energi Nett.

Endring i innbetaling til Enova

Fra 1. januar 2013 endres forskrift om innbetaling av påslag på nettariffen til Energifondet.

Inkludert i nettleien er en avgift som går til å finansiere det statlige energifondet, som forvaltes av Enova SF. Enova har endret i forskriften om innbetaling av påslag på nettariffen til Energifondet. Tidligere var påslaget 1 øre pr. kilowattime for alle.

Fra 1. januar 2013 gjelder følgende:

•For husholdningsbruk skal påslaget som tidligere utgjøre 1 øre pr. kilowattime. •For andre sluttbrukere enn husholdninger skal påslaget utgjøre 800 kroner i året for hvert målepunkt. Påslaget faktureres sammen med det årlige fastbeløpet på nettleien, fordelt på terminene.

For mer informasjon om Enova avgiften og endringen henvises det til Enova og NVE sine nettsider. Du kan også lese forskriften her

Publisert 14.11.2013