Velkommen til Agder Energi Nett.

Endringer i nettleien

I 2015 reduseres fastleddet for alle privatkunder med 125 kroner i året, og eKunderabatten på 240 kroner fjernes.
Iben koser seg med å lese bok sammen med mamma Tone Baardsen.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) arbeider med å innføre felles fakturering for strøm- og nettselskapene. Det betyr at kundene i fremtiden, uansett hvilken strømleverandør de har, vil få strøm og nettleie på en faktura utsendt av strømleverandøren. Da er det strømleverandøren som vil inngå avtale med kunden om efaktura.

Agder Energi Nett legger allerede nå til rette for dette. eKunderabatten fjernes, og det gis i stedet en reduksjon i nettleiens fastledd med 125 kroner året for alle privatkundene.

Det er NVE som hvert år fastsetter inntektsrammene for de norske nettselskapene.

To typer nettleie
Agder Energi Nett har to måter å beregne nettleie på, nettleie energi og nettleie effekt. Sistnevnte imøtekommer behovet for å sette en mer riktig pris basert på kundens effektuttak, det vil si priser den kapasiteten kunden faktisk trenger.

En analogi kan være et bredbåndsabonnement der en kan abonnere på henholdsvis 5, 20 eller 50 Mbit/s og betale månedsbeløp ut fra den kapasitet en ønsker. I "tele-verdenen" abonnerer en på en kapasitet og betaler for denne enten en bruker den eller ikke. I "strøm-verdenen" måles den kapasitet du faktisk har brukt måned for måned (den timen hver måned der du har hatt behov for størst kapasitet av nettet) og denne kapasiteten målt i kWh/h, legges til grunn i avregningen.

Nettleie effekt gjelder for anlegg med sikringer over 160A for 230V, eller 100A for 400V anlegg. Videre for alle anlegg som har timesmåling ifølge forskriftskrav, samt for plusskunder.

Nettleie energi gjelder for alle anlegg med tradisjonelle målere.

Nettleiebrosjyrer
 
Agder Energi Nett har laget brosjyrer med informasjon om nettleien for både privatkunder og bedriftskunder, som kan lastes ned her:

Nettleiepriser 2015 Privatkunder

Nettleiepriser 2015 Bedriftskunder

Nye priser
Nye beregninger av nettleien sammenlignet med inntektsrammen viser at vi kan redusere nettleien fra 1. april 2015:

Nettleiepriser fra 01.04.2015 Privatkunder

Nettleiepriser fra 01.04.2015 Bedriftskunder

Publisert 16.12.2014

Kundesenter stengt

Hei, vår chat er nå stengt. Åpningstid for chat er mandag til fredag kl 9- 14. Dersom din henvendelse gjelder feil i strømnettet må dette meldes via skjemaet "farlige forhold" på våre nettsider eller på telefon 3860 7272. Feilmeldingstjenesten er åpen hele døgnet.

Chat med oss
Ofte stilte spørsmål
Strømstøtteordning
Strømforbruket
Fakturaspørsmål
Flytting
Bygge/endre installasjon

Regjeringen har lagt fram en ordning om kompensasjon for høye strømpriser. Ordningen innebærer at alle kunder vil få deler av sine strømutgifter tilbakebetalt gjennom nettleien for strømforbruk knyttet til husholdningsformål.

Ordningen vil gjelde fra og med strømregningen for desember 2021 og er forlenget ut 2023.

Kunden får tilbakebetalt 55% av kostnadene over 70 øre per kWt eks mva. for desember 2021. Fra januar 2022 er prosentsatsen 80%. For september 2022 til og med mars 2023 økes den til 90 %. Fra april til og med september 2023 er den 80%, og oktober til og med desember 2023 økes den til 90%.

Kompensasjonsbeløpet vil bli trukket fra den månedlige regningen for nettleie.

Les mer om ordningen her 

Ønsker du å følge med på strømforbruket og redusere kostnadene på strøm og nettleie, er det viktig å vite hvordan strømforbruket er i din bolig. Strømmåleren gir deg muligheten til å følge med på eget forbruk, analysere eget forbruksmønster og få hjelp til smartere strømbruk.

Logg deg inn på Min side for å se ditt forbruk.

Du kan også lese mer om strømforbruk i denne artikkelen.

De aller fleste mottar en samlet faktura for både strøm og nettleie fra sin strømleverandør. Det er derfor avsenderen av fakturaen som kan svare på fakturaspørsmål, betalingsavtaler og lignende.

Om du mottar faktura direkte fra oss, eller ønsker å se grunnlaget for din nettleiefaktura kan du logge inn på Min side og se den der.

INNFLYTTING

Ta kontakt med en strømleverandør som du ønsker å bruke. De vil hjelpe deg slik at du får avtale om kjøp av strøm. I tillegg vil de også sørge for at Agder Energi Nett får melding om din innflytting slik at du blir registrert med en nettleieavtale.

UTFLYTTING

Ta kontakt med din strømleverandør. Når de får beskjed om oppsigelsen så vil de også sørge for at Agder Energi Nett får melding slik at nettleieavtalen sies opp. Husk å gi beskjed så raskt som mulig for å unngå at du betaler for en bolig du har flyttet fra.

Veldig mange tjenester utføres av installatører som er godkjent gjennom en prekvalifiseringsordning.
Dette gjelder blant annet ny installasjon og endringer i eksisterende anlegg i din bolig. Les mer om dette og se oversikt over prekvalifiserte installatører her