Velkommen til Agder Energi Nett.

Endringer i nettleien

I 2015 reduseres fastleddet for alle privatkunder med 125 kroner i året, og eKunderabatten på 240 kroner fjernes.
Iben koser seg med å lese bok sammen med mamma Tone Baardsen.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) arbeider med å innføre felles fakturering for strøm- og nettselskapene. Det betyr at kundene i fremtiden, uansett hvilken strømleverandør de har, vil få strøm og nettleie på en faktura utsendt av strømleverandøren. Da er det strømleverandøren som vil inngå avtale med kunden om efaktura.

Agder Energi Nett legger allerede nå til rette for dette. eKunderabatten fjernes, og det gis i stedet en reduksjon i nettleiens fastledd med 125 kroner året for alle privatkundene.

Det er NVE som hvert år fastsetter inntektsrammene for de norske nettselskapene.

To typer nettleie
Agder Energi Nett har to måter å beregne nettleie på, nettleie energi og nettleie effekt. Sistnevnte imøtekommer behovet for å sette en mer riktig pris basert på kundens effektuttak, det vil si priser den kapasiteten kunden faktisk trenger.

En analogi kan være et bredbåndsabonnement der en kan abonnere på henholdsvis 5, 20 eller 50 Mbit/s og betale månedsbeløp ut fra den kapasitet en ønsker. I "tele-verdenen" abonnerer en på en kapasitet og betaler for denne enten en bruker den eller ikke. I "strøm-verdenen" måles den kapasitet du faktisk har brukt måned for måned (den timen hver måned der du har hatt behov for størst kapasitet av nettet) og denne kapasiteten målt i kWh/h, legges til grunn i avregningen.

Nettleie effekt gjelder for anlegg med sikringer over 160A for 230V, eller 100A for 400V anlegg. Videre for alle anlegg som har timesmåling ifølge forskriftskrav, samt for plusskunder.

Nettleie energi gjelder for alle anlegg med tradisjonelle målere.

Nettleiebrosjyrer
 
Agder Energi Nett har laget brosjyrer med informasjon om nettleien for både privatkunder og bedriftskunder, som kan lastes ned her:

Nettleiepriser 2015 Privatkunder

Nettleiepriser 2015 Bedriftskunder

Nye priser
Nye beregninger av nettleien sammenlignet med inntektsrammen viser at vi kan redusere nettleien fra 1. april 2015:

Nettleiepriser fra 01.04.2015 Privatkunder

Nettleiepriser fra 01.04.2015 Bedriftskunder

Publisert 16.12.2014