Velkommen til Agder Energi Nett.

Energiutredningene er oppdaterte

De lokale energiutredningene for de 30 kommunene på Agder er nå oppdaterte, og nå starter en presentasjonsrunde i offentlige møter.
Arendal og de andre 29 kommunene på Agder har nå fått oppdaterte energiutredninger

- Målet med de lokale energiutredningene er å øke kunnskapen om lokal    energiforsyning, stasjonær energibruk og alternativer på dette området. På    denne måten skal lokale energiutredninger medvirke til en samfunnsmessig    rasjonell utvikling av energisystemet, sier Rolf Erlend Grundt, som er    sivilingeniør Nettutvikling i Nettstrategi i Agder Energi Nett.  

Han er ansvarlig for de lokale energiutredningene, som Rejlers utarbeider på    oppdrag for Agder Energi Nett.  

Energi på dagsorden
Alle landets nettselskaper er pålagt å lage    lokale energiutredninger for samtlige kommuner i konsesjonsområdet sitt.    Utredningene oppdateres annethvert år, og det er syvende gang at Agder    Energi Nett har fått utarbeidet dem.  

De lokal energiutredningene presenteres for de enkelte kommunene i offentlige    møter. Hensikten med lokal energiutredning og det etterfølgende offentlige    møtet er altså i første rekke å sette energispørsmål på dagsorden.  

- For eksempel hvilke faktorer påvirker energiforbruket? Hvordan har    fordelingen og utviklingen i energiforbruk vært? Hva er prognosen for    framtidig energiforbruk? Hvilke lokale energiressurser finnes i kommunen?    Hvordan påvirkes kapasiteten på eksisterende infrastruktur for    elektrisitet?, sier Grundt.  

Nyttig for Nett I tillegg til de pålagte forholdene utredningene skal    inneholde, ønsker Agder Energi Nett også å få nytte av utredningene og    informere om selskapets aktiviteter i kommunene. Eksempel på det er listen    over kjente utbyggingsplaner i kommunen som Agder Energi Nett har fått    utarbeidet i samarbeid med kommunen og Rejlers og som ligger som vedlegg til    energiutredningen.  

Møtetidspunkt og sted for energiutredningene finner du her

Publisert 05.11.2013

Kundesenter stengt

Hei, vår chat er nå stengt. Åpningstid for chat er mandag til fredag kl 9- 14. Dersom din henvendelse gjelder feil i strømnettet må dette meldes via skjemaet "farlige forhold" på våre nettsider eller på telefon 3860 7272. Feilmeldingstjenesten er åpen hele døgnet.

Chat med oss
Ofte stilte spørsmål
Strømstøtteordning
Strømforbruket
Fakturaspørsmål
Flytting
Bygge/endre installasjon

Regjeringen har lagt fram en ordning om kompensasjon for høye strømpriser. Ordningen innebærer at alle kunder vil få deler av sine strømutgifter tilbakebetalt gjennom nettleien for strømforbruk knyttet til husholdningsformål.

Ordningen vil gjelde fra og med strømregningen for desember 2021 og er forlenget ut 2023.

Kunden får tilbakebetalt 55% av kostnadene over 70 øre per kWt eks mva. for desember 2021. Fra januar 2022 er prosentsatsen 80%. For september 2022 til og med mars 2023 økes den til 90 %. Fra april til og med september 2023 er den 80%, og oktober til og med desember 2023 økes den til 90%.

Kompensasjonsbeløpet vil bli trukket fra den månedlige regningen for nettleie.

Les mer om ordningen her 

Ønsker du å følge med på strømforbruket og redusere kostnadene på strøm og nettleie, er det viktig å vite hvordan strømforbruket er i din bolig. Strømmåleren gir deg muligheten til å følge med på eget forbruk, analysere eget forbruksmønster og få hjelp til smartere strømbruk.

Logg deg inn på Min side for å se ditt forbruk.

Du kan også lese mer om strømforbruk i denne artikkelen.

De aller fleste mottar en samlet faktura for både strøm og nettleie fra sin strømleverandør. Det er derfor avsenderen av fakturaen som kan svare på fakturaspørsmål, betalingsavtaler og lignende.

Om du mottar faktura direkte fra oss, eller ønsker å se grunnlaget for din nettleiefaktura kan du logge inn på Min side og se den der.

INNFLYTTING

Ta kontakt med en strømleverandør som du ønsker å bruke. De vil hjelpe deg slik at du får avtale om kjøp av strøm. I tillegg vil de også sørge for at Agder Energi Nett får melding om din innflytting slik at du blir registrert med en nettleieavtale.

UTFLYTTING

Ta kontakt med din strømleverandør. Når de får beskjed om oppsigelsen så vil de også sørge for at Agder Energi Nett får melding slik at nettleieavtalen sies opp. Husk å gi beskjed så raskt som mulig for å unngå at du betaler for en bolig du har flyttet fra.

Veldig mange tjenester utføres av installatører som er godkjent gjennom en prekvalifiseringsordning.
Dette gjelder blant annet ny installasjon og endringer i eksisterende anlegg i din bolig. Les mer om dette og se oversikt over prekvalifiserte installatører her