Velkommen til Agder Energi Nett.

Energiutredningene er oppdaterte

De lokale energiutredningene for de 30 kommunene på Agder er nå oppdaterte, og nå starter en presentasjonsrunde i offentlige møter.
Arendal og de andre 29 kommunene på Agder har nå fått oppdaterte energiutredninger

- Målet med de lokale energiutredningene er å øke kunnskapen om lokal    energiforsyning, stasjonær energibruk og alternativer på dette området. På    denne måten skal lokale energiutredninger medvirke til en samfunnsmessig    rasjonell utvikling av energisystemet, sier Rolf Erlend Grundt, som er    sivilingeniør Nettutvikling i Nettstrategi i Agder Energi Nett.  

Han er ansvarlig for de lokale energiutredningene, som Rejlers utarbeider på    oppdrag for Agder Energi Nett.  

Energi på dagsorden
Alle landets nettselskaper er pålagt å lage    lokale energiutredninger for samtlige kommuner i konsesjonsområdet sitt.    Utredningene oppdateres annethvert år, og det er syvende gang at Agder    Energi Nett har fått utarbeidet dem.  

De lokal energiutredningene presenteres for de enkelte kommunene i offentlige    møter. Hensikten med lokal energiutredning og det etterfølgende offentlige    møtet er altså i første rekke å sette energispørsmål på dagsorden.  

- For eksempel hvilke faktorer påvirker energiforbruket? Hvordan har    fordelingen og utviklingen i energiforbruk vært? Hva er prognosen for    framtidig energiforbruk? Hvilke lokale energiressurser finnes i kommunen?    Hvordan påvirkes kapasiteten på eksisterende infrastruktur for    elektrisitet?, sier Grundt.  

Nyttig for Nett I tillegg til de pålagte forholdene utredningene skal    inneholde, ønsker Agder Energi Nett også å få nytte av utredningene og    informere om selskapets aktiviteter i kommunene. Eksempel på det er listen    over kjente utbyggingsplaner i kommunen som Agder Energi Nett har fått    utarbeidet i samarbeid med kommunen og Rejlers og som ligger som vedlegg til    energiutredningen.  

Møtetidspunkt og sted for energiutredningene finner du her

Publisert 05.11.2013