Velkommen til Agder Energi Nett.

Fargerik strømforsyning

Nye Grimstad Vest transformatorstasjon styrker leveringssikkerheten for innbyggerne i Grimstad, Lillesand og Birkenes. Om natten lyser seilet foran stasjonen opp i alle regnbuens farger .
En lyssatt strømmast med seil pryder nye Grimstad Vest transformatorstasjon på Hippen i Grimstad. - Seilet gir assosiasjoner til vind, vann og ren, fornybar energi. Det er jo akkurat det vi driver med i Agder Energi, sier Gunstein Treldal, prosjektansvarlig i Agder Energi Nett. Foto: Arild de Lange Nilsen

- Transformatorstasjonen er en viktig brikke i et større nettforsterkningsprogram for Grimstad-, Lillesand- og Birkenes-regionen. Prosjektet inkluderer blant annet ny 132 kV høyspentlinje, oppgradering av eksisterende transformatorstasjoner og forsterkning av distribusjonsnettet, sier prosjektansvarlig Gunstein Treldal i Agder Energi Nett.

Totalkostnadene beløper seg til rundt 120 millioner kroner.

Avansert anleggSeilduk og mast er ikke det eneste tiltaket Agder Energi Nett har gjort for å få stasjonen til å ta seg penere ut. Ettersom trafostasjonen ligger midt i et skole- og boligområde vest for Grimstad, er avansert teknologi tatt i bruk for å skjule alle installasjonene innendørs.

- En koplingsstasjon for 132 kV høyspentlinje utendørs ville ha krevd et areal på to mål på grunn av krav til sikkerhetsavstand mellom linjene. Dette koplingsanlegget ligger innendørs og er lukket inne med gass under trykk. Dermed får det plass på 80 kvadratmeter, forteller Treldal.

FargespillOm natten lyser seilet foran transformatorstasjonen opp i et lys som skifter mellom 60 fargekombinasjoner. Treldal fikk ideen til utsmykkingen av Grimstad Vest transformatorstasjon etter å ha sett en Norge Rundt-reportasje. Den viste hvordan vegvesenet hadde utsmykket en rundkjøring med en installasjon.

- Anlegg til kraftforsyningen skal ha lang levetid, og i tråd med god tradisjon ønsker vi også å legge litt ekstra i utformingen av anleggene, særlig de som ligger i tettbygde strøk, sier Treldal.

FAKTA:-Byggingen av Nye Grimstad Vest transformatorstasjon begynte i 2011 og den ble satt i full drift i september 2012. 
- Stasjonen er siste brikke i en større prosjektpakke for nettforsterkning i Grimstad, Lillesand og Birkenes-regionen.
- Utbyggingen inkluderer også 13,5 kilometer ny 132 kV høyspentline mellom Lillesand og Grimstad, sammenkopling til Fjære og Moen transformatorstasjoner og nye 22kV forbindelser i bakken til Grimstad.

 

 

 

 

 

Publisert 19.09.2013