Velkommen til Agder Energi Nett.

Fargerik strømforsyning

Nye Grimstad Vest transformatorstasjon styrker leveringssikkerheten for innbyggerne i Grimstad, Lillesand og Birkenes. Om natten lyser seilet foran stasjonen opp i alle regnbuens farger .
En lyssatt strømmast med seil pryder nye Grimstad Vest transformatorstasjon på Hippen i Grimstad. - Seilet gir assosiasjoner til vind, vann og ren, fornybar energi. Det er jo akkurat det vi driver med i Agder Energi, sier Gunstein Treldal, prosjektansvarlig i Agder Energi Nett. Foto: Arild de Lange Nilsen

- Transformatorstasjonen er en viktig brikke i et større nettforsterkningsprogram for Grimstad-, Lillesand- og Birkenes-regionen. Prosjektet inkluderer blant annet ny 132 kV høyspentlinje, oppgradering av eksisterende transformatorstasjoner og forsterkning av distribusjonsnettet, sier prosjektansvarlig Gunstein Treldal i Agder Energi Nett.

Totalkostnadene beløper seg til rundt 120 millioner kroner.

Avansert anleggSeilduk og mast er ikke det eneste tiltaket Agder Energi Nett har gjort for å få stasjonen til å ta seg penere ut. Ettersom trafostasjonen ligger midt i et skole- og boligområde vest for Grimstad, er avansert teknologi tatt i bruk for å skjule alle installasjonene innendørs.

- En koplingsstasjon for 132 kV høyspentlinje utendørs ville ha krevd et areal på to mål på grunn av krav til sikkerhetsavstand mellom linjene. Dette koplingsanlegget ligger innendørs og er lukket inne med gass under trykk. Dermed får det plass på 80 kvadratmeter, forteller Treldal.

FargespillOm natten lyser seilet foran transformatorstasjonen opp i et lys som skifter mellom 60 fargekombinasjoner. Treldal fikk ideen til utsmykkingen av Grimstad Vest transformatorstasjon etter å ha sett en Norge Rundt-reportasje. Den viste hvordan vegvesenet hadde utsmykket en rundkjøring med en installasjon.

- Anlegg til kraftforsyningen skal ha lang levetid, og i tråd med god tradisjon ønsker vi også å legge litt ekstra i utformingen av anleggene, særlig de som ligger i tettbygde strøk, sier Treldal.

FAKTA:-Byggingen av Nye Grimstad Vest transformatorstasjon begynte i 2011 og den ble satt i full drift i september 2012. 
- Stasjonen er siste brikke i en større prosjektpakke for nettforsterkning i Grimstad, Lillesand og Birkenes-regionen.
- Utbyggingen inkluderer også 13,5 kilometer ny 132 kV høyspentline mellom Lillesand og Grimstad, sammenkopling til Fjære og Moen transformatorstasjoner og nye 22kV forbindelser i bakken til Grimstad.

 

 

 

 

 

Publisert 19.09.2013

Kundesenter stengt

Hei, vår chat er nå stengt. Åpningstid for chat er mandag til fredag kl 9- 14. Dersom din henvendelse gjelder feil i strømnettet må dette meldes via skjemaet "farlige forhold" på våre nettsider eller på telefon 3860 7272. Feilmeldingstjenesten er åpen hele døgnet.

Chat med oss
Ofte stilte spørsmål
Flytting
Endring av kontaktinformasjon
Fakturaspørsmål
Bygge/endre installasjon
Aktivering av HAN-port

INNFLYTTING

Ta kontakt med en strømleverandør som du ønsker å bruke. De vil hjelpe deg slik at du får avtale om kjøp av strøm. I tillegg vil de også sørge for at Agder Energi Nett får melding om din innflytting slik at du blir registrert med en nettleieavtale.

UTFLYTTING

Ta kontakt med din strømleverandør. Når de får beskjed om oppsigelsen så vil de også sørge for at Agder Energi Nett får melding slik at nettleieavtalen sies opp. Husk å gi beskjed så raskt som mulig for å unngå at du betaler for en bolig du har flyttet fra.

Det er din strømleverandør som skal utføre oppgaver knyttet til flytting og endring av strømabonnement samt svare på spørsmål om faktura, forbruk og priser. Endring av kontaktinformasjon sendes automatisk videre fra strømleverandør til nettselskap via en nasjonal datahub. Ta derfor kontakt med din strømleverandør.

Dersom du ikke har strømleverandør, eller skal endre/bestille varsling ved strømstans kan du gjøre det på Min side

De aller fleste mottar en samlet faktura for både strøm og nettleie fra sin strømleverandør. Det er derfor avsenderen av fakturaen som kan svare på fakturaspørsmål, betalingsavtaler og lignende.

Om du mottar faktura direkte fra oss, eller ønsker å se grunnlaget for din nettleiefaktura kan du logge inn på Min side og se den der.

Veldig mange tjenester utføres av installatører som er godkjent gjennom en prekvalifiseringsordning.
Dette gjelder blant annet ny installasjon og endringer i eksisterende anlegg i din bolig. Les mer om dette og se oversikt over prekvalifiserte installatører her

Du må bestille åpning av HAN-porten før den kan tas i bruk. Logg inn på Min side og velg skjema for HAN-port. Det vil ta inntil to uker fra du bestiller åpning av HAN-porten, til den er klar for bruk. Du får en e-post så snart HAN-porten er klar for bruk.