Velkommen til Agder Energi Nett.

Forenklet søknadsprosess for tilknytning

Agder Energi Nett forenkler fra 1.november 2013 saksbehandlingen rundt søknad om tilknytning til nettet.

Når en søknad er registrert og nødvendig underlag mottatt vil det sendes ut et elektronisk tilbud om tilknytning. Tilbudet vil som før, inneholde alle betingelser og hva det vil koste å knytte seg til nettet, det såkalte anleggsbidraget.

Det nye er at tilbudet vil inneholde pin-koder som kan benyttes ved elektronisk aksept av tilbudet. Ved aksept vil det automatisk bli generert faktura. Når faktura er betalt vil det være klargjort for tilknytning. Rent praktisk vil tilknytningen gjennomføres når alt er tilrettelagt for dette.

På sikt vil vi legge til rette for at kunden kan bestille og betale i en operasjon ved hjelp av kortløsninger. Dersom kostnaden ved å knytte seg til nettet (anleggsbidraget) er over 100.000 kroner vil det fortsatt være mulig å avtale egen betalingsordning. Samtidig med at denne nye ordningen iverksettes fjernes det såkalte bunnfradraget i beregningen. Det innebærer at tilbudene fra og med 1.november vil basere seg på hva som faktisk må investeres i nettet for at kunden kan tilknyttes.

Søknader som er registrert hos oss før 1.november og der all nødvendig informasjon knyttet til behandlingen er vedlagt, vil bli behandlet etter reglene gjeldende før 1.november 2013. Hjemmelen til å kunne kreve forskuddsbetaling av anleggsbidrag finnes i standard nettleie og tilknytningskontrakt § 5,4 ledd 1.pkt.

 

Publisert 14.11.2013