Velkommen til Agder Energi Nett.

Forenklet søknadsprosess for tilknytning

Agder Energi Nett forenkler fra 1.november 2013 saksbehandlingen rundt søknad om tilknytning til nettet.

Når en søknad er registrert og nødvendig underlag mottatt vil det sendes ut et elektronisk tilbud om tilknytning. Tilbudet vil som før, inneholde alle betingelser og hva det vil koste å knytte seg til nettet, det såkalte anleggsbidraget.

Det nye er at tilbudet vil inneholde pin-koder som kan benyttes ved elektronisk aksept av tilbudet. Ved aksept vil det automatisk bli generert faktura. Når faktura er betalt vil det være klargjort for tilknytning. Rent praktisk vil tilknytningen gjennomføres når alt er tilrettelagt for dette.

På sikt vil vi legge til rette for at kunden kan bestille og betale i en operasjon ved hjelp av kortløsninger. Dersom kostnaden ved å knytte seg til nettet (anleggsbidraget) er over 100.000 kroner vil det fortsatt være mulig å avtale egen betalingsordning. Samtidig med at denne nye ordningen iverksettes fjernes det såkalte bunnfradraget i beregningen. Det innebærer at tilbudene fra og med 1.november vil basere seg på hva som faktisk må investeres i nettet for at kunden kan tilknyttes.

Søknader som er registrert hos oss før 1.november og der all nødvendig informasjon knyttet til behandlingen er vedlagt, vil bli behandlet etter reglene gjeldende før 1.november 2013. Hjemmelen til å kunne kreve forskuddsbetaling av anleggsbidrag finnes i standard nettleie og tilknytningskontrakt § 5,4 ledd 1.pkt.

 

Publisert 14.11.2013

Kundesenter stengt

Hei, vår chat er nå stengt. Åpningstid for chat er mandag til fredag kl 9- 14. Dersom din henvendelse gjelder feil i strømnettet må dette meldes via skjemaet "farlige forhold" på våre nettsider eller på telefon 3860 7272. Feilmeldingstjenesten er åpen hele døgnet.

Chat med oss
Ofte stilte spørsmål
Strømstøtteordning
Strømforbruket
Fakturaspørsmål
Flytting
Bygge/endre installasjon

Regjeringen har lagt fram en ordning om kompensasjon for høye strømpriser. Ordningen innebærer at alle kunder vil få deler av sine strømutgifter tilbakebetalt gjennom nettleien for strømforbruk knyttet til husholdningsformål.

Ordningen vil gjelde fra og med strømregningen for desember 2021 og er forlenget ut 2023.

Kunden får tilbakebetalt 55% av kostnadene over 70 øre per kWt eks mva. for desember 2021. Fra januar 2022 er prosentsatsen 80%. For september 2022 til og med mars 2023 økes den til 90 %. Fra april til og med september 2023 er den 80%, og oktober til og med desember 2023 økes den til 90%.

Kompensasjonsbeløpet vil bli trukket fra den månedlige regningen for nettleie.

Les mer om ordningen her 

Ønsker du å følge med på strømforbruket og redusere kostnadene på strøm og nettleie, er det viktig å vite hvordan strømforbruket er i din bolig. Strømmåleren gir deg muligheten til å følge med på eget forbruk, analysere eget forbruksmønster og få hjelp til smartere strømbruk.

Logg deg inn på Min side for å se ditt forbruk.

Du kan også lese mer om strømforbruk i denne artikkelen.

De aller fleste mottar en samlet faktura for både strøm og nettleie fra sin strømleverandør. Det er derfor avsenderen av fakturaen som kan svare på fakturaspørsmål, betalingsavtaler og lignende.

Om du mottar faktura direkte fra oss, eller ønsker å se grunnlaget for din nettleiefaktura kan du logge inn på Min side og se den der.

INNFLYTTING

Ta kontakt med en strømleverandør som du ønsker å bruke. De vil hjelpe deg slik at du får avtale om kjøp av strøm. I tillegg vil de også sørge for at Agder Energi Nett får melding om din innflytting slik at du blir registrert med en nettleieavtale.

UTFLYTTING

Ta kontakt med din strømleverandør. Når de får beskjed om oppsigelsen så vil de også sørge for at Agder Energi Nett får melding slik at nettleieavtalen sies opp. Husk å gi beskjed så raskt som mulig for å unngå at du betaler for en bolig du har flyttet fra.

Veldig mange tjenester utføres av installatører som er godkjent gjennom en prekvalifiseringsordning.
Dette gjelder blant annet ny installasjon og endringer i eksisterende anlegg i din bolig. Les mer om dette og se oversikt over prekvalifiserte installatører her