Velkommen til Agder Energi Nett.

Har fått konsesjon i Åseral

Agder Energi Nett har fått konsesjon for å bygge Honna transformatorstasjon og fornye regionalnettlinja som går fra Skjerka til Logna i Åseral kommune.

- Vi er godt fornøyde med å ha fått konsesjonene, sier Torhild Fjermedal, seksjonsleder nettutbygging i Agder Energi Nett.

Styrker strømforsyningen
Prosjektene er viktige for å styrke forsyningssikkerheten og for å kunne knytte ny kraftproduksjon til nettet i Agder. Agder Energi Vannkraft har planer om utbygging av rundt 140 MW ny vannkraft i Åseral, og selskapet HybridTech Skveneheii AS har planer om å bygge rundt 105 MW vindkraft. Det er også søkt om 5 MW småkraft i området. 

NVEs konsesjonsvedtak kan lastes ned her.

 

Publisert 13.12.2013