Velkommen til Agder Energi Nett.

Har valgt leverandør av automatiske strømmålere

Agder Energi Nett har valgt Kamstrup som leverandør av innsamlingssystemet til prosjektet som skal bytte ut strømmålerne hos nettkundene på Agder.
Kontraktsignering mellom Agder Energi Nett og Kamstrup som leverandør av automatiske strømmålere hos nettkundene på Agder. Fra venstre: Jon Larsen-Frivoll, Frode Ørbeck Hansen, Svein Are Folgerø (sitter), Per Gøran Bergerud, Kjetil Johansen, Lars Bo Kristensen (sitter), Per-Otto Lie, Gunnar Horne. Foto: Kjell Inge Søreide

- Det norske strømnettet skal oppgraderes og moderniseres betydelig de neste årene, og innføringen av avanserte måle- og styringssystemer (AMS), er en viktig del av dette. For Agder Energi Nett er dette et stort prosjekt som legger grunnlaget for fremtidens strømnett. Vi er godt fornøyd med valget av Kamstrup som leverandør for innsamlingssystemet, og vi ser frem til et godt samarbeide i den videre prosessen, sier Svein Are Folgerø, administrerende direktør i Agder Energi Nett. 

Norges vassdrags- og energidirektorat har vedtatt at alle landets strømkunder skal få nye, automatiske strømmålere innen 1. januar 2019. Tilsammen skal over 2,6 millioner strømmålere byttes ut. Agder Energi Nett skal bytte ut strømmålerne til de rundt 190.000 kundene i Agder-fylkene. Etter planen begynner arbeidet med å bytte ut strømmålerne på Agder i løpet av 2016. 

I leveransen av innsamlingssystem inngår blant annet automatiske strømmålere, kommunikasjon, sentralsystem, logistikk, koordinerings-, fremdrifts- og integrasjonsansvar, samt drift av AMS i prosjektperioden. 

Styrker Kamstrups posisjon
I de senere år har Kamstrup vunnet en rekke anbud i Norge, herunder for Ringeriks-Kraft som var det første selskap i Norge med et ferdig utbygget AMS-system. Avtalen med Agder Energi Nett styrker Kamstrups posisjon som den førende systemleverandør av Smart Grid-løsninger i Norden.

Med Kamstrups innsamlingssystem får Agder Energi Nett grunnlag for å etablere en meget god Smart Grid-løsningen. For Agder Energi Nett betyr det at selskapet i større grad blir i stand til å optimalisere strømforsyningen og effektivisere driften.


- Kamstrup leverer markedets beste innsamlingssystem, og det sikrer Agder Energi Nett verdi for deres investering. Med løpende utvikling og oppdateringer av vårt innsamlingssystem, leverer Kamstrup en løsning som også er en driftsikker løsning i fremtiden, sier Kamstrups divisionsdirektør Lars Bo Kristensen. 

Kontaktpersoner:

Svein Are Folgerø
administrerende direktør i
Agder Energi Nett

Per Asmussen
administrerende direktør i Kamstrup

Mobil: + 47 905 16 544

Telefon: +45 89 93 10 00

Publisert 19.12.2014