Velkommen til Agder Energi Nett.

Har valgt leverandør av automatiske strømmålere

Agder Energi Nett har valgt Kamstrup som leverandør av innsamlingssystemet til prosjektet som skal bytte ut strømmålerne hos nettkundene på Agder.
Kontraktsignering mellom Agder Energi Nett og Kamstrup som leverandør av automatiske strømmålere hos nettkundene på Agder. Fra venstre: Jon Larsen-Frivoll, Frode Ørbeck Hansen, Svein Are Folgerø (sitter), Per Gøran Bergerud, Kjetil Johansen, Lars Bo Kristensen (sitter), Per-Otto Lie, Gunnar Horne. Foto: Kjell Inge Søreide

- Det norske strømnettet skal oppgraderes og moderniseres betydelig de neste årene, og innføringen av avanserte måle- og styringssystemer (AMS), er en viktig del av dette. For Agder Energi Nett er dette et stort prosjekt som legger grunnlaget for fremtidens strømnett. Vi er godt fornøyd med valget av Kamstrup som leverandør for innsamlingssystemet, og vi ser frem til et godt samarbeide i den videre prosessen, sier Svein Are Folgerø, administrerende direktør i Agder Energi Nett. 

Norges vassdrags- og energidirektorat har vedtatt at alle landets strømkunder skal få nye, automatiske strømmålere innen 1. januar 2019. Tilsammen skal over 2,6 millioner strømmålere byttes ut. Agder Energi Nett skal bytte ut strømmålerne til de rundt 190.000 kundene i Agder-fylkene. Etter planen begynner arbeidet med å bytte ut strømmålerne på Agder i løpet av 2016. 

I leveransen av innsamlingssystem inngår blant annet automatiske strømmålere, kommunikasjon, sentralsystem, logistikk, koordinerings-, fremdrifts- og integrasjonsansvar, samt drift av AMS i prosjektperioden. 

Styrker Kamstrups posisjon
I de senere år har Kamstrup vunnet en rekke anbud i Norge, herunder for Ringeriks-Kraft som var det første selskap i Norge med et ferdig utbygget AMS-system. Avtalen med Agder Energi Nett styrker Kamstrups posisjon som den førende systemleverandør av Smart Grid-løsninger i Norden.

Med Kamstrups innsamlingssystem får Agder Energi Nett grunnlag for å etablere en meget god Smart Grid-løsningen. For Agder Energi Nett betyr det at selskapet i større grad blir i stand til å optimalisere strømforsyningen og effektivisere driften.


- Kamstrup leverer markedets beste innsamlingssystem, og det sikrer Agder Energi Nett verdi for deres investering. Med løpende utvikling og oppdateringer av vårt innsamlingssystem, leverer Kamstrup en løsning som også er en driftsikker løsning i fremtiden, sier Kamstrups divisionsdirektør Lars Bo Kristensen. 

Kontaktpersoner:

Svein Are Folgerø
administrerende direktør i
Agder Energi Nett

Per Asmussen
administrerende direktør i Kamstrup

Mobil: + 47 905 16 544

Telefon: +45 89 93 10 00

Publisert 19.12.2014

Kundesenter stengt

Hei, vår chat er nå stengt. Åpningstid for chat er mandag til fredag kl 9- 14. Dersom din henvendelse gjelder feil i strømnettet må dette meldes via skjemaet "farlige forhold" på våre nettsider eller på telefon 3860 7272. Feilmeldingstjenesten er åpen hele døgnet.

Chat med oss
Ofte stilte spørsmål
Strømstøtteordning
Strømforbruket
Fakturaspørsmål
Flytting
Bygge/endre installasjon

Regjeringen har lagt fram en ordning om kompensasjon for høye strømpriser. Ordningen innebærer at alle kunder vil få deler av sine strømutgifter tilbakebetalt gjennom nettleien for strømforbruk knyttet til husholdningsformål.

Ordningen vil gjelde fra og med strømregningen for desember 2021 og er forlenget ut 2023.

Kunden får tilbakebetalt 55% av kostnadene over 70 øre per kWt eks mva. for desember 2021. Fra januar 2022 er prosentsatsen 80%. For september 2022 til og med mars 2023 økes den til 90 %. Fra april til og med september 2023 er den 80%, og oktober til og med desember 2023 økes den til 90%.

Kompensasjonsbeløpet vil bli trukket fra den månedlige regningen for nettleie.

Les mer om ordningen her 

Ønsker du å følge med på strømforbruket og redusere kostnadene på strøm og nettleie, er det viktig å vite hvordan strømforbruket er i din bolig. Strømmåleren gir deg muligheten til å følge med på eget forbruk, analysere eget forbruksmønster og få hjelp til smartere strømbruk.

Logg deg inn på Min side for å se ditt forbruk.

Du kan også lese mer om strømforbruk i denne artikkelen.

De aller fleste mottar en samlet faktura for både strøm og nettleie fra sin strømleverandør. Det er derfor avsenderen av fakturaen som kan svare på fakturaspørsmål, betalingsavtaler og lignende.

Om du mottar faktura direkte fra oss, eller ønsker å se grunnlaget for din nettleiefaktura kan du logge inn på Min side og se den der.

INNFLYTTING

Ta kontakt med en strømleverandør som du ønsker å bruke. De vil hjelpe deg slik at du får avtale om kjøp av strøm. I tillegg vil de også sørge for at Agder Energi Nett får melding om din innflytting slik at du blir registrert med en nettleieavtale.

UTFLYTTING

Ta kontakt med din strømleverandør. Når de får beskjed om oppsigelsen så vil de også sørge for at Agder Energi Nett får melding slik at nettleieavtalen sies opp. Husk å gi beskjed så raskt som mulig for å unngå at du betaler for en bolig du har flyttet fra.

Veldig mange tjenester utføres av installatører som er godkjent gjennom en prekvalifiseringsordning.
Dette gjelder blant annet ny installasjon og endringer i eksisterende anlegg i din bolig. Les mer om dette og se oversikt over prekvalifiserte installatører her