Velkommen til Agder Energi Nett.

Feil i SMS-tjenesten

På grunn av en feil i vår SMS-tjeneste har noen kunder mottatt mange kvitteringsmeldinger når de har registrert målerstanden via SMS.

Vi jobber med å finne og reparere feilen, og beklager de ulemper dette har medført for de kundene som har mottatt mange kvitteringsmeldinger.

Du kan også sende oss din målerstand på Internett, eller benytter vår automatiske strømtelefon
tlf 800 31 400.

Klikk her for å registrere målerstanden din nå

 

Publisert 27.11.2013