Velkommen til Agder Energi Nett.

Hva gjør jeg hvis strømmen går?

Du kan enkelt kontrollere om årsaken til strømbruddet er inne i huset eller om det er i strømnettet til Agder Energi Nett.

Helt strømløs
Hvis naboer også mangler strøm er det en feil på nettet. Ring oss på tlf 07272.

Om strømmen går bare hos deg:
• Kontroller at hovedsikringer eller jordfeilbryter ( se nedenfor) er intakte. Har du automatsikringer skal bryteren vende opp eller proppen være trykket inn. Har du skrusikringer/patronsikringer, så skift disse. Det er ofte vanskelig å se om det er brudd i disse. 
• Kontroller at inntakssikringer er intakte. Inntakssikringer er vanligvis plassert der kabel eller luftledning kommer inn i huset. 
• Hvis noe av dette har slått ut, er det en intern feil i din installasjon, og du må kontakte installatør.

Hvis eget anlegg er i orden er det mye som tyder på at feilen er i strømnettet. Kontakt feilmeldingen på 07272 og montør blir sendt ut for å sjekke feil/utbedre feilen *

Redusert spenning/dimmet belysning
Hvis du opplever at du har ”halv spenning”, det vil si at det så vidt gløder noen steder og at deler av huset ikke har strøm: 
• Kontroller inntakssikringer og hovedsikringer hvis du har et trefaseanlegg (3 hovedsikringer)
• Har du standard anlegg (to hovedsikringer) er feilen ute i nettet. Kontakt oss på telefon 07272.

Jordfeil
Hvis jordfeilbryteren slår ut er det en intern feil i din installasjon. Dette har ikke Agder Energi Nett ansvar for å utbedre. Les mer om jordfeil her 
Før du starter feilsøking, forsøk å koble inn jordfeilbryteren. Dersom dette ikke fungerer, bruk følgende prosedyre:

1.Ta ut alle kurssikringer 
2.Kontroller at hovedsikringer er OK 
3.Aktiver jordfeilbryteren 
4.Sett inn kurssikringene (en kurs av gangen) 
5.Når sikringen for den kurs det er feil på blir satt inn, vil jordfeilbryteren slå seg ut 
6.Ta ut sikringene på kursen med feil før jordfeilbryteren aktiveres 
7.Videre feilsøking er dermed begrenset til en kurs, ta eventuelt kontakt med installatør

Feilmeldingstelefon 07272
Melding om feil rettes til Feilmeldingen på telefon 07272. Det hjelper oss om du kan opplyse ditt kundenummer.

Agder Energi Nett overvåker og fjernstyrer strømnettet på Agder fra selskapets Nettsentral. Feil i lavspentnettet som ikke berører hele nettområdet, men bare enkelte kunder, vil ikke automatisk bli fanget opp av systemet. Agder Energi Nett er derfor avhengig av tilbakemeldinger fra kundene om feil i strømforsyningen slik at feil kan bli rettet.

Et par gode tips
Print ut "Om strømmen går" og heng den i sikringsskapet. Da har du alltid oversikten over hva du skal gjøre dersom strømmen skulle gå. Det kan også være lurt å ha en liten lommelykt liggende i sikringsskapet

*) Ta kontakt med oss dersom du mener at feilen ikke er i eget anlegg. Vi vil da sende ut montør som kan feilsøke og eventuelt utbedre feilen. Vi gjør oppmerksom på at kunden faktureres for montørkostnader dersom det viser seg at feilen likevel var i kundens eget anlegg.

Ifølge eltilsynsloven er kunden ansvarlig for kontroll av eget anlegg, og for at anlegget er i forskriftsmessig stand . Kunden kan kontakte elektriker/installatør for egen regning ved behov for hjelp til å avdekke om feilen er i eget anlegg, men er feilen i strømnettet vil det da ta lengre tid før feilen er utbedret.

Publisert 22.08.2013