Velkommen til Agder Energi Nett.

Innbydelse til prekvalifisering

"Prekvalifisering: Linjerydding Agder Energi Nett 2015-2020"

Agder Energi Nett AS inviterer leverandører med tilstrekkelig kompetanse og kapasitet til å prekvalifisere seg for å gi tilbud på linjeryddingskontrakter for en kontraktsperiode inkl opsjoner fra 2015-2020.

Arbeidene omfatter linjerydding og gateutvidelser av alle Agder Energi Nett sine høy- og lavspennings linjetraseer på hele Agder.

Kunngjøringen er annonsert i aviser og publisert på Doffin, se Publication/117027


Prekvalifisering inndeles i tre trinn;
1) Første trinn i prekvalifiseringen er registrering av produktkoder i Sellicha, www.achilles.com/no/sellihca.
Sellicha er en felles prekvalifikasjonsordning for den nordiske energibransjen. Vi krever at tilbydere minimum skal være registrert på aktuell produktkode for å bli prekvalifisert til å delta i våre konkurranser.
Se siste frist for registrering av produktkode 2.99.11 Skogrydding-/ linjeryddingstjenester. Det er viktig at riktig kontaktperson oppgis før denne prosessen.


2) Et utvalg av leverandører velges deretter basert på en equal i Sellicha.
Equal vil merkes "Prekvalifisering: Linjerydding Agder Energi Nett 2015-2020" og består av spørsmål om deltakelse samt oppfølgende spørsmål om kvalifisering.


3) Leverandører som skal delta i den endelige prekvalifiseringen vil få tilsendt prekvalifiseringsdokumenter gjennom Amesto, selskapets forespørsels- og kontraktsystem.
I forbindelse med denne prekvalifiseringen skal oppfyllelse av kvalifikasjonskriterier dokumenteres av tilbyder og leveres etter angitte prosedyrer.
Følgende vil legges til grunn ved utvelgelse av tilbydere som inviteres til å delta i konkurransen:

• Gjennomføringsevne
• Økonomisk soliditet
• Internkontrollsystem, kvalitetssikring og HMS 

  

  

Milepæler

  
  

Frist

  

Frist   for registrering av produktkode 2.99.11 i Sellicha,

06.06.2014   kl 12.00

Utsendelse   av equal i Sellicha

06.06.2014

Frist   for deltakelse i equal i Sellicha

20.06.2014   kl 12.00

Utsendelse   av kvalifiseringsforespørsel fra Amesto

23.06.2014

Frist   for innlevering av kvalifikasjonsgrunnlag i Amesto

11.07.2014   kl 12.00

Valg av   tilbyderutvalg for konkurransedeltakelse ca

20.08.2014

Tilbudsgrunnlag   sendes ut i Amesto til et tilbyderutvalg

01.09.2014

Tilbudsfrist   ca

29.09.2014

Intensjon   om tildeling av kontrakt ca

15.10.2014

 

Agder Energi Nett AS er underlagt Lov om Offentlig anskaffelse og Forsyningsforskriften og konkurransen gjennomføres som konkurranse med forhandlinger. Kontraktspråket er norsk, og alle prekvalifiserings- og tilbudsdokumenter utarbeides på norsk.

Spørsmål til prekvalifiseringen kan rettes til Ruth Mosgren Leirfall,
Agder Energi Nett AS, rutlei@ae.no, tlf 38 60 62 74.

Informasjonsmøte
Agder Energi Nett AS ønsker å invitere alle interesserte linjeryddingsfirmaer til et informasjonsmøte på Evje den 2. juni 2014. Nærmere stedsangivelse og tidspunkt vil ettersendes de påmeldte. Vennligst send påmelding innen 27. mai kl 16.00 til rutlei@ae.no

Kontaktopplysninger:
Firma, Representant, Stilling, Mailadresse   

Det sendes ut mail til selskaper som er registrert på produktkode 2.99.11 i Sellicha.

Informasjon fra det avholdte møtet

 

 

Publisert 14.05.2014

Kundesenter stengt

Hei, vår chat er nå stengt. Åpningstid for chat er mandag til fredag kl 9- 14. Dersom din henvendelse gjelder feil i strømnettet må dette meldes via skjemaet "farlige forhold" på våre nettsider eller på telefon 3860 7272. Feilmeldingstjenesten er åpen hele døgnet.

Chat med oss
Ofte stilte spørsmål
Strømstøtteordning
Strømforbruket
Fakturaspørsmål
Flytting
Bygge/endre installasjon

Regjeringen har lagt fram en ordning om kompensasjon for høye strømpriser. Ordningen innebærer at alle kunder vil få deler av sine strømutgifter tilbakebetalt gjennom nettleien for strømforbruk knyttet til husholdningsformål.

Ordningen vil gjelde fra og med strømregningen for desember 2021 og er forlenget ut 2023.

Kunden får tilbakebetalt 55% av kostnadene over 70 øre per kWt eks mva. for desember 2021. Fra januar 2022 er prosentsatsen 80%. For september 2022 til og med mars 2023 økes den til 90 %. Fra april til og med september 2023 er den 80%, og oktober til og med desember 2023 økes den til 90%.

Kompensasjonsbeløpet vil bli trukket fra den månedlige regningen for nettleie.

Les mer om ordningen her 

Ønsker du å følge med på strømforbruket og redusere kostnadene på strøm og nettleie, er det viktig å vite hvordan strømforbruket er i din bolig. Strømmåleren gir deg muligheten til å følge med på eget forbruk, analysere eget forbruksmønster og få hjelp til smartere strømbruk.

Logg deg inn på Min side for å se ditt forbruk.

Du kan også lese mer om strømforbruk i denne artikkelen.

De aller fleste mottar en samlet faktura for både strøm og nettleie fra sin strømleverandør. Det er derfor avsenderen av fakturaen som kan svare på fakturaspørsmål, betalingsavtaler og lignende.

Om du mottar faktura direkte fra oss, eller ønsker å se grunnlaget for din nettleiefaktura kan du logge inn på Min side og se den der.

INNFLYTTING

Ta kontakt med en strømleverandør som du ønsker å bruke. De vil hjelpe deg slik at du får avtale om kjøp av strøm. I tillegg vil de også sørge for at Agder Energi Nett får melding om din innflytting slik at du blir registrert med en nettleieavtale.

UTFLYTTING

Ta kontakt med din strømleverandør. Når de får beskjed om oppsigelsen så vil de også sørge for at Agder Energi Nett får melding slik at nettleieavtalen sies opp. Husk å gi beskjed så raskt som mulig for å unngå at du betaler for en bolig du har flyttet fra.

Veldig mange tjenester utføres av installatører som er godkjent gjennom en prekvalifiseringsordning.
Dette gjelder blant annet ny installasjon og endringer i eksisterende anlegg i din bolig. Les mer om dette og se oversikt over prekvalifiserte installatører her