Velkommen til Agder Energi Nett.

Innbydelse til prekvalifisering

"Prekvalifisering: Linjerydding Agder Energi Nett 2015-2020"

Agder Energi Nett AS inviterer leverandører med tilstrekkelig kompetanse og kapasitet til å prekvalifisere seg for å gi tilbud på linjeryddingskontrakter for en kontraktsperiode inkl opsjoner fra 2015-2020.

Arbeidene omfatter linjerydding og gateutvidelser av alle Agder Energi Nett sine høy- og lavspennings linjetraseer på hele Agder.

Kunngjøringen er annonsert i aviser og publisert på Doffin, se Publication/117027


Prekvalifisering inndeles i tre trinn;
1) Første trinn i prekvalifiseringen er registrering av produktkoder i Sellicha, www.achilles.com/no/sellihca.
Sellicha er en felles prekvalifikasjonsordning for den nordiske energibransjen. Vi krever at tilbydere minimum skal være registrert på aktuell produktkode for å bli prekvalifisert til å delta i våre konkurranser.
Se siste frist for registrering av produktkode 2.99.11 Skogrydding-/ linjeryddingstjenester. Det er viktig at riktig kontaktperson oppgis før denne prosessen.


2) Et utvalg av leverandører velges deretter basert på en equal i Sellicha.
Equal vil merkes "Prekvalifisering: Linjerydding Agder Energi Nett 2015-2020" og består av spørsmål om deltakelse samt oppfølgende spørsmål om kvalifisering.


3) Leverandører som skal delta i den endelige prekvalifiseringen vil få tilsendt prekvalifiseringsdokumenter gjennom Amesto, selskapets forespørsels- og kontraktsystem.
I forbindelse med denne prekvalifiseringen skal oppfyllelse av kvalifikasjonskriterier dokumenteres av tilbyder og leveres etter angitte prosedyrer.
Følgende vil legges til grunn ved utvelgelse av tilbydere som inviteres til å delta i konkurransen:

• Gjennomføringsevne
• Økonomisk soliditet
• Internkontrollsystem, kvalitetssikring og HMS 

  

  

Milepæler

  
  

Frist

  

Frist   for registrering av produktkode 2.99.11 i Sellicha,

06.06.2014   kl 12.00

Utsendelse   av equal i Sellicha

06.06.2014

Frist   for deltakelse i equal i Sellicha

20.06.2014   kl 12.00

Utsendelse   av kvalifiseringsforespørsel fra Amesto

23.06.2014

Frist   for innlevering av kvalifikasjonsgrunnlag i Amesto

11.07.2014   kl 12.00

Valg av   tilbyderutvalg for konkurransedeltakelse ca

20.08.2014

Tilbudsgrunnlag   sendes ut i Amesto til et tilbyderutvalg

01.09.2014

Tilbudsfrist   ca

29.09.2014

Intensjon   om tildeling av kontrakt ca

15.10.2014

 

Agder Energi Nett AS er underlagt Lov om Offentlig anskaffelse og Forsyningsforskriften og konkurransen gjennomføres som konkurranse med forhandlinger. Kontraktspråket er norsk, og alle prekvalifiserings- og tilbudsdokumenter utarbeides på norsk.

Spørsmål til prekvalifiseringen kan rettes til Ruth Mosgren Leirfall,
Agder Energi Nett AS, rutlei@ae.no, tlf 38 60 62 74.

Informasjonsmøte
Agder Energi Nett AS ønsker å invitere alle interesserte linjeryddingsfirmaer til et informasjonsmøte på Evje den 2. juni 2014. Nærmere stedsangivelse og tidspunkt vil ettersendes de påmeldte. Vennligst send påmelding innen 27. mai kl 16.00 til rutlei@ae.no

Kontaktopplysninger:
Firma, Representant, Stilling, Mailadresse   

Det sendes ut mail til selskaper som er registrert på produktkode 2.99.11 i Sellicha.

Informasjon fra det avholdte møtet

 

 

Publisert 14.05.2014