Velkommen til Agder Energi Nett.

Kobler til nye kunder i Sirdal

Agder Energi Nett har opphevet begrensningene i tilknytning av nye kunder til nettet i Sirdal. Betingelsen er at kundene godtar at strømmen kan bli koblet ut i perioder hvor det er høyt strømforbruk i området.

Øvre Sirdal har hatt en stor vekst i hyttemarkedet, og  Agder Energi Nett og Sira Kvina Kraftselskap har samarbeidet om å løse utfordringene som denne veksten har medført. Utfordringene har i hovedsak handlet om økning av transformatorkapasitet.

Kapasiteten hos Sira-Kvinas transformatorstasjoner har nådd en øvre grense, og Agder Energi Nett innførte derfor midlertidig tilknytningsstopp i oktober i fjor. Behandlingen av søknader om tilknytning til nettet måtte utsettes frem til det var driftsmessig forsvarlig å tilknytte nye anlegg.

Tilknytning på vilkår
For å imøtekomme tilknytningsbehovet for nye kunder, har Agder Energi Nett nå etablert en kortsiktig løsning ved å tilby tariff for fleksibelt forbruk mot utkobling i høylastperioder.

Det betyr at nettselskapet i perioder med høyt forbruk i området, som jule-/nyttårshelger, vinterferie og påsken, på kort varsel kan koble ut strømmen til disse kundene. Dette for å beskytte strømnettet mot overbelastning og fare for brann og/eller skader på transformatorstasjoner og linjenettet.

Rundt 25 nye anlegg i området blir nå koblet til strømnettet på ovennevnte vilkår. Så snart økt transformatorkapasitet er etablert blir ordningen med utkoblingsklausul avviklet.

Tilsvar til klage
Sirdal kommune har klaget Agder Energi Nett inn til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), og mener blant annet at nettselskapet ikke oppfyller leveringsplikten etter energiloven. 

Agder Energi Nett har sendt sitt tilsvar til NVE, hvor kommunens påstander imøtegås. Nettselskapet mener at det har oppfylt forpliktelsene i tråd med konsesjonsvilkårene, og at leveringsplikten etter energiloven ikke er brutt, se vedlagte brev. 

Kontaktperson:
Astrid M. Hilde
Avdelingsleder storkunde/advokat
Agder Energi Nett AS
Mobil: 907 51 461

Publisert 19.06.2014

Kundesenter stengt

Hei, vår chat er nå stengt. Åpningstid for chat er mandag til fredag kl 9- 14. Dersom din henvendelse gjelder feil i strømnettet må dette meldes via skjemaet "farlige forhold" på våre nettsider eller på telefon 3860 7272. Feilmeldingstjenesten er åpen hele døgnet.

Chat med oss
Ofte stilte spørsmål
Strømstøtteordning
Strømforbruket
Fakturaspørsmål
Flytting
Bygge/endre installasjon

Regjeringen har lagt fram en ordning om kompensasjon for høye strømpriser. Ordningen innebærer at alle kunder vil få deler av sine strømutgifter tilbakebetalt gjennom nettleien for strømforbruk knyttet til husholdningsformål.

Ordningen vil gjelde fra og med strømregningen for desember 2021 og er forlenget ut 2023.

Kunden får tilbakebetalt 55% av kostnadene over 70 øre per kWt eks mva. for desember 2021. Fra januar 2022 er prosentsatsen 80%. For september 2022 til og med mars 2023 økes den til 90 %. Fra april til og med september 2023 er den 80%, og oktober til og med desember 2023 økes den til 90%.

Kompensasjonsbeløpet vil bli trukket fra den månedlige regningen for nettleie.

Les mer om ordningen her 

Ønsker du å følge med på strømforbruket og redusere kostnadene på strøm og nettleie, er det viktig å vite hvordan strømforbruket er i din bolig. Strømmåleren gir deg muligheten til å følge med på eget forbruk, analysere eget forbruksmønster og få hjelp til smartere strømbruk.

Logg deg inn på Min side for å se ditt forbruk.

Du kan også lese mer om strømforbruk i denne artikkelen.

De aller fleste mottar en samlet faktura for både strøm og nettleie fra sin strømleverandør. Det er derfor avsenderen av fakturaen som kan svare på fakturaspørsmål, betalingsavtaler og lignende.

Om du mottar faktura direkte fra oss, eller ønsker å se grunnlaget for din nettleiefaktura kan du logge inn på Min side og se den der.

INNFLYTTING

Ta kontakt med en strømleverandør som du ønsker å bruke. De vil hjelpe deg slik at du får avtale om kjøp av strøm. I tillegg vil de også sørge for at Agder Energi Nett får melding om din innflytting slik at du blir registrert med en nettleieavtale.

UTFLYTTING

Ta kontakt med din strømleverandør. Når de får beskjed om oppsigelsen så vil de også sørge for at Agder Energi Nett får melding slik at nettleieavtalen sies opp. Husk å gi beskjed så raskt som mulig for å unngå at du betaler for en bolig du har flyttet fra.

Veldig mange tjenester utføres av installatører som er godkjent gjennom en prekvalifiseringsordning.
Dette gjelder blant annet ny installasjon og endringer i eksisterende anlegg i din bolig. Les mer om dette og se oversikt over prekvalifiserte installatører her