Velkommen til Agder Energi Nett.

Linjerydding for 140 millioner kroner

Agder Energi Nett vil de neste fem årene bruke om lag 140 millioner kroner på å rydde terrenget langs linjenettet for å opprettholde leveringssikkerheten.

Agder Energi Nett vil de neste fem årene bruke om lag 140 millioner kroner på å rydde terrenget langs linjenettet for å opprettholde leveringssikkerheten.

- Forsyningssikkerheten er helt avhengig av tilstrekkelig bredde på linjetraseene og det kreves grundig vedlikehold for å unngå skader på linjenettet. Linjerydding er derfor et av de viktigste tiltakene Agder Energi Nett har for å opprettholde leveringssikkerheten, sier Torhild Fjermedal, direktør Nettutbygging i Agder Energi Nett.

Lokale skogsfirmaer
Selskapet har delt Agder-regionen inn i ti geografiske linjeryddingsområder. Etter en prekvalifiseringsrunde ble 16 firma invitert videre i prosessen, og av disse valgte 13 å levere tilbud.

- For perioden 2010 til 2015 vil seks lokale selskap stå for linjeryddingen i sine områder. Vi setter strenge krav til kvalitet og gjennomføring, og føler oss sikre på at disse selskapene vil tilfredsstille våre krav og forventninger, sier Fjermedal.

Dette er den geografiske inndelingen av linjeryddingskontrakter for perioden 2010-2015:

Område

Firma

Flekkefjord

AT Skog 
Toralf Håland tlf 38281648/97570490
Roald Klungland tlf 91132786

Farsund

AT Skog 
Toralf Håland tlf 38281648/97570490
Roald Klungland tlf 91132786

Mandal

SB Skog 
v/ Geir Østrem tlf 90110619

Kristiansand

Linjerydderen Geir Østrem AS 
tlf 90110619

Fjære

AT skog 
Roar Jørgensen tlf 37252607/91676999

Arendal

Agder Linjerydding AS
Sigmund Lindtveit tlf 99742834

Holt

Agder Linjerydding AS
Sigmund Lindtveit tlf 99742834

Åmli

AT Skog 
Reidar Strand tlf 35998052/91358116

Evje

Engenes Skogsdrift 
Alfred Engenes tlf 91668775

Øvre Setesdal

Svein H. Nomeland tlf 99256681

Publisert 19.09.2013