Velkommen til Agder Energi Nett.

Linjerydding for 140 millioner kroner

Agder Energi Nett vil de neste fem årene bruke om lag 140 millioner kroner på å rydde terrenget langs linjenettet for å opprettholde leveringssikkerheten.

Agder Energi Nett vil de neste fem årene bruke om lag 140 millioner kroner på å rydde terrenget langs linjenettet for å opprettholde leveringssikkerheten.

- Forsyningssikkerheten er helt avhengig av tilstrekkelig bredde på linjetraseene og det kreves grundig vedlikehold for å unngå skader på linjenettet. Linjerydding er derfor et av de viktigste tiltakene Agder Energi Nett har for å opprettholde leveringssikkerheten, sier Torhild Fjermedal, direktør Nettutbygging i Agder Energi Nett.

Lokale skogsfirmaer
Selskapet har delt Agder-regionen inn i ti geografiske linjeryddingsområder. Etter en prekvalifiseringsrunde ble 16 firma invitert videre i prosessen, og av disse valgte 13 å levere tilbud.

- For perioden 2010 til 2015 vil seks lokale selskap stå for linjeryddingen i sine områder. Vi setter strenge krav til kvalitet og gjennomføring, og føler oss sikre på at disse selskapene vil tilfredsstille våre krav og forventninger, sier Fjermedal.

Dette er den geografiske inndelingen av linjeryddingskontrakter for perioden 2010-2015:

Område

Firma

Flekkefjord

AT Skog 
Toralf Håland tlf 38281648/97570490
Roald Klungland tlf 91132786

Farsund

AT Skog 
Toralf Håland tlf 38281648/97570490
Roald Klungland tlf 91132786

Mandal

SB Skog 
v/ Geir Østrem tlf 90110619

Kristiansand

Linjerydderen Geir Østrem AS 
tlf 90110619

Fjære

AT skog 
Roar Jørgensen tlf 37252607/91676999

Arendal

Agder Linjerydding AS
Sigmund Lindtveit tlf 99742834

Holt

Agder Linjerydding AS
Sigmund Lindtveit tlf 99742834

Åmli

AT Skog 
Reidar Strand tlf 35998052/91358116

Evje

Engenes Skogsdrift 
Alfred Engenes tlf 91668775

Øvre Setesdal

Svein H. Nomeland tlf 99256681

Publisert 19.09.2013

Kundesenter stengt

Hei, vår chat er nå stengt. Åpningstid for chat er mandag til fredag kl 9- 14. Dersom din henvendelse gjelder feil i strømnettet må dette meldes via skjemaet "farlige forhold" på våre nettsider eller på telefon 3860 7272. Feilmeldingstjenesten er åpen hele døgnet.

Chat med oss
Ofte stilte spørsmål
Strømstøtteordning
Strømforbruket
Fakturaspørsmål
Flytting
Bygge/endre installasjon

Regjeringen har lagt fram en ordning om kompensasjon for høye strømpriser. Ordningen innebærer at alle kunder vil få deler av sine strømutgifter tilbakebetalt gjennom nettleien for strømforbruk knyttet til husholdningsformål.

Ordningen vil gjelde fra og med strømregningen for desember 2021 og er forlenget ut 2023.

Kunden får tilbakebetalt 55% av kostnadene over 70 øre per kWt eks mva. for desember 2021. Fra januar 2022 er prosentsatsen 80%. For september 2022 til og med mars 2023 økes den til 90 %. Fra april til og med september 2023 er den 80%, og oktober til og med desember 2023 økes den til 90%.

Kompensasjonsbeløpet vil bli trukket fra den månedlige regningen for nettleie.

Les mer om ordningen her 

Ønsker du å følge med på strømforbruket og redusere kostnadene på strøm og nettleie, er det viktig å vite hvordan strømforbruket er i din bolig. Strømmåleren gir deg muligheten til å følge med på eget forbruk, analysere eget forbruksmønster og få hjelp til smartere strømbruk.

Logg deg inn på Min side for å se ditt forbruk.

Du kan også lese mer om strømforbruk i denne artikkelen.

De aller fleste mottar en samlet faktura for både strøm og nettleie fra sin strømleverandør. Det er derfor avsenderen av fakturaen som kan svare på fakturaspørsmål, betalingsavtaler og lignende.

Om du mottar faktura direkte fra oss, eller ønsker å se grunnlaget for din nettleiefaktura kan du logge inn på Min side og se den der.

INNFLYTTING

Ta kontakt med en strømleverandør som du ønsker å bruke. De vil hjelpe deg slik at du får avtale om kjøp av strøm. I tillegg vil de også sørge for at Agder Energi Nett får melding om din innflytting slik at du blir registrert med en nettleieavtale.

UTFLYTTING

Ta kontakt med din strømleverandør. Når de får beskjed om oppsigelsen så vil de også sørge for at Agder Energi Nett får melding slik at nettleieavtalen sies opp. Husk å gi beskjed så raskt som mulig for å unngå at du betaler for en bolig du har flyttet fra.

Veldig mange tjenester utføres av installatører som er godkjent gjennom en prekvalifiseringsordning.
Dette gjelder blant annet ny installasjon og endringer i eksisterende anlegg i din bolig. Les mer om dette og se oversikt over prekvalifiserte installatører her