Velkommen til Agder Energi Nett.

Nettselskapene får ros etter uværet

Strømkundene i Agder-fylkene og Telemark er blant de mest fornøyde i landet med nettselskapenes innsats etter ekstremværet "Hilde" og "Ivar" før jul, til tross for at mange ble rammet av strømbrudd.

En av fire husstander i de tre fylkene mistet strømmen som følge av ekstremværet i siste kvartal i fjor, mot én av fem på landsbasis. Det viser en undersøkelse Opinion har gjennomført for kraftnæringens bransjeorganisasjon Energi Norge. 

Hele 72 prosent av de spurte på Sørlandet og i Telemark mener nettselskapene gjorde en god eller svært godt innsats for å gi folk strømmen tilbake, mens snittet er 67 prosent for resten av landet. Bare tre prosent er misfornøyd med nettselskapenes innsats. Tilfredsheten er enda høyere enn etter ekstremværet "Dagmar" som rammet store deler av landet for to år siden.

 – Undersøkelsen bekrefter vårt inntrykk av at beredskapen er styrket og at nettselskapene var raskt ute i felten for å rette feil, sier Einar Westre, direktør for nett og marked i Energi Norge.

 Et mer overraskende funn er at tre av fire i Agder og Telemark synes det er akseptabelt at strømmen blir brutt som følge av ekstremvær. Dette er betydelig over landsgjennomsnittet på 66 prosent og langt flere enn etter "Dagmar" for to år siden.

 – Det kan se ut til at flere har tatt inn over seg at klimaendringene vil medføre mer ekstremvær, og at vi ikke kan gardere oss hundre prosent mot strømbrudd. Kraftnæringen planlegger like fullt betydelige investeringer de kommende årene for å styrke forsyningssikkerheten, understreker Westre.

 Undersøkelsen viser også at folk på Sørlandet og i Telemark er godt forberedt på fremtidige strømbrudd: Rundt 65 prosent har en eller flere lommelykter i boligen og alternativ oppvarming. Bare 14 prosent sier de ikke har tatt noen forholdsregler. Til sammenlikning svarer nærmere 40 prosent i Oslo at de ikke er forberedt.

 – Antall strømbrudd går stadig nedover. Likevel bør alle tenke gjennom hva de trenger om strømmen skulle bli borte noen timer. Lommelykt med friske batterier bør være et minimum. Vinterstid bør man også vurdere mulighetene for alternativ oppvarming, sier Einar Westre i Energi Norge.

Kilde: Energi Norge

 

Publisert 27.01.2014