Velkommen til Agder Energi Nett.

Nettselskapene får ros etter uværet

Strømkundene i Agder-fylkene og Telemark er blant de mest fornøyde i landet med nettselskapenes innsats etter ekstremværet "Hilde" og "Ivar" før jul, til tross for at mange ble rammet av strømbrudd.

En av fire husstander i de tre fylkene mistet strømmen som følge av ekstremværet i siste kvartal i fjor, mot én av fem på landsbasis. Det viser en undersøkelse Opinion har gjennomført for kraftnæringens bransjeorganisasjon Energi Norge. 

Hele 72 prosent av de spurte på Sørlandet og i Telemark mener nettselskapene gjorde en god eller svært godt innsats for å gi folk strømmen tilbake, mens snittet er 67 prosent for resten av landet. Bare tre prosent er misfornøyd med nettselskapenes innsats. Tilfredsheten er enda høyere enn etter ekstremværet "Dagmar" som rammet store deler av landet for to år siden.

 – Undersøkelsen bekrefter vårt inntrykk av at beredskapen er styrket og at nettselskapene var raskt ute i felten for å rette feil, sier Einar Westre, direktør for nett og marked i Energi Norge.

 Et mer overraskende funn er at tre av fire i Agder og Telemark synes det er akseptabelt at strømmen blir brutt som følge av ekstremvær. Dette er betydelig over landsgjennomsnittet på 66 prosent og langt flere enn etter "Dagmar" for to år siden.

 – Det kan se ut til at flere har tatt inn over seg at klimaendringene vil medføre mer ekstremvær, og at vi ikke kan gardere oss hundre prosent mot strømbrudd. Kraftnæringen planlegger like fullt betydelige investeringer de kommende årene for å styrke forsyningssikkerheten, understreker Westre.

 Undersøkelsen viser også at folk på Sørlandet og i Telemark er godt forberedt på fremtidige strømbrudd: Rundt 65 prosent har en eller flere lommelykter i boligen og alternativ oppvarming. Bare 14 prosent sier de ikke har tatt noen forholdsregler. Til sammenlikning svarer nærmere 40 prosent i Oslo at de ikke er forberedt.

 – Antall strømbrudd går stadig nedover. Likevel bør alle tenke gjennom hva de trenger om strømmen skulle bli borte noen timer. Lommelykt med friske batterier bør være et minimum. Vinterstid bør man også vurdere mulighetene for alternativ oppvarming, sier Einar Westre i Energi Norge.

Kilde: Energi Norge

 

Publisert 27.01.2014

Kundesenter stengt

Hei, vår chat er nå stengt. Åpningstid for chat er mandag til fredag kl 9- 14. Dersom din henvendelse gjelder feil i strømnettet må dette meldes via skjemaet "farlige forhold" på våre nettsider eller på telefon 3860 7272. Feilmeldingstjenesten er åpen hele døgnet.

Chat med oss
Ofte stilte spørsmål
Flytting
Endring av kontaktinformasjon
Fakturaspørsmål
Bygge/endre installasjon
Aktivering av HAN-port

INNFLYTTING

Ta kontakt med en strømleverandør som du ønsker å bruke. De vil hjelpe deg slik at du får avtale om kjøp av strøm. I tillegg vil de også sørge for at Agder Energi Nett får melding om din innflytting slik at du blir registrert med en nettleieavtale.

UTFLYTTING

Ta kontakt med din strømleverandør. Når de får beskjed om oppsigelsen så vil de også sørge for at Agder Energi Nett får melding slik at nettleieavtalen sies opp. Husk å gi beskjed så raskt som mulig for å unngå at du betaler for en bolig du har flyttet fra.

Det er din strømleverandør som skal utføre oppgaver knyttet til flytting og endring av strømabonnement samt svare på spørsmål om faktura, forbruk og priser. Endring av kontaktinformasjon sendes automatisk videre fra strømleverandør til nettselskap via en nasjonal datahub. Ta derfor kontakt med din strømleverandør.

Dersom du ikke har strømleverandør, eller skal endre/bestille varsling ved strømstans kan du gjøre det på Min side

De aller fleste mottar en samlet faktura for både strøm og nettleie fra sin strømleverandør. Det er derfor avsenderen av fakturaen som kan svare på fakturaspørsmål, betalingsavtaler og lignende.

Om du mottar faktura direkte fra oss, eller ønsker å se grunnlaget for din nettleiefaktura kan du logge inn på Min side og se den der.

Veldig mange tjenester utføres av installatører som er godkjent gjennom en prekvalifiseringsordning.
Dette gjelder blant annet ny installasjon og endringer i eksisterende anlegg i din bolig. Les mer om dette og se oversikt over prekvalifiserte installatører her

Du må bestille åpning av HAN-porten før den kan tas i bruk. Logg inn på Min side og velg skjema for HAN-port. Det vil ta inntil to uker fra du bestiller åpning av HAN-porten, til den er klar for bruk. Du får en e-post så snart HAN-porten er klar for bruk.