Velkommen til Agder Energi Nett.

Positiv utvikling i nettet

Feil- og avbruddsstatistikken for 2012 viser at Agder Energi Nett hadde en positiv utvikling med færre og kortere avbrudd enn året før.

I 2011 fikk vi en økning som følge av høst- og vinterstormene, men i 2012 var avbruddsindeksene tilbake på nivå med 2009 og 2010, sier Atle Ripegutu, leder for Prosesskontroll og analyseavdelingen i seksjon Nettstyring i Agder Energi Nett.

Statistikken viser at det i 2012 ble registrert til sammen 1 441 hendelser i nettet. Disse er fordelt på 676 driftsforstyrrelser og 765 planlagte utkoblinger. Hendelsene er fordelt forholdsvis jevnt over året. Unntakene er januar med totalt 143 hendelser og juni med 190 hendelser.

- Det er en tydelig nedadgående tendens i antall driftsforstyrrelser. I 2009 var antallet

1 262, i 2010 var det 705, i 2011 var det 1 191, mens det i 2012 ble registrert 676 driftsforstyrrelser, sier Ripegutu.

Storm og tordenvær Det var flest driftsforstyrrelser i januar og juni, samt i desember.

- I januar oppstod mange av feilene på grunn av vinterstormen Emil, mens det i juni var mye tordenvær. Feilene i desember har sammenheng med årstiden, sier Ripegutu.

Rundt 40 prosent av driftsforstyrrelsene skyldes kategorien "Omgivelsene", hvor tordenvær topper årsakslisten, fulgt av vegetasjon, snø, is og vind.

Planlagte utkoblinger er fordelt forholdsvis jevnt over året, men det var lite aktivitet i juli og august på grunn av ferietid. Også i desember var det få planlagte utkoblinger. Det er fordi Agder Energi Nett prøver å legge utkoblingene til tidspunkter hvor lasten er lavest og hvor det er til minst ulempe for kundene.

Blant de beste Den gjennomsnittlige gjenopprettingstiden var i 2012 på 1,2 timer, som gjør at Agder Energi Nett er blant de beste av sammenlignbare selskaper.

- Gode reservemuligheter i nettet, velfungerende stasjonsanlegg med vern, rask respons fra operatører og gode dataverktøy, gjør at vi raskt kan gjenopprette feil i nettet, sier Ripegutu.

Litt om nett: Nettet i Norge er delt inn i tre nivåer: Sentralnettet (300-400 kV) som Statnett eier og drifter, og regionalnett (50-132 kV) og distribusjonsnett (11-22 kV) som nettselskapene eier og drifter.

- Sentralnettet er et landsomfattende hovedledningsnett for overføring og transformering av elektrisk kraft til regionalnettet, samt for utvekslingen av kraft mellom Norge og nabolandene.

- Regionalnettet overfører og transformerer kraften mellom sentralnettet og distribusjonsnettet.

- Distribusjonsnettet består av et høyspent og et lavspent nett. Høyspentnettet går fra transformatorstasjonene til transformatorkioskene/nettstasjonene, og nettet derfra ut til kundene kalles lavspentnettet, eller også fordelingsnettet.

Agder Energi Nett har 19 400 kilometer linjenett, 57 transformatorstasjoner, 7 550 nettstasjoner og 184 000 nettkunder.

Publisert 14.11.2013