Velkommen til Agder Energi Nett.

Positiv utvikling i nettet

Feil- og avbruddsstatistikken for 2012 viser at Agder Energi Nett hadde en positiv utvikling med færre og kortere avbrudd enn året før.

I 2011 fikk vi en økning som følge av høst- og vinterstormene, men i 2012 var avbruddsindeksene tilbake på nivå med 2009 og 2010, sier Atle Ripegutu, leder for Prosesskontroll og analyseavdelingen i seksjon Nettstyring i Agder Energi Nett.

Statistikken viser at det i 2012 ble registrert til sammen 1 441 hendelser i nettet. Disse er fordelt på 676 driftsforstyrrelser og 765 planlagte utkoblinger. Hendelsene er fordelt forholdsvis jevnt over året. Unntakene er januar med totalt 143 hendelser og juni med 190 hendelser.

- Det er en tydelig nedadgående tendens i antall driftsforstyrrelser. I 2009 var antallet

1 262, i 2010 var det 705, i 2011 var det 1 191, mens det i 2012 ble registrert 676 driftsforstyrrelser, sier Ripegutu.

Storm og tordenvær Det var flest driftsforstyrrelser i januar og juni, samt i desember.

- I januar oppstod mange av feilene på grunn av vinterstormen Emil, mens det i juni var mye tordenvær. Feilene i desember har sammenheng med årstiden, sier Ripegutu.

Rundt 40 prosent av driftsforstyrrelsene skyldes kategorien "Omgivelsene", hvor tordenvær topper årsakslisten, fulgt av vegetasjon, snø, is og vind.

Planlagte utkoblinger er fordelt forholdsvis jevnt over året, men det var lite aktivitet i juli og august på grunn av ferietid. Også i desember var det få planlagte utkoblinger. Det er fordi Agder Energi Nett prøver å legge utkoblingene til tidspunkter hvor lasten er lavest og hvor det er til minst ulempe for kundene.

Blant de beste Den gjennomsnittlige gjenopprettingstiden var i 2012 på 1,2 timer, som gjør at Agder Energi Nett er blant de beste av sammenlignbare selskaper.

- Gode reservemuligheter i nettet, velfungerende stasjonsanlegg med vern, rask respons fra operatører og gode dataverktøy, gjør at vi raskt kan gjenopprette feil i nettet, sier Ripegutu.

Litt om nett: Nettet i Norge er delt inn i tre nivåer: Sentralnettet (300-400 kV) som Statnett eier og drifter, og regionalnett (50-132 kV) og distribusjonsnett (11-22 kV) som nettselskapene eier og drifter.

- Sentralnettet er et landsomfattende hovedledningsnett for overføring og transformering av elektrisk kraft til regionalnettet, samt for utvekslingen av kraft mellom Norge og nabolandene.

- Regionalnettet overfører og transformerer kraften mellom sentralnettet og distribusjonsnettet.

- Distribusjonsnettet består av et høyspent og et lavspent nett. Høyspentnettet går fra transformatorstasjonene til transformatorkioskene/nettstasjonene, og nettet derfra ut til kundene kalles lavspentnettet, eller også fordelingsnettet.

Agder Energi Nett har 19 400 kilometer linjenett, 57 transformatorstasjoner, 7 550 nettstasjoner og 184 000 nettkunder.

Publisert 14.11.2013

Kundesenter stengt

Hei, vår chat er nå stengt. Åpningstid for chat er mandag til fredag kl 9- 14. Dersom din henvendelse gjelder feil i strømnettet må dette meldes via skjemaet "farlige forhold" på våre nettsider eller på telefon 3860 7272. Feilmeldingstjenesten er åpen hele døgnet.

Chat med oss
Ofte stilte spørsmål
Strømstøtteordning
Strømforbruket
Fakturaspørsmål
Flytting
Bygge/endre installasjon

Regjeringen har lagt fram en ordning om kompensasjon for høye strømpriser. Ordningen innebærer at alle kunder vil få deler av sine strømutgifter tilbakebetalt gjennom nettleien for strømforbruk knyttet til husholdningsformål.

Ordningen vil gjelde fra og med strømregningen for desember 2021 og er forlenget ut 2023.

Kunden får tilbakebetalt 55% av kostnadene over 70 øre per kWt eks mva. for desember 2021. Fra januar 2022 er prosentsatsen 80%. For september 2022 til og med mars 2023 økes den til 90 %. Fra april til og med september 2023 er den 80%, og oktober til og med desember 2023 økes den til 90%.

Kompensasjonsbeløpet vil bli trukket fra den månedlige regningen for nettleie.

Les mer om ordningen her 

Ønsker du å følge med på strømforbruket og redusere kostnadene på strøm og nettleie, er det viktig å vite hvordan strømforbruket er i din bolig. Strømmåleren gir deg muligheten til å følge med på eget forbruk, analysere eget forbruksmønster og få hjelp til smartere strømbruk.

Logg deg inn på Min side for å se ditt forbruk.

Du kan også lese mer om strømforbruk i denne artikkelen.

De aller fleste mottar en samlet faktura for både strøm og nettleie fra sin strømleverandør. Det er derfor avsenderen av fakturaen som kan svare på fakturaspørsmål, betalingsavtaler og lignende.

Om du mottar faktura direkte fra oss, eller ønsker å se grunnlaget for din nettleiefaktura kan du logge inn på Min side og se den der.

INNFLYTTING

Ta kontakt med en strømleverandør som du ønsker å bruke. De vil hjelpe deg slik at du får avtale om kjøp av strøm. I tillegg vil de også sørge for at Agder Energi Nett får melding om din innflytting slik at du blir registrert med en nettleieavtale.

UTFLYTTING

Ta kontakt med din strømleverandør. Når de får beskjed om oppsigelsen så vil de også sørge for at Agder Energi Nett får melding slik at nettleieavtalen sies opp. Husk å gi beskjed så raskt som mulig for å unngå at du betaler for en bolig du har flyttet fra.

Veldig mange tjenester utføres av installatører som er godkjent gjennom en prekvalifiseringsordning.
Dette gjelder blant annet ny installasjon og endringer i eksisterende anlegg i din bolig. Les mer om dette og se oversikt over prekvalifiserte installatører her