Velkommen til Agder Energi Nett.

SMS-varsling ved strømbrudd

Agder Energi Nett benytter blant annet SMS som informasjonskanal til nettkundene ved strømbrudd og planlagte strømstanser.

Ved planlagte strømstanser sendes SMS til berørte kunder senest dagen før, og meldingen inneholder informasjon om forventet tidspunkt for strømstansen.

Alle kundene som nettselskapet har mobilnummeret til, får tilsendt SMS-varslene. Mobilnummeret kan registreres på Min Side eventuelt ved å kontakte vårt kundesenter på telefon 07272.

Informasjon om større planlagte strømstanser annonseres også i avisene, og legges ut på aenett.no.

Tidligere praksis med å legge lapper i kundenes postkasser i forkant av mindre strømstanser avvikles.

Publisert 03.07.2014