Velkommen til Agder Energi Nett.

Setter ned nettleien

Agder Energi Nett reduserer nettleien for 2014. For en gjennomsnittlig nettkunde betyr det ca. 120 kroner mindre i nettleie.

- Norges vassdrags- og energidirektorat fastsetter hvert år inntektsrammene for de norske nettselskapene. Inntektsrammen for Agder Energi Nett er redusert for 2014, og derfor får kundene lavere nettleie neste år, sier Ole-Petter Halvåg, seniorrådgiver forretningsutvikling i Agder Energi Nett. 

Styrker strømforsyningen
Også til neste år skal nettet oppgraderes for mellom 300 og 400 millioner kroner. Investeringene gjennomføres selv om nettleien nå reduseres. 

Investeringene er nødvendige for å kunne koble flere produksjonsanlegg, nye boliger og næringsbygg, til nettet. I tillegg kommer oppgraderinger av eldre nettanlegg og forsterkninger for å forebygge strømbrudd.

Bli eKunde
Kundene kan redusere nettleien ytterligere ved å bli eKunde hos Agder Energi Nett. eKunder mottar all informasjon fra selskapet elektronisk. Målerstanden registreres på SMS eller via Internett, og fakturaen kommer direkte inn i nettbanken til kundene.

- Med andre ord spares miljøet for unødig papirbruk, og vi reduserer både porto- og administrasjonsutgifter. Som takk for hjelpen får eKundene våre 240 kroner i avslag på nettleien hvert år, sier Halvåg.

Det er også mulig å etablere AvtaleGiro. Da blir fakturaen automatisk betalt fra kundens konto på forfallsdatoen. Kundene kan registrere seg som eKunde på Min side

Nettleiepriser 2014 privatkunder

Nettleiepriser 2014 bedriftskunder 

 

Publisert 17.12.2013