Velkommen til Agder Energi Nett.

Strømforsyningen gjenopprettet

Fredag 12.12. kl. 06.30: Høyspentfeilene etter tordenværet er reparert og strømforsyningen til kundene er gjenopprettet. I lavspentnettet er det enkelte steder noen kunder som er uten strøm, og disse feilene blir reparert fortløpende.
Illustrasjon

Status torsdag 11. desember kl. 17.30:

Antall kunder som er uten strøm etter tordenværet er redusert til 70. Dette er kunder som er tilknyttet linjestrekkene Vanse - Nordbygda, Søyland - Hidra og Bjelland - Hægeland. Feilrettingsarbeid pågår.

Status torsdag 11. desember kl. 16.30:

Antall kunder som er uten strøm etter tordenværet er kl. 16.30 redusert til 285. Det er kunder i områdene Hovden, Vanse, Lindesnes, Songdalen og Åna-Sira som er berørt av strømbrudd. Feilrettingsarbeid pågår.

Status torsdag 11. desember kl. 14.00:

Tordenvær har ført til at flere tusen nettkunder har vært uten strøm i løpet av natt til torsdag og utover torsdagen. Torsdag ettermiddag er omkring 1800 kunder strømløse, hovedsakelig i Flekkefjord-området og mellom Bykle og Hovden. Det er spredt tordenvær langs kysten av den vestlige delen av Vest-Agder torsdag. Agder Energi Nett har mannskaper ute som arbeider med feilretting.

Status torsdag 11. desember kl. 08.30:

Tordenvær har ført til at flere tusen nettkunder har vært uten strøm i løpet av natt til torsdag. Torsdag morgen klokken 08.30 er omkring 1000 kunder strømløse, hovedsakelig i Mandal og Farsund. Det er meldt tordenvær torsdag, og risikoen for nye strømutfall er dermed til stede.

Publisert 11.12.2014

Kundesenter stengt

Hei, vår chat er nå stengt. Åpningstid for chat er mandag til fredag kl 9- 14. Dersom din henvendelse gjelder feil i strømnettet må dette meldes via skjemaet "farlige forhold" på våre nettsider eller på telefon 3860 7272. Feilmeldingstjenesten er åpen hele døgnet.

Chat med oss
Ofte stilte spørsmål
Strømstøtteordning
Strømforbruket
Fakturaspørsmål
Flytting
Bygge/endre installasjon

Regjeringen har lagt fram en ordning om kompensasjon for høye strømpriser. Ordningen innebærer at alle kunder vil få deler av sine strømutgifter tilbakebetalt gjennom nettleien for strømforbruk knyttet til husholdningsformål.

Ordningen vil gjelde fra og med strømregningen for desember 2021 og er forlenget ut 2023.

Kunden får tilbakebetalt 55% av kostnadene over 70 øre per kWt eks mva. for desember 2021. Fra januar 2022 er prosentsatsen 80%. For september 2022 til og med mars 2023 økes den til 90 %. Fra april til og med september 2023 er den 80%, og oktober til og med desember 2023 økes den til 90%.

Kompensasjonsbeløpet vil bli trukket fra den månedlige regningen for nettleie.

Les mer om ordningen her 

Ønsker du å følge med på strømforbruket og redusere kostnadene på strøm og nettleie, er det viktig å vite hvordan strømforbruket er i din bolig. Strømmåleren gir deg muligheten til å følge med på eget forbruk, analysere eget forbruksmønster og få hjelp til smartere strømbruk.

Logg deg inn på Min side for å se ditt forbruk.

Du kan også lese mer om strømforbruk i denne artikkelen.

De aller fleste mottar en samlet faktura for både strøm og nettleie fra sin strømleverandør. Det er derfor avsenderen av fakturaen som kan svare på fakturaspørsmål, betalingsavtaler og lignende.

Om du mottar faktura direkte fra oss, eller ønsker å se grunnlaget for din nettleiefaktura kan du logge inn på Min side og se den der.

INNFLYTTING

Ta kontakt med en strømleverandør som du ønsker å bruke. De vil hjelpe deg slik at du får avtale om kjøp av strøm. I tillegg vil de også sørge for at Agder Energi Nett får melding om din innflytting slik at du blir registrert med en nettleieavtale.

UTFLYTTING

Ta kontakt med din strømleverandør. Når de får beskjed om oppsigelsen så vil de også sørge for at Agder Energi Nett får melding slik at nettleieavtalen sies opp. Husk å gi beskjed så raskt som mulig for å unngå at du betaler for en bolig du har flyttet fra.

Veldig mange tjenester utføres av installatører som er godkjent gjennom en prekvalifiseringsordning.
Dette gjelder blant annet ny installasjon og endringer i eksisterende anlegg i din bolig. Les mer om dette og se oversikt over prekvalifiserte installatører her