Velkommen til Agder Energi Nett.

Strømforsyningen gjenopprettet

Fredag 12.12. kl. 06.30: Høyspentfeilene etter tordenværet er reparert og strømforsyningen til kundene er gjenopprettet. I lavspentnettet er det enkelte steder noen kunder som er uten strøm, og disse feilene blir reparert fortløpende.
Illustrasjon

Status torsdag 11. desember kl. 17.30:

Antall kunder som er uten strøm etter tordenværet er redusert til 70. Dette er kunder som er tilknyttet linjestrekkene Vanse - Nordbygda, Søyland - Hidra og Bjelland - Hægeland. Feilrettingsarbeid pågår.

Status torsdag 11. desember kl. 16.30:

Antall kunder som er uten strøm etter tordenværet er kl. 16.30 redusert til 285. Det er kunder i områdene Hovden, Vanse, Lindesnes, Songdalen og Åna-Sira som er berørt av strømbrudd. Feilrettingsarbeid pågår.

Status torsdag 11. desember kl. 14.00:

Tordenvær har ført til at flere tusen nettkunder har vært uten strøm i løpet av natt til torsdag og utover torsdagen. Torsdag ettermiddag er omkring 1800 kunder strømløse, hovedsakelig i Flekkefjord-området og mellom Bykle og Hovden. Det er spredt tordenvær langs kysten av den vestlige delen av Vest-Agder torsdag. Agder Energi Nett har mannskaper ute som arbeider med feilretting.

Status torsdag 11. desember kl. 08.30:

Tordenvær har ført til at flere tusen nettkunder har vært uten strøm i løpet av natt til torsdag. Torsdag morgen klokken 08.30 er omkring 1000 kunder strømløse, hovedsakelig i Mandal og Farsund. Det er meldt tordenvær torsdag, og risikoen for nye strømutfall er dermed til stede.

Publisert 11.12.2014