Velkommen til Agder Energi Nett.

Styrker strømnettet i Flekkefjord og Kvinesdal

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har gitt Agder Energi Nett konsesjon til å bygge ny høyspentlinje mellom Øye i Kvinesdal og Austadvika i Flekkefjord.

- Den nye høyspentlinjen vil bedre leveringspåliteligheten og åpne opp for tilknytning av ny produksjon av fornybar energi fra vind- og småkraftanlegg. Samtidig vil vi få større fleksibilitet i forhold til fremtidig utvikling av nettet i området, sier Torhild P. Fjermedal, seksjonsleder nettutbygging i Agder Energi Nett.

Det skal bygges en rundt 15 kilometer lang 132 kV høyspentlinje mellom Øye transformatorstasjon i Kvinesdal kommune og Austadvika transformatorstasjon i Flekkefjord kommune. Den nye høyspentlinjen gjør det mulig å rive en ca. 22 kilometer lang 66 kV-høyspentlinje som går mellom Øye og Sira. 

 

Publisert 20.12.2013