Velkommen til Agder Energi Nett.

Styrker strømnettet

For å bidra til å styrke strømnettet i Agder, økes nettleien med 4 øre per kilowattime inklusive merverdiavgift for privatkunder i 2013.
Julie til venstre, Anita og Sondre Carstensen koser seg med baking. For en husstand med årlig strømforbruk på 20 000 kWh vil nettleien øke med omlag 800 kroner, dvs. tilbake til samme nivå som den var i 2011.

- Agder Energi Nett har investert betydelige beløp i strømnettet de senere årene, og de nærmeste fem årene planlegger vi å investere mellom 300 og 400 millioner kroner årlig i nettet. Derfor må vi derfor øke nettleien noe, sier Ole-Petter Halvåg, direktør forretningsutvikling i Agder Energi Nett.

Investeringene er nødvendige for å kunne ta imot kraft fra planlagt utbygging av vann- og vindkraftutbygging, samt levere strøm til mange nye boliger og næringsbygg. I tillegg kommer oppgraderinger av det eksisterende nettet for å styrke leveringssikkerheten.

Samme prisnivå som i 2011Den totale strømregningen kunden betaler består av tre deler; strømforbruket, offentlige avgifter og nettleie. Nettleien har to komponenter; et fast årsbeløp og et energiledd som er avhengig av hvor mye strøm kunden bruker. Økningen i nettleien legges på energileddet, mens fastbeløpet forblir uendret.

- Fra 2011 til 2012 reduserte vi nettleien. Økningen fra i år til neste år medfører at vi er tilbake på samme prisnivå som i 2011. For en husstand med årlig strømforbruk på 20 000 kWh innebærer det en økning på omlag 800 kroner, sier Halvåg.

Endring for bedriftskunderFor bedriftskunder øker energileddet med 3 øre per kilowattime eks.mva. Enova har endret i forskriften om innbetaling av påslag på nettariffen til Energifondet. Tidligere var påslaget 1 øre pr. kilowattime, men fra nyttår blir påslaget 800 kroner i året for hvert målepunkt. Påslaget faktureres sammen med det årlige fastbeløpet på nettleien.

Nettleiepriser privat 2013

Nettleiepriser bedrift 2013Publisert 19.09.2013

Kundesenter stengt

Hei, vår chat er nå stengt. Åpningstid for chat er mandag til fredag kl 9- 14. Dersom din henvendelse gjelder feil i strømnettet må dette meldes via skjemaet "farlige forhold" på våre nettsider eller på telefon 3860 7272. Feilmeldingstjenesten er åpen hele døgnet.

Chat med oss
Ofte stilte spørsmål
Strømstøtteordning
Strømforbruket
Fakturaspørsmål
Flytting
Bygge/endre installasjon

Regjeringen har lagt fram en ordning om kompensasjon for høye strømpriser. Ordningen innebærer at alle kunder vil få deler av sine strømutgifter tilbakebetalt gjennom nettleien for strømforbruk knyttet til husholdningsformål.

Ordningen vil gjelde fra og med strømregningen for desember 2021 og er forlenget ut 2023.

Kunden får tilbakebetalt 55% av kostnadene over 70 øre per kWt eks mva. for desember 2021. Fra januar 2022 er prosentsatsen 80%. For september 2022 til og med mars 2023 økes den til 90 %. Fra april til og med september 2023 er den 80%, og oktober til og med desember 2023 økes den til 90%.

Kompensasjonsbeløpet vil bli trukket fra den månedlige regningen for nettleie.

Les mer om ordningen her 

Ønsker du å følge med på strømforbruket og redusere kostnadene på strøm og nettleie, er det viktig å vite hvordan strømforbruket er i din bolig. Strømmåleren gir deg muligheten til å følge med på eget forbruk, analysere eget forbruksmønster og få hjelp til smartere strømbruk.

Logg deg inn på Min side for å se ditt forbruk.

Du kan også lese mer om strømforbruk i denne artikkelen.

De aller fleste mottar en samlet faktura for både strøm og nettleie fra sin strømleverandør. Det er derfor avsenderen av fakturaen som kan svare på fakturaspørsmål, betalingsavtaler og lignende.

Om du mottar faktura direkte fra oss, eller ønsker å se grunnlaget for din nettleiefaktura kan du logge inn på Min side og se den der.

INNFLYTTING

Ta kontakt med en strømleverandør som du ønsker å bruke. De vil hjelpe deg slik at du får avtale om kjøp av strøm. I tillegg vil de også sørge for at Agder Energi Nett får melding om din innflytting slik at du blir registrert med en nettleieavtale.

UTFLYTTING

Ta kontakt med din strømleverandør. Når de får beskjed om oppsigelsen så vil de også sørge for at Agder Energi Nett får melding slik at nettleieavtalen sies opp. Husk å gi beskjed så raskt som mulig for å unngå at du betaler for en bolig du har flyttet fra.

Veldig mange tjenester utføres av installatører som er godkjent gjennom en prekvalifiseringsordning.
Dette gjelder blant annet ny installasjon og endringer i eksisterende anlegg i din bolig. Les mer om dette og se oversikt over prekvalifiserte installatører her