Velkommen til Agder Energi Nett.

Styrker strømnettet

For å bidra til å styrke strømnettet i Agder, økes nettleien med 4 øre per kilowattime inklusive merverdiavgift for privatkunder i 2013.
Julie til venstre, Anita og Sondre Carstensen koser seg med baking. For en husstand med årlig strømforbruk på 20 000 kWh vil nettleien øke med omlag 800 kroner, dvs. tilbake til samme nivå som den var i 2011.

- Agder Energi Nett har investert betydelige beløp i strømnettet de senere årene, og de nærmeste fem årene planlegger vi å investere mellom 300 og 400 millioner kroner årlig i nettet. Derfor må vi derfor øke nettleien noe, sier Ole-Petter Halvåg, direktør forretningsutvikling i Agder Energi Nett.

Investeringene er nødvendige for å kunne ta imot kraft fra planlagt utbygging av vann- og vindkraftutbygging, samt levere strøm til mange nye boliger og næringsbygg. I tillegg kommer oppgraderinger av det eksisterende nettet for å styrke leveringssikkerheten.

Samme prisnivå som i 2011Den totale strømregningen kunden betaler består av tre deler; strømforbruket, offentlige avgifter og nettleie. Nettleien har to komponenter; et fast årsbeløp og et energiledd som er avhengig av hvor mye strøm kunden bruker. Økningen i nettleien legges på energileddet, mens fastbeløpet forblir uendret.

- Fra 2011 til 2012 reduserte vi nettleien. Økningen fra i år til neste år medfører at vi er tilbake på samme prisnivå som i 2011. For en husstand med årlig strømforbruk på 20 000 kWh innebærer det en økning på omlag 800 kroner, sier Halvåg.

Endring for bedriftskunderFor bedriftskunder øker energileddet med 3 øre per kilowattime eks.mva. Enova har endret i forskriften om innbetaling av påslag på nettariffen til Energifondet. Tidligere var påslaget 1 øre pr. kilowattime, men fra nyttår blir påslaget 800 kroner i året for hvert målepunkt. Påslaget faktureres sammen med det årlige fastbeløpet på nettleien.

Nettleiepriser privat 2013

Nettleiepriser bedrift 2013Publisert 19.09.2013