Velkommen til Agder Energi Nett.

Utreder fremtidens nett

Agder Energi Netts kraftsystemutredning for 2014 – 2033 skal bidra til en samfunnsøkonomisk rasjonell utbygging av strømnettet gjennom koordinerte, langsiktige vurderinger av kraftsystemets utvikling.

- Kraftsystemutredningen er et viktig grunnlag for vår planlegging av nettutbyggingen på Agder. Samtidig er den også et viktig grunnlagsdokument i NVEs arbeid med vurdering av konsesjonssøknader for energianlegg, spesielt i konsesjonssøknader for større kraftledninger, sier Trond Arild Reiersølmoen, sivilingeniør Nettutvikling i avdeling for Nettstrategi i Agder Energi Nett. 

Han har hatt ansvaret for å utarbeide kraftsystemutredningen, som inneholder oversikt over blant annet oppbygning, kapasitet og leveringspålitelighet i eksisterende regionalnett. I tillegg vurderes  mulige utviklinger i behov for overføringskapasitet, med tilhørende investeringsbehov, i regionalnettet for perioden 2014 – 2033. 

- Det er viktig å understreke at investeringer som er vurdert i kraftsystemutredningen ikke innebærer vedtak om investeringer i regionalnettet. I tillegg er tidspunkt for gjennomføring av tiltak styrt av blant annet den faktiske aldringsprosessen, den faktiske last- og produksjonsutviklingen, samt eiers evne til å gjennomføre investeringer. Dette gjelder både økonomisk og/eller ressursmessig, sier Reiersølmoen. 

Kraftsystemutredningen kan lastes ned her. 

FAKTA: 

  • Utarbeidelsen av kraftsystemutredninger for regional- og sentralnettet er hjemlet i forskrift om energiutredninger. 
  • Koordinerte kraftsystemutredninger for regional- og sentralnettet skal vurdere mulig utvikling i behov for overføringskapasitet, skape en felles forståelse i samfunnet for endringer i kraftsystemet og gi grunnlag for behandling av søknader om konsesjon.

 

 

Publisert 26.06.2014