Velkommen til Agder Energi Nett.

Utreder fremtidens nett

Agder Energi Netts kraftsystemutredning for 2014 – 2033 skal bidra til en samfunnsøkonomisk rasjonell utbygging av strømnettet gjennom koordinerte, langsiktige vurderinger av kraftsystemets utvikling.

- Kraftsystemutredningen er et viktig grunnlag for vår planlegging av nettutbyggingen på Agder. Samtidig er den også et viktig grunnlagsdokument i NVEs arbeid med vurdering av konsesjonssøknader for energianlegg, spesielt i konsesjonssøknader for større kraftledninger, sier Trond Arild Reiersølmoen, sivilingeniør Nettutvikling i avdeling for Nettstrategi i Agder Energi Nett. 

Han har hatt ansvaret for å utarbeide kraftsystemutredningen, som inneholder oversikt over blant annet oppbygning, kapasitet og leveringspålitelighet i eksisterende regionalnett. I tillegg vurderes  mulige utviklinger i behov for overføringskapasitet, med tilhørende investeringsbehov, i regionalnettet for perioden 2014 – 2033. 

- Det er viktig å understreke at investeringer som er vurdert i kraftsystemutredningen ikke innebærer vedtak om investeringer i regionalnettet. I tillegg er tidspunkt for gjennomføring av tiltak styrt av blant annet den faktiske aldringsprosessen, den faktiske last- og produksjonsutviklingen, samt eiers evne til å gjennomføre investeringer. Dette gjelder både økonomisk og/eller ressursmessig, sier Reiersølmoen. 

Kraftsystemutredningen kan lastes ned her. 

FAKTA: 

  • Utarbeidelsen av kraftsystemutredninger for regional- og sentralnettet er hjemlet i forskrift om energiutredninger. 
  • Koordinerte kraftsystemutredninger for regional- og sentralnettet skal vurdere mulig utvikling i behov for overføringskapasitet, skape en felles forståelse i samfunnet for endringer i kraftsystemet og gi grunnlag for behandling av søknader om konsesjon.

 

 

Publisert 26.06.2014

Kundesenter stengt

Hei, vår chat er nå stengt. Åpningstid for chat er mandag til fredag kl 9- 14. Dersom din henvendelse gjelder feil i strømnettet må dette meldes via skjemaet "farlige forhold" på våre nettsider eller på telefon 3860 7272. Feilmeldingstjenesten er åpen hele døgnet.

Chat med oss
Ofte stilte spørsmål
Flytting
Endring av kontaktinformasjon
Fakturaspørsmål
Bygge/endre installasjon
Aktivering av HAN-port

INNFLYTTING

Ta kontakt med en strømleverandør som du ønsker å bruke. De vil hjelpe deg slik at du får avtale om kjøp av strøm. I tillegg vil de også sørge for at Agder Energi Nett får melding om din innflytting slik at du blir registrert med en nettleieavtale.

UTFLYTTING

Ta kontakt med din strømleverandør. Når de får beskjed om oppsigelsen så vil de også sørge for at Agder Energi Nett får melding slik at nettleieavtalen sies opp. Husk å gi beskjed så raskt som mulig for å unngå at du betaler for en bolig du har flyttet fra.

Det er din strømleverandør som skal utføre oppgaver knyttet til flytting og endring av strømabonnement samt svare på spørsmål om faktura, forbruk og priser. Endring av kontaktinformasjon sendes automatisk videre fra strømleverandør til nettselskap via en nasjonal datahub. Ta derfor kontakt med din strømleverandør.

Dersom du ikke har strømleverandør, eller skal endre/bestille varsling ved strømstans kan du gjøre det på Min side

De aller fleste mottar en samlet faktura for både strøm og nettleie fra sin strømleverandør. Det er derfor avsenderen av fakturaen som kan svare på fakturaspørsmål, betalingsavtaler og lignende.

Om du mottar faktura direkte fra oss, eller ønsker å se grunnlaget for din nettleiefaktura kan du logge inn på Min side og se den der.

Veldig mange tjenester utføres av installatører som er godkjent gjennom en prekvalifiseringsordning.
Dette gjelder blant annet ny installasjon og endringer i eksisterende anlegg i din bolig. Les mer om dette og se oversikt over prekvalifiserte installatører her

Du må bestille åpning av HAN-porten før den kan tas i bruk. Logg inn på Min side og velg skjema for HAN-port. Det vil ta inntil to uker fra du bestiller åpning av HAN-porten, til den er klar for bruk. Du får en e-post så snart HAN-porten er klar for bruk.