Velkommen til Agder Energi Nett.

Viktig prosjekt for hubroen

- Hubroprosjektet og konsernets klimaengasjement viser at Agder Energi fremstår som en bedrift som tar samfunnsansvar og gjør positive tiltak for klimaet og miljøet.
Høyspent risko: Med to meter vingespenn er risikoen stor for at vingene berører to linjer samtidig.

Det sa klima- og miljøminister Tine Sundtoft etter å ha fått orientering om hubroprosjektet Agder Energi Nett deltar i sammen med fylkesmennenes miljøvernavdelinger i Agder-fylkene og ornitologer.

- Det er spennende å se hva samarbeidet fører til, dere viser at dere tar ansvar og dere lærer av hverandre. Prosjektet viser viktigheten av å få ny kunnskap, og at det er mulig å gjøre noe for å redusere dødeligheten blant hubroer, sier Sundtoft.

Prosjektet har fått til sammen 1 140 300 kroner i støtte siden 2011. Tine Sundtoft kunne imidlertid ikke love mer penger til prosjektet enn det som allerede ligger inne i statsbudsjettet for 2015.

Sundtoft har også merket seg Agder Energis klimaprosjekt, som ble lansert på Zero-konferansen i forrige uke.

- Det grønne skiftet materialiserer seg nå, og alle kan gjøre noe for å bidra. Jeg synes det er flott at Agder Energi viser at bedriften tar ansvar og engasjerer seg på denne måten, sier hun.

Sittepinner og pigger
Hubroen kan ha et vingespenn på opp mot to meter, og det kan bli et problem når de benytter strømstolper som sitteplass og skal lette fra traverser med piggisolatorer der det er halvannen meter mellom linjene. Mange hubroer mister livet når de slår ut vingene i full bredde og berører to linjer samtidig.

Ornitologene og fylkesmennenes miljøvernavdelinger har oversikt over hvor det finnes hubro, og i samarbeide med Agder Energi Nett er det kartlagt områder hvor det er fare for at hubroen kan komme i kontakt med strømnettet. Åtte hubroer er også GPS-merket slik at en kan følge med hvor de oppholder seg.

Prosjektet har til nå hatt fokus på blanke luftlinjer innenfor en radius på 2 km fra hubroreier. Det er derfor forholdsvis enkelt å finne hvilke linjestrekk som krysser leveområdene for hubroen. Mastetoppene sikres blant annet ved å montere sittepinner på stolpene, i kombinasjon med pigger som hindrer hubroen, og andre fugler, å sette seg der det er farlig.

- Vi har til nå utført tiltak på 128 master i sju områder. Dette er bare 0,7 prosent av de potensielle mastene vi har kartlagt, men det er en god begynnelse. Kartleggingen er også viktig med tanke på oppgraderinger og nybygg, sier Rolf Erlend Grundt, sivilingeniør nettutvikling i avdeling for Nettstrategi i Agder Energi Nett.
Et eksempel er at i forbindelse med et oppgraderingsprosjekt i Kvinesdal kunne nettselskapet tidlig i planleggingsfasen legge inn hubrotiltak.


Grillhubro: Tine Sundtoft har aldri sett en hubro før, men fikk hilse på en som er stoppet ut etter et uheldig møte med ei høyspentlinje i Søgne for et par år siden.
Roar Solheim ved Agder naturmuseum viser frem hubroen.


Interessert lytter: Rolf Erlend Grundt i AE Nett (i blå jakke) forteller om tiltakene som er gjort til Tine Sundtoft. Tor Punsvik (med hatt) fra Fylkesmannen i Vest-Agder og Arne Gliddi i AE Nett. 

 
Her er det gjort tiltak. De seks piggisolatorene er blitt til tre, og midtfasen er isolert. Hadde ståltraversen vært gjordet i tillegg, så måtte alle tre faser blitt isolert.

 


 

Publisert 15.04.2015