Velkommen til Agder Energi Nett.

Vil fornye kraftlinje i Åseral

Agder Energi Nett søker konsesjon om å fornye regionalnettslinjen som går fra Skjerka til Logna i Åseral kommune i Vest-Agder

Denne søknaden har nær sammenheng med konsesjonssøknaden for bygging av Honna transformatorstasjon like nord for Kyrkjebygd i Åseral, som vi sendte til Norges vassdrags- og energidirektorat tidligere i høst. Stor utbygging av vannkraft og mulig vindkraft i Åseral kommune, gjør at det er behov for et bedre linjenett mellom transformatorstasjonene Skjerka og Honna, sier Torhild P. Fjermedal, seksjonsleder nettutbygging i Agder Energi Nett.

Den eksisterende regionalnettslinjen er fra tidlig 1960-tallet og har behov for fornying. Dagens master er ikke dimensjonert for kraftigere linjer, og må derfor byttes ut.

Nye linjetraseer Dagens linjenett går i svært ulendt terreng nær Ørevann.

- Dette er en stor ulempe for driften og vi har derfor vurdert alternative traseer langs vannet. I enkelte andre områder ønsker vi av miljømessige og landskapsmessige årsaker også å flytte linjen, sier Fjermedal.

Den omsøkte traseen går på østsiden av Ørevann, passerer øst for boligfeltet ved Grokleiv og deretter ned i dalføret like sør for Torsland. Fra Torsland og nordover følges i stor grad dagens trasè. Ved grenda Honna må det bygges ny linje til den planlagte Honna transformatorstasjon.

Etter planen legges det opp til byggestart i 2015, og ferdigstillelse i 2017. Agder Energi Nett søker også om å rive den eksisterende linjen når den nye er fedigstilt.

Last ned:

Publisert 14.11.2013

Kundesenter stengt

Hei, vår chat er nå stengt. Åpningstid for chat er mandag til fredag kl 9- 14. Dersom din henvendelse gjelder feil i strømnettet må dette meldes via skjemaet "farlige forhold" på våre nettsider eller på telefon 3860 7272. Feilmeldingstjenesten er åpen hele døgnet.

Chat med oss
Ofte stilte spørsmål
Strømstøtteordning
Strømforbruket
Fakturaspørsmål
Flytting
Bygge/endre installasjon

Regjeringen har siden desember 2021 gitt midlertidig strømstøtte for å hjelpe husholdningskundene med de historisk høye strømprisene. Fra 1. juni 2023 dekker staten 90% over 70 øre per kilowattime. Strømstøtten trekkes automatisk fra på din faktura for nettleie. 

Norge er delt opp i fem prisområder, og det er spotprisen i prisområdet målepunktet ditt tilhører som strømstøtten beregnes ut fra. 

Fra 1. september endres beregningsgrunnlaget for strømstøtten. Den vil nå basere seg på spotprisen time for time i stedet for et månedssnitt.

Les mer om ordningen her

Ønsker du å følge med på strømforbruket og redusere kostnadene på strøm og nettleie, er det viktig å vite hvordan strømforbruket er i din bolig. Strømmåleren gir deg muligheten til å følge med på eget forbruk, analysere eget forbruksmønster og få hjelp til smartere strømbruk.

Logg deg inn på Min side for å se ditt forbruk.

Du kan også lese mer om strømforbruk i denne artikkelen.

De aller fleste mottar en samlet faktura for både strøm og nettleie fra sin strømleverandør. Det er derfor avsenderen av fakturaen som kan svare på fakturaspørsmål, betalingsavtaler og lignende.

Om du mottar faktura direkte fra oss, eller ønsker å se grunnlaget for din nettleiefaktura kan du logge inn på Min side og se den der.

INNFLYTTING

Ta kontakt med en strømleverandør som du ønsker å bruke. De vil hjelpe deg slik at du får avtale om kjøp av strøm. I tillegg vil de også sørge for at Agder Energi Nett får melding om din innflytting slik at du blir registrert med en nettleieavtale.

UTFLYTTING

Ta kontakt med din strømleverandør. Når de får beskjed om oppsigelsen så vil de også sørge for at Agder Energi Nett får melding slik at nettleieavtalen sies opp. Husk å gi beskjed så raskt som mulig for å unngå at du betaler for en bolig du har flyttet fra.

Veldig mange tjenester utføres av installatører som er godkjent gjennom en prekvalifiseringsordning.
Dette gjelder blant annet ny installasjon og endringer i eksisterende anlegg i din bolig. Les mer om dette og se oversikt over prekvalifiserte installatører her