Velkommen til Agder Energi Nett.

Vil fornye kraftlinje i Åseral

Agder Energi Nett søker konsesjon om å fornye regionalnettslinjen som går fra Skjerka til Logna i Åseral kommune i Vest-Agder

Denne søknaden har nær sammenheng med konsesjonssøknaden for bygging av Honna transformatorstasjon like nord for Kyrkjebygd i Åseral, som vi sendte til Norges vassdrags- og energidirektorat tidligere i høst. Stor utbygging av vannkraft og mulig vindkraft i Åseral kommune, gjør at det er behov for et bedre linjenett mellom transformatorstasjonene Skjerka og Honna, sier Torhild P. Fjermedal, seksjonsleder nettutbygging i Agder Energi Nett.

Den eksisterende regionalnettslinjen er fra tidlig 1960-tallet og har behov for fornying. Dagens master er ikke dimensjonert for kraftigere linjer, og må derfor byttes ut.

Nye linjetraseer Dagens linjenett går i svært ulendt terreng nær Ørevann.

- Dette er en stor ulempe for driften og vi har derfor vurdert alternative traseer langs vannet. I enkelte andre områder ønsker vi av miljømessige og landskapsmessige årsaker også å flytte linjen, sier Fjermedal.

Den omsøkte traseen går på østsiden av Ørevann, passerer øst for boligfeltet ved Grokleiv og deretter ned i dalføret like sør for Torsland. Fra Torsland og nordover følges i stor grad dagens trasè. Ved grenda Honna må det bygges ny linje til den planlagte Honna transformatorstasjon.

Etter planen legges det opp til byggestart i 2015, og ferdigstillelse i 2017. Agder Energi Nett søker også om å rive den eksisterende linjen når den nye er fedigstilt.

Last ned:

Publisert 14.11.2013