Velkommen til Agder Energi Nett.

Vil fornye kraftlinje i Åseral

Agder Energi Nett søker konsesjon om å fornye regionalnettslinjen som går fra Skjerka til Logna i Åseral kommune i Vest-Agder

Denne søknaden har nær sammenheng med konsesjonssøknaden for bygging av Honna transformatorstasjon like nord for Kyrkjebygd i Åseral, som vi sendte til Norges vassdrags- og energidirektorat tidligere i høst. Stor utbygging av vannkraft og mulig vindkraft i Åseral kommune, gjør at det er behov for et bedre linjenett mellom transformatorstasjonene Skjerka og Honna, sier Torhild P. Fjermedal, seksjonsleder nettutbygging i Agder Energi Nett.

Den eksisterende regionalnettslinjen er fra tidlig 1960-tallet og har behov for fornying. Dagens master er ikke dimensjonert for kraftigere linjer, og må derfor byttes ut.

Nye linjetraseer Dagens linjenett går i svært ulendt terreng nær Ørevann.

- Dette er en stor ulempe for driften og vi har derfor vurdert alternative traseer langs vannet. I enkelte andre områder ønsker vi av miljømessige og landskapsmessige årsaker også å flytte linjen, sier Fjermedal.

Den omsøkte traseen går på østsiden av Ørevann, passerer øst for boligfeltet ved Grokleiv og deretter ned i dalføret like sør for Torsland. Fra Torsland og nordover følges i stor grad dagens trasè. Ved grenda Honna må det bygges ny linje til den planlagte Honna transformatorstasjon.

Etter planen legges det opp til byggestart i 2015, og ferdigstillelse i 2017. Agder Energi Nett søker også om å rive den eksisterende linjen når den nye er fedigstilt.

Last ned:

Publisert 14.11.2013

Kundesenter stengt

Hei, vår chat er nå stengt. Åpningstid for chat er mandag til fredag kl 9- 14. Dersom din henvendelse gjelder feil i strømnettet må dette meldes via skjemaet "farlige forhold" på våre nettsider eller på telefon 3860 7272. Feilmeldingstjenesten er åpen hele døgnet.

Chat med oss
Ofte stilte spørsmål
Strømstøtteordning
Flytting
Fakturaspørsmål
Bygge/endre installasjon
HAN-port

Regjeringen har lagt fram en ordning om kompensasjon for høye strømpriser. Ordningen innebærer at alle kunder vil få deler av sine strømutgifter tilbakebetalt gjennom nettleien for strømforbruk knyttet til husholdningsformål.

Ordningen vil gjelde fra og med strømregningen for desember 2021 og er forlenget til og med mars 2023.

Kunden får tilbakebetalt 55% av kostnadene over 70 øre per kWt eks mva. for desember 2021. Fra januar 2022 er prosentsatsen 80%. For september 2022 til desember 2022 økes den til 90 %.

Kompensasjonsbeløpet vil bli trukket fra den månedlige regningen for nettleie.

Les mer om ordningen her 

INNFLYTTING

Ta kontakt med en strømleverandør som du ønsker å bruke. De vil hjelpe deg slik at du får avtale om kjøp av strøm. I tillegg vil de også sørge for at Agder Energi Nett får melding om din innflytting slik at du blir registrert med en nettleieavtale.

UTFLYTTING

Ta kontakt med din strømleverandør. Når de får beskjed om oppsigelsen så vil de også sørge for at Agder Energi Nett får melding slik at nettleieavtalen sies opp. Husk å gi beskjed så raskt som mulig for å unngå at du betaler for en bolig du har flyttet fra.

De aller fleste mottar en samlet faktura for både strøm og nettleie fra sin strømleverandør. Det er derfor avsenderen av fakturaen som kan svare på fakturaspørsmål, betalingsavtaler og lignende.

Om du mottar faktura direkte fra oss, eller ønsker å se grunnlaget for din nettleiefaktura kan du logge inn på Min side og se den der.

Veldig mange tjenester utføres av installatører som er godkjent gjennom en prekvalifiseringsordning.
Dette gjelder blant annet ny installasjon og endringer i eksisterende anlegg i din bolig. Les mer om dette og se oversikt over prekvalifiserte installatører her

Du må bestille åpning av HAN-porten før den kan tas i bruk. Logg inn på Min side og velg skjema for HAN-port. Det vil ta inntil to uker fra du bestiller åpning av HAN-porten, til den er klar for bruk. Du får en e-post så snart HAN-porten er klar for bruk.

Du kan når som helst få stengt HAN-porten igjen. Da må benytte eget skjema for deaktivering HAN-port på Min side. Deaktiveringen skjer innen samme virkedag.