Velkommen til Agder Energi Nett.

Advarer mot kraftledninger nær terrenget

Agder Energi Nett advarer folk mot å berøre eller komme for nær kraftledninger som på grunn av mye snø henger lavt i terrenget.

Flere steder på Agder henger kraftledninger svært lavt i terrenget, både på grunn av store snømengder, og også fordi tyngden av snøen som legger seg på linjene gjør at de henger lavere enn normalt. Det er livsfarlig å komme i berøring med kraftledninger og transformatorer, og eventuell vegetasjon som er i kontakt med kraftledningene.  

Folk som ferdes i nærheten av kraftledninger i områder hvor det er mye snø, må holde god avstand. Det er viktig at foreldre/foresatte informerer barn og unge om at strømlinjene ikke må berøres, verken med hender, skistaver, greiner eller noe annet.

Agder Energi Nett ber om at folk som observerer kraftledninger som henger svært nær terrenget, eller andre farlige forhold, om å melde fra på telefon 38 60 72 72.

Publisert 14.02.2020