Velkommen til Agder Energi Nett.

Agder Energi Nett i rute med Elhub

Den nasjonale elhuben skal sørge for effektiv utveksling av målerverdier og kundeinformasjon som benyttes ved leverandørskifter, avregning og ved fakturering av nettleie og strømsalg. Agder Energi Nett er i rute med sine forberedelser til at Elhub settes i drift februar 2019.

− Det er mye forberedelser som skal gjøres for at vi skal kunne tilpasse oss løsningene som Elhub krever, og dette har lenge vært en prioritert oppgave for oss. Agder Energi Nett har vært pilot i dette prosjektet, og jobbet tett med Elhub for å bidra til at løsningene som velges blir så gode som mulig. Vi har bestått på migrering av alt av målepunkt, kontrakter, kundedata og målerverdier på begge kritikalitetsnivå, og passert alle tester. Vi venter nå bare på den offisielle bekreftelsen fra Elhub på dette, sier Svein Are Folgerø, administrerende direktør i Agder Energi Nett.

Elhub skal bidra til økt konkurranse og innovasjon i strømmarkedet, og sørge for sikker og effektiv håndtering av målerverdier fra de nye smarte strømmålerne (AMS) som skal være installert hos alle strømkunder innen utgangen av året.

Publisert 28.09.2018