Velkommen til Agder Energi Nett.
  • Du er her:
  • Forside
  • Nyhetsarkiv
  • / Arbeidet med nye kraftlinjer til batterifabrikken i rute

Arbeidet med nye kraftlinjer til batterifabrikken i rute

Agder Energi Nett har en stram fremdriftsplan for å sikre nok strømforsyning til den planlagte batterifabrikken til Morrow Batteries ved Eyde energipark i Arendal. Så langt er arbeidet i rute, og i november sendes konsesjonssøknaden til NVE med prioritert trasevalg.

Første byggetrinn av batterifabrikken skal stå klar i 2024. Den vil ha et vesentlig større kraftbehov enn hva det er mulig å tilby gjennom dagens strømnett, og er derfor avhengig at kraftforsyningen bygges ut og styrkes.

Gode innspill fra grunneiere
− I mai hadde vi digitalt informasjonsmøte for berørte grunneiere på strekningen mellom Bøylestad i Froland og Eyde energipark, og vi har i etterkant hatt tett dialog med disse. Vi har ønsket å bruke tid på å finne løsninger sammen med grunneiere, og derfor er befaringer og traseplanlegging viktig. Det er kommet mange gode innspill så langt i prosessen, forteller Anne Tove Sløgedal Løvland, avdelingsleder Regionalnett i Agder Energi Nett.

Konsekvensutredninger
− Konsekvensutredningene ferdigstilles i løpet av september, og består av flere utredninger. Miljøutredningen har avdekket flere viktige momenter. Det er noe vi vil ta hensyn til i det videre arbeidet. Utredninger knyttet til systemvalg pågår, og omfatter blant annet transportplanlegging for uttak av tømmer og ledningsbygging. Kart med transportplan er nylig sendt ut til grunneiere, og her ønsker vi innspill i forhold til uttak av tømmer og eventuelt alternative riggplasser, sier Anne Tove Sløgedal Løvland.

Konsesjonssøknad i november
Med utgangspunkt i konsekvensutredningene ønsker Agder Energi Nett å ta en beslutning på hvilke(n) trase som skal inngå i søknaden med eventuell prioritering. Konsesjonssøknad ferdigstilles og oversendes NVE i løpet av november. Arbeidet med intensjonsavtaler med grunneierne starter så snart konsesjonssøknaden er kunngjort.

Publisert 16.09.2021

Kundesenter stengt

Hei, vår chat er nå stengt. Åpningstid for chat er mandag til fredag kl 9- 14. Dersom din henvendelse gjelder feil i strømnettet må dette meldes via skjemaet "farlige forhold" på våre nettsider eller på telefon 3860 7272. Feilmeldingstjenesten er åpen hele døgnet.

Chat med oss
Ofte stilte spørsmål
Flytting
Endring av kontaktinformasjon
Fakturaspørsmål
Bygge/endre installasjon
Aktivering av HAN-port

INNFLYTTING

Ta kontakt med en strømleverandør som du ønsker å bruke. De vil hjelpe deg slik at du får avtale om kjøp av strøm. I tillegg vil de også sørge for at Agder Energi Nett får melding om din innflytting slik at du blir registrert med en nettleieavtale.

UTFLYTTING

Ta kontakt med din strømleverandør. Når de får beskjed om oppsigelsen så vil de også sørge for at Agder Energi Nett får melding slik at nettleieavtalen sies opp. Husk å gi beskjed så raskt som mulig for å unngå at du betaler for en bolig du har flyttet fra.

Det er din strømleverandør som skal utføre oppgaver knyttet til flytting og endring av strømabonnement samt svare på spørsmål om faktura, forbruk og priser. Endring av kontaktinformasjon sendes automatisk videre fra strømleverandør til nettselskap via en nasjonal datahub. Ta derfor kontakt med din strømleverandør.

Dersom du ikke har strømleverandør, eller skal endre/bestille varsling ved strømstans kan du gjøre det på Min side

De aller fleste mottar en samlet faktura for både strøm og nettleie fra sin strømleverandør. Det er derfor avsenderen av fakturaen som kan svare på fakturaspørsmål, betalingsavtaler og lignende.

Om du mottar faktura direkte fra oss, eller ønsker å se grunnlaget for din nettleiefaktura kan du logge inn på Min side og se den der.

Veldig mange tjenester utføres av installatører som er godkjent gjennom en prekvalifiseringsordning.
Dette gjelder blant annet ny installasjon og endringer i eksisterende anlegg i din bolig. Les mer om dette og se oversikt over prekvalifiserte installatører her

Du må bestille åpning av HAN-porten før den kan tas i bruk. Logg inn på Min side og velg skjema for HAN-port. Det vil ta inntil to uker fra du bestiller åpning av HAN-porten, til den er klar for bruk. Du får en e-post så snart HAN-porten er klar for bruk.