Velkommen til Agder Energi Nett.

Automatisk kompensasjon ved strømbrudd

Fra 2021 utbetales kompensasjon automatisk til privatkunder og fritidsboliger som har hatt strømbrudd over 12 timer. De nye AMS-målerne gir bedre oversikt, og reglene for kompensasjon endres.

− De nye AMS-målerne har bidratt til modernisering av strømnettet, og gitt nettselskapene bedre oversikt over blant annet strømbrudd. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har på bakgrunn av dette vedtatt at regelverket for utbetaling av kompensasjon for langvarig strømbrudd endres, forteller Elin Huseth Johansen, avdelingsleder i Agder Energi Nett.

Nye satser
Fra 2021 vil privatkunder få 500 kroner ved avbrudd på 12 timer, og deretter 40 kroner per time. Fritidsboliger får 125 kroner ved avbrudd på 12 timer, og deretter 10 kroner per time. Samlet årlig utbetaling kan ikke overstige forventet innbetalt nettleie for inneværende år.

Enklere for kundene
− Med dagens regelverk har kunden selv måtte fremme krav om utbetaling mot sitt nettselskap for å kunne motta kompensasjon. Med det nye regelverket får kunden automatisk kompensasjonen utbetalt, uten at han må fremme krav om dette. Det blir kort oppsummert enklere for kundene, sier Elin Huseth Johansen.

Forebygger strømbrudd
Agder Energi Nett har de siste årene gjennomført flere store tiltak for å sikre linjenettet og forebygge mot strømbrudd. Det er blant annet ryddet risikotrær i ryddebeltet langs høyspentlinjene, nye fjernstyrte brytere er montert ute i strømnettet, og flere kilometer med nye kabler er lagt.

Publisert 08.12.2020