Velkommen til Agder Energi Nett.

Bedre strømnett fra Evje til Bygland

Fra Evje til Bygland strekker det seg en linjetrase på 30 km. Nå er mesteparten av denne rustet opp for å gi kundene i området økt leveringssikkerhet.

Den nye 22kV linja går stort sett langs samme trase som den gamle, men med noen justeringer. Det er bygget 23 km nytt luftnett, og 3 km kabel er lagt i Byglandsfjorden.

− Bakgrunnen for utbyggingen var et nytt småkraftverk i området som krevde kraftigere nett. Det nye kraftverket er satt i drift, og produserer nok strøm til å kunne forsyne rundt tusen husstander i året, sier Kim-Rune Kastet, prosjektleder i Agder Energi Nett.

Fordi prosjektet er kundeinitiert, er deler av kostnadene betalt av småkraftverket i form av anleggsbidrag. Av praktiske årsaker er behovet for ytterligere oppgraderinger tilknyttet samme prosjekt, og disse kostnadene er betalt av Agder Energi Nett. Totalt har prosjektet kostet rundt 50 millioner kroner.

Ekstra skogrydding
Samtidig med oppgraderingen av linjetraseen, har det blitt ryddet ekstra skog langs linja. Ryddebeltet er blitt utvidet fra 12 til 16 meter, hovedsakelig på den ene siden. I tillegg har nettselskapets skogprosjekt gjort øvrig sikringshogst på enkelte steder.

− Opprydding av gammelt materiell etter utbygginger ble ikke alltid prioritert tidligere. Det har vi gjort noe med nå. Hele linjetraseen er blitt ryddet for gamle stolper og ting fra tidligere prosjekter. Området er faktisk penere nå enn det var før prosjektstart, sier Kim-Rune Kastet.

Hakkespett-utfordringer
Byggingen av den nye linjetraseen har gitt flere utfordringer, og hakkespetten er en av dem som har skapt hodebry. I flere av de nye stolpene har hakkespettene sett sitt snitt til å lage ny bolig, noe som kan svekke stolpene på sikt. Dette har resultert i at 200 stolper er blitt kledd med netting for å beskytte mot hakkespettene. På tross av disse utfordringene er linja blitt ferdig innenfor en stram tidsramme.

Godt samarbeid
Mange parter har vært involverte i prosjektet. Før byggeperioden startet i 2018 ble det blant annet gjort avtaler med rundt 60 grunneiere på de nesten 100 eiendommene som ble berørt.

− Dialogen med samarbeidspartnere, entreprenører og grunneiere oppleves som positiv. Det har ikke vært nødvendig med ekspropriasjoner, sier Kim-Rune Kastet.

Strømnett Evje Bygland

Publisert 21.02.2020

Kundesenter stengt

Hei, vår chat er nå stengt. Åpningstid for chat er mandag til fredag kl 9- 14. Dersom din henvendelse gjelder feil i strømnettet må dette meldes via skjemaet "farlige forhold" på våre nettsider eller på telefon 3860 7272. Feilmeldingstjenesten er åpen hele døgnet.

Chat med oss
Ofte stilte spørsmål
Strømstøtteordning
Strømforbruket
Fakturaspørsmål
Flytting
Bygge/endre installasjon

Regjeringen har lagt fram en ordning om kompensasjon for høye strømpriser. Ordningen innebærer at alle kunder vil få deler av sine strømutgifter tilbakebetalt gjennom nettleien for strømforbruk knyttet til husholdningsformål.

Ordningen vil gjelde fra og med strømregningen for desember 2021 og er forlenget ut 2023.

Kunden får tilbakebetalt 55% av kostnadene over 70 øre per kWt eks mva. for desember 2021. Fra januar 2022 er prosentsatsen 80%. For september 2022 til og med mars 2023 økes den til 90 %. Fra april til og med september 2023 er den 80%, og oktober til og med desember 2023 økes den til 90%.

Kompensasjonsbeløpet vil bli trukket fra den månedlige regningen for nettleie.

Les mer om ordningen her 

Ønsker du å følge med på strømforbruket og redusere kostnadene på strøm og nettleie, er det viktig å vite hvordan strømforbruket er i din bolig. Strømmåleren gir deg muligheten til å følge med på eget forbruk, analysere eget forbruksmønster og få hjelp til smartere strømbruk.

Logg deg inn på Min side for å se ditt forbruk.

Du kan også lese mer om strømforbruk i denne artikkelen.

De aller fleste mottar en samlet faktura for både strøm og nettleie fra sin strømleverandør. Det er derfor avsenderen av fakturaen som kan svare på fakturaspørsmål, betalingsavtaler og lignende.

Om du mottar faktura direkte fra oss, eller ønsker å se grunnlaget for din nettleiefaktura kan du logge inn på Min side og se den der.

INNFLYTTING

Ta kontakt med en strømleverandør som du ønsker å bruke. De vil hjelpe deg slik at du får avtale om kjøp av strøm. I tillegg vil de også sørge for at Agder Energi Nett får melding om din innflytting slik at du blir registrert med en nettleieavtale.

UTFLYTTING

Ta kontakt med din strømleverandør. Når de får beskjed om oppsigelsen så vil de også sørge for at Agder Energi Nett får melding slik at nettleieavtalen sies opp. Husk å gi beskjed så raskt som mulig for å unngå at du betaler for en bolig du har flyttet fra.

Veldig mange tjenester utføres av installatører som er godkjent gjennom en prekvalifiseringsordning.
Dette gjelder blant annet ny installasjon og endringer i eksisterende anlegg i din bolig. Les mer om dette og se oversikt over prekvalifiserte installatører her