Velkommen til Agder Energi Nett.

Bedre strømnett fra Evje til Bygland

Fra Evje til Bygland strekker det seg en linjetrase på 30 km. Nå er mesteparten av denne rustet opp for å gi kundene i området økt leveringssikkerhet.

Den nye 22kV linja går stort sett langs samme trase som den gamle, men med noen justeringer. Det er bygget 23 km nytt luftnett, og 3 km kabel er lagt i Byglandsfjorden.

− Bakgrunnen for utbyggingen var et nytt småkraftverk i området som krevde kraftigere nett. Det nye kraftverket er satt i drift, og produserer nok strøm til å kunne forsyne rundt tusen husstander i året, sier Kim-Rune Kastet, prosjektleder i Agder Energi Nett.

Fordi prosjektet er kundeinitiert, er deler av kostnadene betalt av småkraftverket i form av anleggsbidrag. Av praktiske årsaker er behovet for ytterligere oppgraderinger tilknyttet samme prosjekt, og disse kostnadene er betalt av Agder Energi Nett. Totalt har prosjektet kostet rundt 50 millioner kroner.

Ekstra skogrydding
Samtidig med oppgraderingen av linjetraseen, har det blitt ryddet ekstra skog langs linja. Ryddebeltet er blitt utvidet fra 12 til 16 meter, hovedsakelig på den ene siden. I tillegg har nettselskapets skogprosjekt gjort øvrig sikringshogst på enkelte steder.

− Opprydding av gammelt materiell etter utbygginger ble ikke alltid prioritert tidligere. Det har vi gjort noe med nå. Hele linjetraseen er blitt ryddet for gamle stolper og ting fra tidligere prosjekter. Området er faktisk penere nå enn det var før prosjektstart, sier Kim-Rune Kastet.

Hakkespett-utfordringer
Byggingen av den nye linjetraseen har gitt flere utfordringer, og hakkespetten er en av dem som har skapt hodebry. I flere av de nye stolpene har hakkespettene sett sitt snitt til å lage ny bolig, noe som kan svekke stolpene på sikt. Dette har resultert i at 200 stolper er blitt kledd med netting for å beskytte mot hakkespettene. På tross av disse utfordringene er linja blitt ferdig innenfor en stram tidsramme.

Godt samarbeid
Mange parter har vært involverte i prosjektet. Før byggeperioden startet i 2018 ble det blant annet gjort avtaler med rundt 60 grunneiere på de nesten 100 eiendommene som ble berørt.

− Dialogen med samarbeidspartnere, entreprenører og grunneiere oppleves som positiv. Det har ikke vært nødvendig med ekspropriasjoner, sier Kim-Rune Kastet.

Strømnett Evje Bygland

Publisert 21.02.2020