Velkommen til Agder Energi Nett.

Bedre utnyttelse av strømnettet

Elektrifiseringen av Norge krever at vi bruker strømnettet smartere enn i dag. Før vi bygger nye kraftlinjer må vi utnytte det eksisterende strømnettet bedre. Agder Energi Nett har fokus på at elektrifiseringen ikke skal bli unødvendig dyr for både privatkunder og næringslivskunder. Ny prismodell for nettleie er en viktig del av dette.

– I forbindelse med Regjeringens framleggelse av Energimeldingen nylig, ble det varslet en ny prismodell som vil gjøre det mer lønnsomt for kundene å fordele strømforbruket ut over flere av døgnets timer. Det kan for eksempel skje ved å lade elbil om natten og ta i bruk smarthjem-teknologi, sier Jan Erik Eldor, administrerende direktør i Agder Energi Nett.

Behov for mer kapasitet
Strømnettet dimensjoneres for å kunne levere strøm i de timene av året med høyest forbruk. De siste årene har bruken av strøm samtidig økt. Denne utviklingen vil medfører behov for mer kapasitet i strømnettet. Vi kan enten bruke milliarder av kroner på å forsterke nettet, eller vi kan være smarte og flytte litt på noe av forbruket.

Innføring fra nyttår
Innføringen av ny prismodell skjer fra 1. januar 2022, og innebærer at kunder med et årlig forbruk under 100 000 kWh får differensiert fastleddet i nettleien. Hvordan fastleddet skal differensieres er opp til de ulike nettselskapene.

– Det har jo vært kjent at endringen av nettleiemodellen ville komme, og vi er allerede i gang med forberedelsene. Fra og med 1. april 2019 innførte Agder Energi Nett en trinnbasert nettleie, delvis basert på kundens størrelse på hovedsikring. Inndelingen i Mini, Ordinær og Ekstra er basert på kundens mulighet til å bruke mye strøm samtidig i sitt anlegg. Dermed har vi allerede lagt grunnlaget for innføring av ny prismodell, sier Jan Erik Eldor, som legger til at endringene ikke vil bli særlig store for folk flest.

Får utfyllende informasjon
– Innføringen av ny prismodell skal gjøre kundene mer oppmerksomme på hvordan samtidig bruk av strøm påvirker kostnadene i strømnettet. Den nye modellen vil gjøre det mer lønnsomt å jevne ut strømforbruket, uten at dette skal gå ut over komfort eller sikkerhet i hjemmet. I tillegg vil den fordele kostnadene mer rettferdig. I sum vil den bidra til å holde nettleien lavere for strømkundene enn om vi fortsetter som i dag, forteller Jan Erik Eldor. Han lover at alle nettkundene på Agder vil få utfyllende informasjon om endringer og pris når dette er klart.

Publisert 01.07.2021

Kundesenter stengt

Hei, vår chat er nå stengt. Åpningstid for chat er mandag til fredag kl 9- 14. Dersom din henvendelse gjelder feil i strømnettet må dette meldes via skjemaet "farlige forhold" på våre nettsider eller på telefon 3860 7272. Feilmeldingstjenesten er åpen hele døgnet.

Chat med oss
Ofte stilte spørsmål
Strømstøtteordning
Strømforbruket
Fakturaspørsmål
Flytting
Bygge/endre installasjon

Regjeringen har lagt fram en ordning om kompensasjon for høye strømpriser. Ordningen innebærer at alle kunder vil få deler av sine strømutgifter tilbakebetalt gjennom nettleien for strømforbruk knyttet til husholdningsformål.

Ordningen vil gjelde fra og med strømregningen for desember 2021 og er forlenget ut 2023.

Kunden får tilbakebetalt 55% av kostnadene over 70 øre per kWt eks mva. for desember 2021. Fra januar 2022 er prosentsatsen 80%. For september 2022 til og med mars 2023 økes den til 90 %. Fra april til og med september 2023 er den 80%, og oktober til og med desember 2023 økes den til 90%.

Kompensasjonsbeløpet vil bli trukket fra den månedlige regningen for nettleie.

Les mer om ordningen her 

Ønsker du å følge med på strømforbruket og redusere kostnadene på strøm og nettleie, er det viktig å vite hvordan strømforbruket er i din bolig. Strømmåleren gir deg muligheten til å følge med på eget forbruk, analysere eget forbruksmønster og få hjelp til smartere strømbruk.

Logg deg inn på Min side for å se ditt forbruk.

Du kan også lese mer om strømforbruk i denne artikkelen.

De aller fleste mottar en samlet faktura for både strøm og nettleie fra sin strømleverandør. Det er derfor avsenderen av fakturaen som kan svare på fakturaspørsmål, betalingsavtaler og lignende.

Om du mottar faktura direkte fra oss, eller ønsker å se grunnlaget for din nettleiefaktura kan du logge inn på Min side og se den der.

INNFLYTTING

Ta kontakt med en strømleverandør som du ønsker å bruke. De vil hjelpe deg slik at du får avtale om kjøp av strøm. I tillegg vil de også sørge for at Agder Energi Nett får melding om din innflytting slik at du blir registrert med en nettleieavtale.

UTFLYTTING

Ta kontakt med din strømleverandør. Når de får beskjed om oppsigelsen så vil de også sørge for at Agder Energi Nett får melding slik at nettleieavtalen sies opp. Husk å gi beskjed så raskt som mulig for å unngå at du betaler for en bolig du har flyttet fra.

Veldig mange tjenester utføres av installatører som er godkjent gjennom en prekvalifiseringsordning.
Dette gjelder blant annet ny installasjon og endringer i eksisterende anlegg i din bolig. Les mer om dette og se oversikt over prekvalifiserte installatører her