Velkommen til Agder Energi Nett.

Dataanalyse gir målrettet linjerydding

Laserbefaringen Agder Energi Nett har foretatt av linjenettet på Agder ved hjelp av helikopter har gitt enorme datamengder og bilder. Ved hjelp av avanserte analyseverktøy brukes nå informasjonen til en mere målrettet rydding langs linjenettet.

− Skog er en stadig økende utfordring for linjenettet. Endringer i vær og klima bidrar også til at vi må ha et større fokus på å forebygge og vedlikeholde. Nå gjelder det å bruke kartdata og analyseverktøy på en mest mulig effektiv måte, forteller Bent Kallhovd, senioringeniør i Agder Energi Nett.

På storskjermen på kontorplassen viser han resultater av den omfattende laserbefaringen og eksempler på bruk av data som Agder Energi Nett nå sitter på. Fra kartutsnittet dukker han ned i bildeinformasjonen i 3D format som viser undervegetasjon og sidevegetasjon langs linjenettet. Det avanserte analyseprogrammet viser med farger hvor risikoen for feil er størst. Enkelttrær som står fritt og kan representere fare for linjenettet er merket rødt. Her er detaljene mange.

− Vi kan nå se og analysere linjene og vegetasjonen langs linjene våre i 3D-format. Det gir en god oversikt over hvor tett skogen er langs linjene, og hvor nær trærne står linjenettet. Det gir også grunnlag for å sette i verk målrettede tiltak som å hogge ned trær som kan stå i fare for å velte og forårsake strømbrudd, forteller Bent Kallhovd.

Kartgrunnlaget med skogsdataene er tilgjengelig også på nettbrett og mobil via en Arcgisløsning for linjerydderne. Det gjør det enkelt å kommunisere med linjerydderne ute i felt. Her kan detaljerte ryddeoppdrag formidles, linjerydderne kvittere ut at oppdraget er utført, og kartdataene oppdateres. Men laserdata er ferskvare, og Bent Kallhovd understreker at det er viktig at data man nå har må kombineres med skogkunnskap.

− Kart og bilder er viktig, men vi må også vite noe om type skog og boniteten der skogen står. Trær som står på fuktige steder med gode lysforhold vokser betydelig fortere enn trær som står på steder med skrinn jord.  Derfor er det viktig at vi også tar dette i analysen når vi planlegger langsiktige ryddetiltak langs linjenettet.  Målet er hele tiden å forbedre og effektivisere linjeryddingen med bruk av analyseprogrammene, sier Bent Kallhovd.

Publisert 23.04.2019

Kundesenter stengt

Hei, vår chat er nå stengt. Åpningstid for chat er mandag til fredag kl 9- 14. Dersom din henvendelse gjelder feil i strømnettet må dette meldes via skjemaet "farlige forhold" på våre nettsider eller på telefon 3860 7272. Feilmeldingstjenesten er åpen hele døgnet.

Chat med oss
Ofte stilte spørsmål
Strømstøtteordning
Strømforbruket
Fakturaspørsmål
Flytting
Bygge/endre installasjon

Regjeringen har lagt fram en ordning om kompensasjon for høye strømpriser. Ordningen innebærer at alle kunder vil få deler av sine strømutgifter tilbakebetalt gjennom nettleien for strømforbruk knyttet til husholdningsformål.

Ordningen vil gjelde fra og med strømregningen for desember 2021 og er forlenget ut 2023.

Kunden får tilbakebetalt 55% av kostnadene over 70 øre per kWt eks mva. for desember 2021. Fra januar 2022 er prosentsatsen 80%. For september 2022 til og med mars 2023 økes den til 90 %. Fra april til og med september 2023 er den 80%, og oktober til og med desember 2023 økes den til 90%.

Kompensasjonsbeløpet vil bli trukket fra den månedlige regningen for nettleie.

Les mer om ordningen her 

Ønsker du å følge med på strømforbruket og redusere kostnadene på strøm og nettleie, er det viktig å vite hvordan strømforbruket er i din bolig. Strømmåleren gir deg muligheten til å følge med på eget forbruk, analysere eget forbruksmønster og få hjelp til smartere strømbruk.

Logg deg inn på Min side for å se ditt forbruk.

Du kan også lese mer om strømforbruk i denne artikkelen.

De aller fleste mottar en samlet faktura for både strøm og nettleie fra sin strømleverandør. Det er derfor avsenderen av fakturaen som kan svare på fakturaspørsmål, betalingsavtaler og lignende.

Om du mottar faktura direkte fra oss, eller ønsker å se grunnlaget for din nettleiefaktura kan du logge inn på Min side og se den der.

INNFLYTTING

Ta kontakt med en strømleverandør som du ønsker å bruke. De vil hjelpe deg slik at du får avtale om kjøp av strøm. I tillegg vil de også sørge for at Agder Energi Nett får melding om din innflytting slik at du blir registrert med en nettleieavtale.

UTFLYTTING

Ta kontakt med din strømleverandør. Når de får beskjed om oppsigelsen så vil de også sørge for at Agder Energi Nett får melding slik at nettleieavtalen sies opp. Husk å gi beskjed så raskt som mulig for å unngå at du betaler for en bolig du har flyttet fra.

Veldig mange tjenester utføres av installatører som er godkjent gjennom en prekvalifiseringsordning.
Dette gjelder blant annet ny installasjon og endringer i eksisterende anlegg i din bolig. Les mer om dette og se oversikt over prekvalifiserte installatører her