Velkommen til Agder Energi Nett.

De fleste har fått strømmen tilbake

De fleste kundene har fått strømmen tilbake, men Agder Energi Nett er fortsatt i beredskap og har ekstra mannskaper ute for å reparere skader i strømnettet som følge av ekstremværet "Knud".

På det meste var rundt 53.000 kunder samtidig uten strøm ved 18-tiden fredag 21. september. Til sammen ble rundt 76.000 av våre nærmere 200.000 kunder berørt av strømbrudd i kortere og lengre perioder.

De fleste kundene har fått strømmen tilbake, men det er registrert enkelte kunder tilknyttet lavspentnettet som fortsatt ikke har strøm. Agder Energi Nett har fullt fokus på å få strømmen tilbake til alle så snart som mulig.

Agder Energi Nett har forståelse for de utfordringene strømbruddene har medført, og beklager dette!

Fortsatt strømløs?
Strømkartet  viser oversikt over feil i høyspentnettet. Strømmen transporteres gjennom høyspentnettet (opp til 22 kV) til lokale nettstasjoner hvor den transformeres ned til lavere spenning (400 V eller 230 V). Derfra sendes strømmen videre ut til kundene gjennom lavspentnettet.

Blå markører i kartet viser planlagte utkoblinger, og røde er driftsforstyrrelser i høyspentnettet. Ved å zoome inn i kartet vises små konvoluttsymboler. De inneholder informasjon om feil i lavspentnettet. 

Kunder som ikke har strøm, ikke finner feilen registrert i strømkartet, og som ikke har meldt ifra til Agder Energi Nett tidligere, bes om å kontakte kundesenteret på telefon 38 60 72 72. 

Strømstanser ved reparasjonsarbeid
Strømnettet fikk store og omfattende skader flere steder på Agder som følge av ekstremværet "Knud". Trær veltet over strømnettet og førte til strømbrudd, strømlinjer falt i bakken, og et stort antall stolper ble knekt.

Flere steder er det foretatt midlertidige reparasjoner i linjenettet og montører er ute og reparerer disse permanent. For at reparasjonene kan gjennomføres på en sikker måte, vil det være nødvendig å koble ut strømmen på linjenettet enkelte steder. Det blir som hovedregel sendt SMS til de kundene som må kobles ut før arbeidene starter. Kundene kan også oppleve blink i lysene i forbindelse med dette arbeidet. 

Tilstanden i strømlinjenettet sjekkes nå med helikopter for å avdekke om det er trær som står i fare for å velte, eller om det er skader på linjenettet som til nå ikke er registrert.

Kunder som har vært uten strøm over 12 timer har krav på kompensasjon, se mer informasjon her

Publisert 24.09.2018

Kundesenter stengt

Hei, vår chat er nå stengt. Åpningstid for chat er mandag til fredag kl 9- 14. Dersom din henvendelse gjelder feil i strømnettet må dette meldes via skjemaet "farlige forhold" på våre nettsider eller på telefon 3860 7272. Feilmeldingstjenesten er åpen hele døgnet.

Chat med oss
Ofte stilte spørsmål
Strømstøtteordning
Strømforbruket
Fakturaspørsmål
Flytting
Bygge/endre installasjon

Regjeringen har lagt fram en ordning om kompensasjon for høye strømpriser. Ordningen innebærer at alle kunder vil få deler av sine strømutgifter tilbakebetalt gjennom nettleien for strømforbruk knyttet til husholdningsformål.

Ordningen vil gjelde fra og med strømregningen for desember 2021 og er forlenget ut 2023.

Kunden får tilbakebetalt 55% av kostnadene over 70 øre per kWt eks mva. for desember 2021. Fra januar 2022 er prosentsatsen 80%. For september 2022 til og med mars 2023 økes den til 90 %. Fra april til og med september 2023 er den 80%, og oktober til og med desember 2023 økes den til 90%.

Kompensasjonsbeløpet vil bli trukket fra den månedlige regningen for nettleie.

Les mer om ordningen her 

Ønsker du å følge med på strømforbruket og redusere kostnadene på strøm og nettleie, er det viktig å vite hvordan strømforbruket er i din bolig. Strømmåleren gir deg muligheten til å følge med på eget forbruk, analysere eget forbruksmønster og få hjelp til smartere strømbruk.

Logg deg inn på Min side for å se ditt forbruk.

Du kan også lese mer om strømforbruk i denne artikkelen.

De aller fleste mottar en samlet faktura for både strøm og nettleie fra sin strømleverandør. Det er derfor avsenderen av fakturaen som kan svare på fakturaspørsmål, betalingsavtaler og lignende.

Om du mottar faktura direkte fra oss, eller ønsker å se grunnlaget for din nettleiefaktura kan du logge inn på Min side og se den der.

INNFLYTTING

Ta kontakt med en strømleverandør som du ønsker å bruke. De vil hjelpe deg slik at du får avtale om kjøp av strøm. I tillegg vil de også sørge for at Agder Energi Nett får melding om din innflytting slik at du blir registrert med en nettleieavtale.

UTFLYTTING

Ta kontakt med din strømleverandør. Når de får beskjed om oppsigelsen så vil de også sørge for at Agder Energi Nett får melding slik at nettleieavtalen sies opp. Husk å gi beskjed så raskt som mulig for å unngå at du betaler for en bolig du har flyttet fra.

Veldig mange tjenester utføres av installatører som er godkjent gjennom en prekvalifiseringsordning.
Dette gjelder blant annet ny installasjon og endringer i eksisterende anlegg i din bolig. Les mer om dette og se oversikt over prekvalifiserte installatører her