Velkommen til Agder Energi Nett.

De fleste har fått strømmen tilbake

De fleste kundene har fått strømmen tilbake, men Agder Energi Nett er fortsatt i beredskap og har ekstra mannskaper ute for å reparere skader i strømnettet som følge av ekstremværet "Knud".

På det meste var rundt 53.000 kunder samtidig uten strøm ved 18-tiden fredag 21. september. Til sammen ble rundt 76.000 av våre nærmere 200.000 kunder berørt av strømbrudd i kortere og lengre perioder.

De fleste kundene har fått strømmen tilbake, men det er registrert enkelte kunder tilknyttet lavspentnettet som fortsatt ikke har strøm. Agder Energi Nett har fullt fokus på å få strømmen tilbake til alle så snart som mulig.

Agder Energi Nett har forståelse for de utfordringene strømbruddene har medført, og beklager dette!

Fortsatt strømløs?
Strømkartet  viser oversikt over feil i høyspentnettet. Strømmen transporteres gjennom høyspentnettet (opp til 22 kV) til lokale nettstasjoner hvor den transformeres ned til lavere spenning (400 V eller 230 V). Derfra sendes strømmen videre ut til kundene gjennom lavspentnettet.

Blå markører i kartet viser planlagte utkoblinger, og røde er driftsforstyrrelser i høyspentnettet. Ved å zoome inn i kartet vises små konvoluttsymboler. De inneholder informasjon om feil i lavspentnettet. 

Kunder som ikke har strøm, ikke finner feilen registrert i strømkartet, og som ikke har meldt ifra til Agder Energi Nett tidligere, bes om å kontakte kundesenteret på telefon 38 60 72 72. 

Strømstanser ved reparasjonsarbeid
Strømnettet fikk store og omfattende skader flere steder på Agder som følge av ekstremværet "Knud". Trær veltet over strømnettet og førte til strømbrudd, strømlinjer falt i bakken, og et stort antall stolper ble knekt.

Flere steder er det foretatt midlertidige reparasjoner i linjenettet og montører er ute og reparerer disse permanent. For at reparasjonene kan gjennomføres på en sikker måte, vil det være nødvendig å koble ut strømmen på linjenettet enkelte steder. Det blir som hovedregel sendt SMS til de kundene som må kobles ut før arbeidene starter. Kundene kan også oppleve blink i lysene i forbindelse med dette arbeidet. 

Tilstanden i strømlinjenettet sjekkes nå med helikopter for å avdekke om det er trær som står i fare for å velte, eller om det er skader på linjenettet som til nå ikke er registrert.

Kunder som har vært uten strøm over 12 timer har krav på kompensasjon, se mer informasjon her

Publisert 24.09.2018