Velkommen til Agder Energi Nett.

Digitaliserer elsikkerhetstilsynet

Agder Energi Nett har inngått avtale med Rejlers Elsikkerhet om tilsyn av elektriske anlegg i Agder-fylkene. Avtalen innebærer at det skal tas i bruk helt nye, digitale verktøy som vil sette selskapene i fremste rekke i tilsynsbransjen.
Tilsynsingeniør Torbjørn Antonsen i Nettkonsult Elsikkerhet bistår politiet på Agder i etterkant av branner, her fra et oppdrag i Farsund i 2009. - Jobben min er som et puslespill. Ved å sette sammen små brikker og utelukke andre, finner vi som oftest brannårsaken, sier han.

- Rejlers vinner avtalen blant annet med bakgrunn i tiltak for å effektivisere prosessene. Dette gjøres ved bruk av systemleverandøren Enoros nye digitale verktøy for planlegging og gjennomføring av tilsyn, sier Svein Are Folgerø, administrerende direktør i Agder Energi Nett. 

Nettselskapene er pålagt å føre tilsyn med elsikkerheten i forsyningsområdene sine. Tilsynet utføres gjennom Det lokale eltilsyn, som blant annet skal påse at elektriske installasjoner i både nybygg og eksisterende anlegg er utført i henhold til forskriftene.

- Vi er svært fornøyd med at Agder Energi valgte Rejlers for en ny periode. Dette viser at Rejlers gjør en god jobb og at Agder Energi er fornøyd med den jobben vi har gjort med tilsyn så langt, sier Asbjørn Hilde, daglig leder i Rejlers Elsikkerhet.

Fremtidsrettede løsninger
Ved å ta i bruk de nye digitale verktøyene kan tilsynsprosessen bli tilnærmet papirløs. Verktøyene implementeres i tett samarbeid mellom Agder Energi Nett, Rejlers og systemleverandøren Enoro.

Morten Thorkildsen, administrerende direktør i Rejlers Norge, sier samarbeidet vil sette selskapene i fremste rekke når det gjelder utviklingen i tilsynsbransjen.

- Når vi nå går inn i en ny kontraktsperiode kan vi tillate oss å tenke langsiktig og investere i nye fremtidsrettede løsninger, sier Thorkildsen.

Enoros digitale feltløsninger ElWin Avtale og ElWin Ute er markedsledende verktøy for planlegging og utførelse av tilsyn. 

- Disse løsningene er et resultat av utvikling basert på dyp bransjekompetanse og tett dialog med våre kunder. Vi i Enoro gleder oss til videre samarbeid med Agder Energi Nett og Rejlers, sier Johnny Haugsbakk, administrerende direktør i Enoro Norge.

Kontrakten gjelder for to år, med opsjon for ytterligere to pluss ett år, og har en verdi på opp mot 125 millioner kroner.

Det lokale eltilsyn i Agder Energi Nett er en del av det offentlige tilsynsapparatet for elsikkerhet og er pålagt å føre tilsyn med elektriske anlegg i henhold til instruks og retningslinjer gitt av Direktoratet for samfunnssikkerhet- og beredskap (DSB). 

Oppgaven innebærer blant annet:

  • Stikkprøvekontroller av elektriske anlegg og utstyr i alle typer virksomheter og boliger. Hvert år besøkes ca. 9000 elektriske anlegg, de fleste i private boliger.
  • Kontroll av virksomheter som omsetter elektrisk utstyr, at de gjør dette i henhold til lover og forskrifter, og at det utstyr som tilbys, har et akseptabelt sikkerhetsnivå (markedskontroll).
  • Revisjon av Elektro- installatører.
  • Skoleundervisning for alle elever på 6. og 9. trinn.
  • Informasjon om elsikkerhet gjennom deltakelse i landsdekkende aksjoner, f.eks. «Aksjon Boligbrann» og undervisning til spesielle målgrupper, f.eks. asylsøkere.
  • Informasjon om elsikkerhet til ansatte i virksomheter, for eksempel hjemmesykepleie.
  • Oppfølging av institusjoner og virksomheter som benytter elektromedisinsk utstyr.
  • Bistå politiet ved brann- og ulykkesetterforskning.
  • Søk og påvisning av jordfeil i strømnettet.

 

Tilsynsingeniør Svein Bergum i Nettkonsult Elsikkerhet AS kontrollerte eltekniske anlegg i teater- og konserthuset Kilden da det ble bygget i Kristiansand.

 

 

 

Publisert 16.12.2015