Velkommen til Agder Energi Nett.

Digitaliserer elsikkerhetstilsynet

Agder Energi Nett har inngått avtale med Rejlers Elsikkerhet om tilsyn av elektriske anlegg i Agder-fylkene. Avtalen innebærer at det skal tas i bruk helt nye, digitale verktøy som vil sette selskapene i fremste rekke i tilsynsbransjen.
Tilsynsingeniør Torbjørn Antonsen i Nettkonsult Elsikkerhet bistår politiet på Agder i etterkant av branner, her fra et oppdrag i Farsund i 2009. - Jobben min er som et puslespill. Ved å sette sammen små brikker og utelukke andre, finner vi som oftest brannårsaken, sier han.

- Rejlers vinner avtalen blant annet med bakgrunn i tiltak for å effektivisere prosessene. Dette gjøres ved bruk av systemleverandøren Enoros nye digitale verktøy for planlegging og gjennomføring av tilsyn, sier Svein Are Folgerø, administrerende direktør i Agder Energi Nett. 

Nettselskapene er pålagt å føre tilsyn med elsikkerheten i forsyningsområdene sine. Tilsynet utføres gjennom Det lokale eltilsyn, som blant annet skal påse at elektriske installasjoner i både nybygg og eksisterende anlegg er utført i henhold til forskriftene.

- Vi er svært fornøyd med at Agder Energi valgte Rejlers for en ny periode. Dette viser at Rejlers gjør en god jobb og at Agder Energi er fornøyd med den jobben vi har gjort med tilsyn så langt, sier Asbjørn Hilde, daglig leder i Rejlers Elsikkerhet.

Fremtidsrettede løsninger
Ved å ta i bruk de nye digitale verktøyene kan tilsynsprosessen bli tilnærmet papirløs. Verktøyene implementeres i tett samarbeid mellom Agder Energi Nett, Rejlers og systemleverandøren Enoro.

Morten Thorkildsen, administrerende direktør i Rejlers Norge, sier samarbeidet vil sette selskapene i fremste rekke når det gjelder utviklingen i tilsynsbransjen.

- Når vi nå går inn i en ny kontraktsperiode kan vi tillate oss å tenke langsiktig og investere i nye fremtidsrettede løsninger, sier Thorkildsen.

Enoros digitale feltløsninger ElWin Avtale og ElWin Ute er markedsledende verktøy for planlegging og utførelse av tilsyn. 

- Disse løsningene er et resultat av utvikling basert på dyp bransjekompetanse og tett dialog med våre kunder. Vi i Enoro gleder oss til videre samarbeid med Agder Energi Nett og Rejlers, sier Johnny Haugsbakk, administrerende direktør i Enoro Norge.

Kontrakten gjelder for to år, med opsjon for ytterligere to pluss ett år, og har en verdi på opp mot 125 millioner kroner.

Det lokale eltilsyn i Agder Energi Nett er en del av det offentlige tilsynsapparatet for elsikkerhet og er pålagt å føre tilsyn med elektriske anlegg i henhold til instruks og retningslinjer gitt av Direktoratet for samfunnssikkerhet- og beredskap (DSB). 

Oppgaven innebærer blant annet:

  • Stikkprøvekontroller av elektriske anlegg og utstyr i alle typer virksomheter og boliger. Hvert år besøkes ca. 9000 elektriske anlegg, de fleste i private boliger.
  • Kontroll av virksomheter som omsetter elektrisk utstyr, at de gjør dette i henhold til lover og forskrifter, og at det utstyr som tilbys, har et akseptabelt sikkerhetsnivå (markedskontroll).
  • Revisjon av Elektro- installatører.
  • Skoleundervisning for alle elever på 6. og 9. trinn.
  • Informasjon om elsikkerhet gjennom deltakelse i landsdekkende aksjoner, f.eks. «Aksjon Boligbrann» og undervisning til spesielle målgrupper, f.eks. asylsøkere.
  • Informasjon om elsikkerhet til ansatte i virksomheter, for eksempel hjemmesykepleie.
  • Oppfølging av institusjoner og virksomheter som benytter elektromedisinsk utstyr.
  • Bistå politiet ved brann- og ulykkesetterforskning.
  • Søk og påvisning av jordfeil i strømnettet.

 

Tilsynsingeniør Svein Bergum i Nettkonsult Elsikkerhet AS kontrollerte eltekniske anlegg i teater- og konserthuset Kilden da det ble bygget i Kristiansand.

 

 

 

Publisert 16.12.2015

Kundesenter stengt

Hei, vår chat er nå stengt. Åpningstid for chat er mandag til fredag kl 9- 14. Dersom din henvendelse gjelder feil i strømnettet må dette meldes via skjemaet "farlige forhold" på våre nettsider eller på telefon 3860 7272. Feilmeldingstjenesten er åpen hele døgnet.

Chat med oss
Ofte stilte spørsmål
Strømstøtteordning
Strømforbruket
Fakturaspørsmål
Flytting
Bygge/endre installasjon

Regjeringen har lagt fram en ordning om kompensasjon for høye strømpriser. Ordningen innebærer at alle kunder vil få deler av sine strømutgifter tilbakebetalt gjennom nettleien for strømforbruk knyttet til husholdningsformål.

Ordningen vil gjelde fra og med strømregningen for desember 2021 og er forlenget ut 2023.

Kunden får tilbakebetalt 55% av kostnadene over 70 øre per kWt eks mva. for desember 2021. Fra januar 2022 er prosentsatsen 80%. For september 2022 til og med mars 2023 økes den til 90 %. Fra april til og med september 2023 er den 80%, og oktober til og med desember 2023 økes den til 90%.

Kompensasjonsbeløpet vil bli trukket fra den månedlige regningen for nettleie.

Les mer om ordningen her 

Ønsker du å følge med på strømforbruket og redusere kostnadene på strøm og nettleie, er det viktig å vite hvordan strømforbruket er i din bolig. Strømmåleren gir deg muligheten til å følge med på eget forbruk, analysere eget forbruksmønster og få hjelp til smartere strømbruk.

Logg deg inn på Min side for å se ditt forbruk.

Du kan også lese mer om strømforbruk i denne artikkelen.

De aller fleste mottar en samlet faktura for både strøm og nettleie fra sin strømleverandør. Det er derfor avsenderen av fakturaen som kan svare på fakturaspørsmål, betalingsavtaler og lignende.

Om du mottar faktura direkte fra oss, eller ønsker å se grunnlaget for din nettleiefaktura kan du logge inn på Min side og se den der.

INNFLYTTING

Ta kontakt med en strømleverandør som du ønsker å bruke. De vil hjelpe deg slik at du får avtale om kjøp av strøm. I tillegg vil de også sørge for at Agder Energi Nett får melding om din innflytting slik at du blir registrert med en nettleieavtale.

UTFLYTTING

Ta kontakt med din strømleverandør. Når de får beskjed om oppsigelsen så vil de også sørge for at Agder Energi Nett får melding slik at nettleieavtalen sies opp. Husk å gi beskjed så raskt som mulig for å unngå at du betaler for en bolig du har flyttet fra.

Veldig mange tjenester utføres av installatører som er godkjent gjennom en prekvalifiseringsordning.
Dette gjelder blant annet ny installasjon og endringer i eksisterende anlegg i din bolig. Les mer om dette og se oversikt over prekvalifiserte installatører her