Velkommen til Agder Energi Nett.

Dronebefaring av høyspentlinjene

Agder Energi Nett vil i 2022 benytte drone til å inspisere høyspentnettet på hele Agder. Målet er å kartlegge eventuelle avvik som må rettes opp for å få en mest mulig stabil strømforsyning. Bruken av drone er et eksempel på nettselskapets arbeid med å finne gode bærekraftige løsninger.

Agder Energi Nett sjekker hvert år linjenettet for raskt å få oversikt over hvor det er nødvendig å reparere eventuelle skader på stolper, linjer og andre elektrotekniske installasjoner. Inspeksjonen har tidligere vært utført av helikopter, men i 2021 tok Agder Energi Nett i bruk drone til inspeksjon i store deler av Agder. I år utvides inspeksjonen med drone til å gjelde hele Agder.

– I arbeidet med drift og vedlikehold av strømnettet, er Agder Energi Nett opptatt av å finne gode bærekraftige løsninger. Bruken av droner til befaring av linjenettet er eksempel på dette. Bruk av droner til befaring av strømnettet vil blant annet bidra til et redusert CO2-utslipp sammenlignet med bruk av helikopter. I tillegg vil bruk av droner bidra til redusert støy for folk og dyr under befaringen av strømnettet, og det vil bidra til redusert HMS-risiko, sier Håkon Skavikmo, avdelingsleder vedlikeholdsanalyse og bestilling i Agder Energi Nett.

Agder Energi Nett har inngått avtale med KVS-Terratec om å utføre årets inspeksjon, og det var det samme selskapet som utførte inspeksjonen med drone i deler av Agder i 2021.

– Dronene vil ha med seg avansert utstyr som også gjør det mulig for Agder Energi Nett å analysere vegetasjonen langs høyspentlinjene. Analysene gir en god oversikt over hvor tett skogen er langs linjene, og hvor nært trærne står linjenettet. Det gir også grunnlag for å sette i verk målrettede tiltak som å hogge ned trær som kan stå i fare for å velte og forårsake strømbrudd, forteller Håkon Skavikmo.

Jimmy Bostrøm, COO i KVS Terratec, er svært godt fornøyd med samarbeidet selskapet har fått med Agder Energi Nett:

– Det er en tillitserklæring for KVS-Terratec at Agder Energi Nett utøver opsjon for inspeksjon av deres strømnett for inneværende år. Bruk av automatiske, elektriske droner til inspeksjon av strømnettet medfører at inspeksjonene kan utføres uten utslipp og sjenerende støy i nærmiljøet. Dronene som benyttes har intelligente sensorer som kun samler inn nødvendig data for å kunne gi Agder Energi Nett oversikt og beslutningsunderlag for effektivt vedlikehold av deres strømnett. Agder Energi Nett har vært en våre fremste kunder over flere år, og det er veldig spennende for oss i KVS å jobbe med fremoverlente kunder som Agder Energi Nett som har stort fokus på miljø og teknologi, sier Jimmy Bostrøm.

Her kan du se film som viser drone på oppdrag for Agder Energi Nett:

Publisert 28.04.2022

Kundesenter stengt

Hei, vår chat er nå stengt. Åpningstid for chat er mandag til fredag kl 9- 14. Dersom din henvendelse gjelder feil i strømnettet må dette meldes via skjemaet "farlige forhold" på våre nettsider eller på telefon 3860 7272. Feilmeldingstjenesten er åpen hele døgnet.

Chat med oss
Ofte stilte spørsmål
Strømstøtteordning
Strømforbruket
Fakturaspørsmål
Flytting
Bygge/endre installasjon

Regjeringen har lagt fram en ordning om kompensasjon for høye strømpriser. Ordningen innebærer at alle kunder vil få deler av sine strømutgifter tilbakebetalt gjennom nettleien for strømforbruk knyttet til husholdningsformål.

Ordningen vil gjelde fra og med strømregningen for desember 2021 og er forlenget ut 2023.

Kunden får tilbakebetalt 55% av kostnadene over 70 øre per kWt eks mva. for desember 2021. Fra januar 2022 er prosentsatsen 80%. For september 2022 til og med mars 2023 økes den til 90 %. Fra april til og med september 2023 er den 80%, og oktober til og med desember 2023 økes den til 90%.

Kompensasjonsbeløpet vil bli trukket fra den månedlige regningen for nettleie.

Les mer om ordningen her 

Ønsker du å følge med på strømforbruket og redusere kostnadene på strøm og nettleie, er det viktig å vite hvordan strømforbruket er i din bolig. Strømmåleren gir deg muligheten til å følge med på eget forbruk, analysere eget forbruksmønster og få hjelp til smartere strømbruk.

Logg deg inn på Min side for å se ditt forbruk.

Du kan også lese mer om strømforbruk i denne artikkelen.

De aller fleste mottar en samlet faktura for både strøm og nettleie fra sin strømleverandør. Det er derfor avsenderen av fakturaen som kan svare på fakturaspørsmål, betalingsavtaler og lignende.

Om du mottar faktura direkte fra oss, eller ønsker å se grunnlaget for din nettleiefaktura kan du logge inn på Min side og se den der.

INNFLYTTING

Ta kontakt med en strømleverandør som du ønsker å bruke. De vil hjelpe deg slik at du får avtale om kjøp av strøm. I tillegg vil de også sørge for at Agder Energi Nett får melding om din innflytting slik at du blir registrert med en nettleieavtale.

UTFLYTTING

Ta kontakt med din strømleverandør. Når de får beskjed om oppsigelsen så vil de også sørge for at Agder Energi Nett får melding slik at nettleieavtalen sies opp. Husk å gi beskjed så raskt som mulig for å unngå at du betaler for en bolig du har flyttet fra.

Veldig mange tjenester utføres av installatører som er godkjent gjennom en prekvalifiseringsordning.
Dette gjelder blant annet ny installasjon og endringer i eksisterende anlegg i din bolig. Les mer om dette og se oversikt over prekvalifiserte installatører her