Velkommen til Agder Energi Nett.

Dronebefaring av strømnettet

Agder Energi Nett har i år tatt i bruk droner til befaring av høyspentnettet på Agder. Inntil 45.000 master i 22 - 132 kV nettet skal ha fotoinspeksjon. I tillegg skal det utføres skanning av skogen under og langs 4000 km av linjene.

Dataene og analysene danner grunnlag for Agder Energi Netts elektrotekniske vedlikehold, samt ryddestrategi av skogen langs linjetraseene i høyspenningsnettet.

Bærekraftig løsning
I arbeidet med drift og vedlikehold av strømnettet, er Agder Energi Nett opptatt av å finne gode bærekraftige løsninger. Bruken av droner til befaring av linjenettet er eksempel på dette.

– Bruk av droner til befaring av strømnettet vil blant annet bidra til et redusert CO2-utslipp sammenlignet med bruk av helikopter. I tillegg vil bruk av droner bidra til redusert støy for folk og dyr under befaringen av strømnettet, og det vil bidra til redusert HMS-risiko, sier Håkon Skavikmo, avdelingsleder vedlikeholdsanalyse og bestilling i Agder Energi Nett.

Her kan du se film som viser drone på oppdrag for Agder Energi Nett:

Publisert 17.06.2021

Kundesenter stengt

Hei, vår chat er nå stengt. Åpningstid for chat er mandag til fredag kl 9- 14. Dersom din henvendelse gjelder feil i strømnettet må dette meldes via skjemaet "farlige forhold" på våre nettsider eller på telefon 3860 7272. Feilmeldingstjenesten er åpen hele døgnet.

Chat med oss
Ofte stilte spørsmål
Flytting
Endring av kontaktinformasjon
Fakturaspørsmål
Bygge/endre installasjon
Aktivering av HAN-port

INNFLYTTING

Ta kontakt med en strømleverandør som du ønsker å bruke. De vil hjelpe deg slik at du får avtale om kjøp av strøm. I tillegg vil de også sørge for at Agder Energi Nett får melding om din innflytting slik at du blir registrert med en nettleieavtale.

UTFLYTTING

Ta kontakt med din strømleverandør. Når de får beskjed om oppsigelsen så vil de også sørge for at Agder Energi Nett får melding slik at nettleieavtalen sies opp. Husk å gi beskjed så raskt som mulig for å unngå at du betaler for en bolig du har flyttet fra.

Det er din strømleverandør som skal utføre oppgaver knyttet til flytting og endring av strømabonnement samt svare på spørsmål om faktura, forbruk og priser. Endring av kontaktinformasjon sendes automatisk videre fra strømleverandør til nettselskap via en nasjonal datahub. Ta derfor kontakt med din strømleverandør.

Dersom du ikke har strømleverandør, eller skal endre/bestille varsling ved strømstans kan du gjøre det på Min side

De aller fleste mottar en samlet faktura for både strøm og nettleie fra sin strømleverandør. Det er derfor avsenderen av fakturaen som kan svare på fakturaspørsmål, betalingsavtaler og lignende.

Om du mottar faktura direkte fra oss, eller ønsker å se grunnlaget for din nettleiefaktura kan du logge inn på Min side og se den der.

Veldig mange tjenester utføres av installatører som er godkjent gjennom en prekvalifiseringsordning.
Dette gjelder blant annet ny installasjon og endringer i eksisterende anlegg i din bolig. Les mer om dette og se oversikt over prekvalifiserte installatører her

Du må bestille åpning av HAN-porten før den kan tas i bruk. Logg inn på Min side og velg skjema for HAN-port. Det vil ta inntil to uker fra du bestiller åpning av HAN-porten, til den er klar for bruk. Du får en e-post så snart HAN-porten er klar for bruk.