Velkommen til Agder Energi Nett.
  • Du er her:
  • Forside
  • Nyhetsarkiv
  • / Skogtiltak skal redusere risikoen for strømbrudd i Arendal

Skogtiltak skal redusere risikoen for strømbrudd i Arendal

Agder Energi Nett arbeider kontinuerlig med å forbedre linjeryddingen ved høyspentlinjene. Nå er mesteparten av den vel 10 km lange linja fra Evenstad til Torbjørnsbu ryddet tresikker for å redusere risikoen for strømbrudd i Arendal.
Ved Myra i Arendal felles det mange trær. Det reduserer risikoen for strømbrudd for strekningen Evenstad til Torbjørnsbu.

− Hensikten med linjeryddingen er å gjøre høyspentlinjene mer tresikker ved å fjerne farlige trær nær linja. Dette kan være trær som kan bøye seg inn mot linja ved snøfall, tørre eller råtne grantrær, og andre trær som har greiner som strekker seg inn i ryddebeltet, forteller Andreas Storbukås, leder for skogprosjektet til Agder Energi Nett.

Slike trær står vanligvis utenfor det vanlige ryddebeltet til nettselskapet. Når Agder Energi Nett har behov for å felle flere trær utenfor ryddebeltet, blir berørte grunneiere kontaktet for innhenting av tillatelse før arbeidet starter. Unntak kan være når nettselskapet av sikkerhetsmessige hensyn må foreta rydding av trær for å hindre skade på ledningene ved strømbrudd.

− På strekningen fra Evenstad til Torbjørnsbu er det kun noen få grunneiere som har nektet hogst av ulike årsaker. Selv om vi ikke får hugget tresikkert, har vi fått tatt ut risikotrær, forteller Andreas Storbukås. Han legger til at Agder Energi Nett betaler erstatning etter faste takster til grunneierne. I noen tilfeller ønsker grunneier å hugge ut større områder langs høyspentlinjene. Det bidrar også til å fjerne risikoen for at trær faller over høyspentlinjene.

− Tilveksten i norske skoger har aldri vært høyere. For skognæringen er dette bra, men for energiforsyningen gir det nye utfordringer. Vi jobber kontinuerlig med å kartlegge tilveksten av skog langs våre linjer, men med nærmere 22.000 km med linjer og kabler er dette et omfattende arbeid, sier Andreas Storbukås. Han legger til at arbeidet med skogtiltak derfor er et langsiktig arbeid, og at det hele tiden jobbes med å finne gode og effektive løsninger som styrker strømforsyningen på Agder.

 

 

 

I dette området er det ryddet helt tresikkert. Det reduserer risikoen for strømbrudd.

Publisert 11.09.2020