Velkommen til Agder Energi Nett.
  • Du er her:
  • Forside
  • Nyhetsarkiv
  • / Effektive skogtiltak skal redusere risikoen for strømbrudd

Effektive skogtiltak skal redusere risikoen for strømbrudd

Agder Energi Nett arbeider kontinuerlig med å forbedre linjeryddingen ved våre høyspentlinjer. Dette er svært viktig for å unngå strømutfall ved ekstremvær som eksempelvis store mengder våt og tung snø.

Hensikten med linjeryddingen er å gjøre høyspentlinjene mer tresikker ved å fjerne farlige trær nær linja. Dette kan være trær som kan bøye seg inn mot linja ved snøfall, tørre eller råtne grantrær, og andre trær som har greiner som strekker seg inn i ryddebeltet. 

Slike trær står vanligvis utenfor det vanlige ryddebeltet til nettselskapet. Når Agder Energi Nett har behov for å felle flere trær utenfor ryddebeltet, vil berørte grunneiere bli kontaktet for innhenting av tillatelse før arbeidet starter. Unntak kan være når nettselskapet av sikkerhetsmessige hensyn må foreta rydding av trær for å hindre skade på ledningene ved strømbrudd. 

Agder Energi Nett betaler erstatning etter faste takster til grunneierne. Denne erstatningen er på 250 kroner/m3. I noen tilfeller ønsker grunneier å hugge hele bestander langs en høyspentlinje. Ved denne type hogst utbetaler Agder Energi Nett et driftstilskudd når hogsten utføres i regi av AT-skog eller Nortømmer. Nærmere opplysninger om denne ordningen finnes du her 

I henhold til kravene til direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) skal ingen greiner være nærmere en uisolert høyspentlinje enn tre meter. Manuell kvisting med en flere meter høy kviststang eller klatring i treet er tungt og farlig arbeid. På linjer med mange greiner som er for nær for linja, vil Agder Energi Nett teste ut helikopter til kvisting innenfor ryddebeltet. 

Helikopterkvisting er vanligvis mer effektivt enn manuell kvisting og reduserer svært tungt og risikofylt arbeid for linjeryddere. Før oppstart av helikopterkvisting vil det bli sendt melding til berørte grunneiere som informerer nærmere om tidspunkt for helikoptersaging i området.

Publisert 08.02.2019