Velkommen til Agder Energi Nett.
  • Du er her:
  • Forside
  • Nyhetsarkiv
  • / Effektive skogtiltak skal redusere risikoen for strømbrudd

Effektive skogtiltak skal redusere risikoen for strømbrudd

Agder Energi Nett arbeider kontinuerlig med å forbedre linjeryddingen ved våre høyspentlinjer. Dette er svært viktig for å unngå strømutfall ved ekstremvær som eksempelvis store mengder våt og tung snø.

Hensikten med linjeryddingen er å gjøre høyspentlinjene mer tresikker ved å fjerne farlige trær nær linja. Dette kan være trær som kan bøye seg inn mot linja ved snøfall, tørre eller råtne grantrær, og andre trær som har greiner som strekker seg inn i ryddebeltet. 

Slike trær står vanligvis utenfor det vanlige ryddebeltet til nettselskapet. Når Agder Energi Nett har behov for å felle flere trær utenfor ryddebeltet, vil berørte grunneiere bli kontaktet for innhenting av tillatelse før arbeidet starter. Unntak kan være når nettselskapet av sikkerhetsmessige hensyn må foreta rydding av trær for å hindre skade på ledningene ved strømbrudd. 

Agder Energi Nett betaler erstatning etter faste takster til grunneierne. Denne erstatningen er på 250 kroner/m3. I noen tilfeller ønsker grunneier å hugge hele bestander langs en høyspentlinje. Ved denne type hogst utbetaler Agder Energi Nett et driftstilskudd når hogsten utføres i regi av AT-skog eller Nortømmer. Nærmere opplysninger om denne ordningen finnes du her 

I henhold til kravene til direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) skal ingen greiner være nærmere en uisolert høyspentlinje enn tre meter. Manuell kvisting med en flere meter høy kviststang eller klatring i treet er tungt og farlig arbeid. På linjer med mange greiner som er for nær for linja, vil Agder Energi Nett teste ut helikopter til kvisting innenfor ryddebeltet. 

Helikopterkvisting er vanligvis mer effektivt enn manuell kvisting og reduserer svært tungt og risikofylt arbeid for linjeryddere. Før oppstart av helikopterkvisting vil det bli sendt melding til berørte grunneiere som informerer nærmere om tidspunkt for helikoptersaging i området.

Publisert 08.02.2019

Kundesenter stengt

Hei, vår chat er nå stengt. Åpningstid for chat er mandag til fredag kl 9- 14. Dersom din henvendelse gjelder feil i strømnettet må dette meldes via skjemaet "farlige forhold" på våre nettsider eller på telefon 3860 7272. Feilmeldingstjenesten er åpen hele døgnet.

Chat med oss
Ofte stilte spørsmål
Flytting
Endring av kontaktinformasjon
Fakturaspørsmål
Bygge/endre installasjon
Aktivering av HAN-port

INNFLYTTING

Ta kontakt med en strømleverandør som du ønsker å bruke. De vil hjelpe deg slik at du får avtale om kjøp av strøm. I tillegg vil de også sørge for at Agder Energi Nett får melding om din innflytting slik at du blir registrert med en nettleieavtale.

UTFLYTTING

Ta kontakt med din strømleverandør. Når de får beskjed om oppsigelsen så vil de også sørge for at Agder Energi Nett får melding slik at nettleieavtalen sies opp. Husk å gi beskjed så raskt som mulig for å unngå at du betaler for en bolig du har flyttet fra.

Det er din strømleverandør som skal utføre oppgaver knyttet til flytting og endring av strømabonnement samt svare på spørsmål om faktura, forbruk og priser. Endring av kontaktinformasjon sendes automatisk videre fra strømleverandør til nettselskap via en nasjonal datahub. Ta derfor kontakt med din strømleverandør.

Dersom du ikke har strømleverandør, eller skal endre/bestille varsling ved strømstans kan du gjøre det på Min side

De aller fleste mottar en samlet faktura for både strøm og nettleie fra sin strømleverandør. Det er derfor avsenderen av fakturaen som kan svare på fakturaspørsmål, betalingsavtaler og lignende.

Om du mottar faktura direkte fra oss, eller ønsker å se grunnlaget for din nettleiefaktura kan du logge inn på Min side og se den der.

Veldig mange tjenester utføres av installatører som er godkjent gjennom en prekvalifiseringsordning.
Dette gjelder blant annet ny installasjon og endringer i eksisterende anlegg i din bolig. Les mer om dette og se oversikt over prekvalifiserte installatører her

Du må bestille åpning av HAN-porten før den kan tas i bruk. Logg inn på Min side og velg skjema for HAN-port. Det vil ta inntil to uker fra du bestiller åpning av HAN-porten, til den er klar for bruk. Du får en e-post så snart HAN-porten er klar for bruk.