Velkommen til Agder Energi Nett.

Linjerydding styrker strømforsyningen

Trær utenfor ryddebeltet blir en stadig større trussel for strømforsyningen. Agder Energi Nett har derfor et omfattende samarbeid med skognæringen for å finne løsninger som hindrer større feilsituasjoner slik at forsyningssikkerheten til kundene økes.

Olaf Breilid bor på Breilid i Marnardal kommune, og har høyspentlinjene til Agder Energi Nett ikke langt unna husene på gården. Han er glad nettselskapet setter økt fokus på rydding langs linjenettet. Da han fikk spørsmål om linjerydderne kunne ta litt ekstra utenfor ryddebeltet var han ikke sein med å svare ja.

− Det gror noe helt vilt i skogen, og jeg ser jo at spesielt lange bjørketrær kan skape utfordringer for strømforsyningen hvis det blir tung snø på dem og de bøyer seg inn over linjene.  Hvis ikke det ryddes skikkelig langs strømlinjene er det jo bare oss det går ut over, sier Olaf Breilid. Gården hans er på ca. 1500 mål, og det er høyspentlinja fra Skjerka kraftverk i Åseral som krysser eiendommen.

− Linjerydderne som var ute på oppdrag for Agder Energi Nett gjorde en grundig og god jobb.  I tillegg til kompensasjon for trærne som ble hugget utenfor ryddebeltet, fikk jeg jo masse ved, sier Olaf Breilid fornøyd. Han synes det flott at Agder Energi Nett også har egen tilskuddsordning til tømmerdrifter langs høyspentnettet.

− I skogsdrifter nær høyspentnettet har jeg tidligere sett at enkelttrær nær linjene blir stående igjen fordi grunneier eller skogsentreprenør er redd for å fjerne dem. Men når all annen skog rundt er hugget, blir jo disse trærne bare en ekstra trussel for linjenettet og strømforsyningen. Derfor er det bra at Agder Energi Nett ønsker til å bidra til å få ryddet godt langs høyspentlinjene når det er skogsdrift i nærheten av disse, sier Olaf Breilid.

Publisert 21.08.2019