Velkommen til Agder Energi Nett.

Linjerydding styrker strømforsyningen

Trær utenfor ryddebeltet blir en stadig større trussel for strømforsyningen. Agder Energi Nett har derfor et omfattende samarbeid med skognæringen for å finne løsninger som hindrer større feilsituasjoner slik at forsyningssikkerheten til kundene økes.

Olaf Breilid bor på Breilid i Marnardal kommune, og har høyspentlinjene til Agder Energi Nett ikke langt unna husene på gården. Han er glad nettselskapet setter økt fokus på rydding langs linjenettet. Da han fikk spørsmål om linjerydderne kunne ta litt ekstra utenfor ryddebeltet var han ikke sein med å svare ja.

− Det gror noe helt vilt i skogen, og jeg ser jo at spesielt lange bjørketrær kan skape utfordringer for strømforsyningen hvis det blir tung snø på dem og de bøyer seg inn over linjene.  Hvis ikke det ryddes skikkelig langs strømlinjene er det jo bare oss det går ut over, sier Olaf Breilid. Gården hans er på ca. 1500 mål, og det er høyspentlinja fra Skjerka kraftverk i Åseral som krysser eiendommen.

− Linjerydderne som var ute på oppdrag for Agder Energi Nett gjorde en grundig og god jobb.  I tillegg til kompensasjon for trærne som ble hugget utenfor ryddebeltet, fikk jeg jo masse ved, sier Olaf Breilid fornøyd. Han synes det flott at Agder Energi Nett også har egen tilskuddsordning til tømmerdrifter langs høyspentnettet.

− I skogsdrifter nær høyspentnettet har jeg tidligere sett at enkelttrær nær linjene blir stående igjen fordi grunneier eller skogsentreprenør er redd for å fjerne dem. Men når all annen skog rundt er hugget, blir jo disse trærne bare en ekstra trussel for linjenettet og strømforsyningen. Derfor er det bra at Agder Energi Nett ønsker til å bidra til å få ryddet godt langs høyspentlinjene når det er skogsdrift i nærheten av disse, sier Olaf Breilid.

Publisert 21.08.2019

Kundesenter stengt

Hei, vår chat er nå stengt. Åpningstid for chat er mandag til fredag kl 9- 14. Dersom din henvendelse gjelder feil i strømnettet må dette meldes via skjemaet "farlige forhold" på våre nettsider eller på telefon 3860 7272. Feilmeldingstjenesten er åpen hele døgnet.

Chat med oss
Ofte stilte spørsmål
Strømstøtteordning
Flytting
Fakturaspørsmål
Bygge/endre installasjon
HAN-port

Regjeringen har lagt fram en ordning om kompensasjon for høye strømpriser. Ordningen innebærer at alle kunder vil få deler av sine strømutgifter tilbakebetalt gjennom nettleien for strømforbruk knyttet til husholdningsformål.

Ordningen vil gjelde fra og med strømregningen for desember 2021 og er forlenget til og med mars 2023.

Kunden får tilbakebetalt 55% av kostnadene over 70 øre per kWt eks mva. for desember 2021. Fra januar 2022 er prosentsatsen 80%. For september 2022 til desember 2022 økes den til 90 %.

Kompensasjonsbeløpet vil bli trukket fra den månedlige regningen for nettleie.

Les mer om ordningen her 

INNFLYTTING

Ta kontakt med en strømleverandør som du ønsker å bruke. De vil hjelpe deg slik at du får avtale om kjøp av strøm. I tillegg vil de også sørge for at Agder Energi Nett får melding om din innflytting slik at du blir registrert med en nettleieavtale.

UTFLYTTING

Ta kontakt med din strømleverandør. Når de får beskjed om oppsigelsen så vil de også sørge for at Agder Energi Nett får melding slik at nettleieavtalen sies opp. Husk å gi beskjed så raskt som mulig for å unngå at du betaler for en bolig du har flyttet fra.

De aller fleste mottar en samlet faktura for både strøm og nettleie fra sin strømleverandør. Det er derfor avsenderen av fakturaen som kan svare på fakturaspørsmål, betalingsavtaler og lignende.

Om du mottar faktura direkte fra oss, eller ønsker å se grunnlaget for din nettleiefaktura kan du logge inn på Min side og se den der.

Veldig mange tjenester utføres av installatører som er godkjent gjennom en prekvalifiseringsordning.
Dette gjelder blant annet ny installasjon og endringer i eksisterende anlegg i din bolig. Les mer om dette og se oversikt over prekvalifiserte installatører her

Du må bestille åpning av HAN-porten før den kan tas i bruk. Logg inn på Min side og velg skjema for HAN-port. Det vil ta inntil to uker fra du bestiller åpning av HAN-porten, til den er klar for bruk. Du får en e-post så snart HAN-porten er klar for bruk.

Du kan når som helst få stengt HAN-porten igjen. Da må benytte eget skjema for deaktivering HAN-port på Min side. Deaktiveringen skjer innen samme virkedag.