Velkommen til Agder Energi Nett.

Ekstremværet "Knud" og strømbrudd

Fredag 21. september mellom klokken 13 og 14 traff "Knud" hele sørlandskysten fra Flekkefjord til Risør. Det er en distanse på 20 mil, og det var orkan i vindkastene.

Fredag 21. september mellom klokken 13 og 14 traff "Knud" hele sørlandskysten fra Flekkefjord til Risør. Det er en distanse på 20 mil, og det var orkan i vindkastene. På Lindesnes Fyr ble vindstyrken målt til 42,5 m/s, grensen for orkan begynner ved 32,6 m/s. Med en vindretning rett fra syd blåste det kraftig innover våre fjorder og daler. Flere tusen trær veltet over linjenettet slik at mange tusen kunder mistet strømmen. Linjenettet ble påført betydelige skader svært mange steder på Agder da linjer falt på bakken og stolper knakk.

På det meste var rundt 53.000 kunder samtidig uten strøm ved 18-tiden fredag 21. september. Til sammen ble rundt 77.500 av våre nær 200.000 kunder berørt av strømbrudd i kortere og lengre perioder. Agder Energi Nett har aldri tidligere hatt så omfattende strømbrudd. Til sammenligning ble det på et tidspunkt under de store snøfallene i vinter registrert rundt 21.000 kunder som på et tidspunkt var uten strøm samtidig.  

Strømbruddene som følge av "Knud" førte til 3.200 telefonhenvendelser til kundesenteret vårt og at 36.000 kunder søkte informasjon om strømbruddene i strømkartet på nettsiden vår.

På grunnlag av værmeldingene satte Agder Energi Nett beredskap fra torsdag 20. september, og rundt 300 personer var klare til innsats. Da strømbruddene kom satte vi umiddelbart i gang med å koble om strømforsyningen for å begrense omfanget av strømløse kunder. I løpet av fredagskvelden og natten til lørdagen, under svært krevende værforhold, ble antall berørte kunder redusert til 15.000. Lørdag kveld var antall kunder uten strøm kommet ned til under 4.000. I løpet av søndagen hadde de aller fleste fått strømmen igjen. Men fortsatt kom det inn meldinger fra hele Agder om feil og skader i strømnettet. Frem til fredag 28. september er det rettet over 700 feil og skader i strømnettet, de fleste svært omfattende. Fremdeles gjenstår mye reparasjonsarbeid.

Den store pågangen på kundetelefonen medførte dessverre lang ventetid. Mange har uttrykt sin frustrasjon over det og jeg har stor forståelse for dette. Vi er avhengig av at det blir meldt inn observasjoner og feil. Dette hjelper oss med å raskere finne og rette feil. Vi beklager at vi ikke klarte å håndtere dette på en god nok måte Vi må derfor fortsette utviklingen av vår kundefront slik at det blir lett å komme i kontakt med oss, og at vi raskere får tak i viktig informasjonen. Vi har allerede begynt arbeidet med å tilrettelegge for at feil og observasjoner kan registreres på en enklere måte. I tillegg vil vi raskere få oversikt over strømbrudd når de nye, automatiske strømmålerne og teknologien i tilknytning til disse er helt på plass.

Klimaet har blitt mer krevende og uvær vil treffe oss oftere. Samtidig har skogen vokst mellom 25 og 40 prosent de ti siste årene. Nye uvær vil komme og nye trær vil velte. Vår jobb er å redusere konsekvensene når det skjer og vi har derfor økt innsatsen på trerydding. Etter vinterens strømbrudd har vi det siste halvåret ryddet trær langs ca. 270 km av linjenettet, og har konkrete planer om å rydde rundt 1.400 kilometer til i løpet av de neste årene. Vi har utviklet nye metoder slik at mest mulig skog blir ryddet på kortest mulig tid. Dette må vi gjøre i samarbeid med de som eier skogen. Det er svært farlig å felle trær som står nær linjenettet. Vi må derfor sikre at det er kompetente skogsarbeidere som utfører dette arbeidet på en sikker måte. Mye arbeid er allerede gjort, men vi må gjøre mer.

Agder Energi Nett tar denne oppgaven svært alvorlig og jeg kan love at vi gjør det vi kan for at tiltakene gjennomføres så raskt det er mulig og forsvarlig.

Fylkesberedskapssjefen uttalte tidligere denne uken at han er imponert over befolkningens egenberedskap og evne til å håndtere helgens uvær. Jeg er også imponert over det. Jeg vil også rose alle som har gitt oss verdifull informasjon og med det hjulpet våre mannskaper i feilrettingsarbeidet.   Jeg ønsker også å takke våre kunder for tålmodigheten som ble vist under strømbruddene!

Svein Are Folgerø
Administrerende direktør
Agder Energi Nett

Publisert 01.10.2018

Kundesenter stengt

Hei, vår chat er nå stengt. Åpningstid for chat er mandag til fredag kl 9- 14. Dersom din henvendelse gjelder feil i strømnettet må dette meldes via skjemaet "farlige forhold" på våre nettsider eller på telefon 3860 7272. Feilmeldingstjenesten er åpen hele døgnet.

Chat med oss
Ofte stilte spørsmål
Strømstøtteordning
Strømforbruket
Fakturaspørsmål
Flytting
Bygge/endre installasjon

Regjeringen har lagt fram en ordning om kompensasjon for høye strømpriser. Ordningen innebærer at alle kunder vil få deler av sine strømutgifter tilbakebetalt gjennom nettleien for strømforbruk knyttet til husholdningsformål.

Ordningen vil gjelde fra og med strømregningen for desember 2021 og er forlenget ut 2023.

Kunden får tilbakebetalt 55% av kostnadene over 70 øre per kWt eks mva. for desember 2021. Fra januar 2022 er prosentsatsen 80%. For september 2022 til og med mars 2023 økes den til 90 %. Fra april til og med september 2023 er den 80%, og oktober til og med desember 2023 økes den til 90%.

Kompensasjonsbeløpet vil bli trukket fra den månedlige regningen for nettleie.

Les mer om ordningen her 

Ønsker du å følge med på strømforbruket og redusere kostnadene på strøm og nettleie, er det viktig å vite hvordan strømforbruket er i din bolig. Strømmåleren gir deg muligheten til å følge med på eget forbruk, analysere eget forbruksmønster og få hjelp til smartere strømbruk.

Logg deg inn på Min side for å se ditt forbruk.

Du kan også lese mer om strømforbruk i denne artikkelen.

De aller fleste mottar en samlet faktura for både strøm og nettleie fra sin strømleverandør. Det er derfor avsenderen av fakturaen som kan svare på fakturaspørsmål, betalingsavtaler og lignende.

Om du mottar faktura direkte fra oss, eller ønsker å se grunnlaget for din nettleiefaktura kan du logge inn på Min side og se den der.

INNFLYTTING

Ta kontakt med en strømleverandør som du ønsker å bruke. De vil hjelpe deg slik at du får avtale om kjøp av strøm. I tillegg vil de også sørge for at Agder Energi Nett får melding om din innflytting slik at du blir registrert med en nettleieavtale.

UTFLYTTING

Ta kontakt med din strømleverandør. Når de får beskjed om oppsigelsen så vil de også sørge for at Agder Energi Nett får melding slik at nettleieavtalen sies opp. Husk å gi beskjed så raskt som mulig for å unngå at du betaler for en bolig du har flyttet fra.

Veldig mange tjenester utføres av installatører som er godkjent gjennom en prekvalifiseringsordning.
Dette gjelder blant annet ny installasjon og endringer i eksisterende anlegg i din bolig. Les mer om dette og se oversikt over prekvalifiserte installatører her