Velkommen til Agder Energi Nett.

Endelig alt på en faktura

Nye regler fra 1. september har åpnet for at alle kunder i hele landet kan få en felles faktura fra både nettselskap og strømleverandør.
LIKT FOR ALLE: Sara Zachariassen sjef Juridisk og Kvalitet har deltatt i arbeidet med å utarbeide standard avtale for gjennomfakturering hos Agder Energi Nett. Den bidrar til like konkurransevilkår for strømleverandører som ønsker gjennomfakturering for sine kunder.

Ordningen som kalles for gjennomfakturering innebærer at nettselskapet sender faktura for nettleien til kundens strømleverandør, som inkluderer nettleien i sin strømfaktura. 

-En felles faktura for strøm og nettleie er en forenkling som gir kundene større valgfrihet og bedre oversikt. Nye regler åpner opp for at alle får samme mulighet. Tidligere har en faktura i praksis vært begrenset til å bare gjelde for strømleverandør integrert i samme konsern som nettselskapet. Nå blir det like konkurransevilkår for alle strømleverandører sier Sara Zachariassen, sjef Juridisk og Kvalitet i Agder Energi Nett AS. 

Hun legger også til at for nettselskapene så medfører endringen mindre kontakt med kunden i fremtiden. Det juridiske eierforholdet til fakturaen vil ligge hos strømleverandøren. 

Om gjennomfakturering
Modellen for gjennomfakturering innebærer at dersom en strømleverandør ønsker gjennomfakturering i et nettområde, må det etableres en avtale om gjennomfakturering for alle strømleverandørens private strømkunder i dette nettområdet. Nettselskapet kan kreve økonomisk garanti fra strømleverandøren. Kundene betaler til sin strømleverandør med «befriende virkning», noe som betyr at kunden slipper å betale nettleiebeløpet to ganger dersom strømleverandøren ikke gjør opp for seg overfor nettselskapet.

Lik avtale for alle
Agder Energi Nett har i samarbeid med enkelte andre nettselskaper valgt å utvikle en egen standardisert avtale for gjennomfakturering. Årsaken til dette er et ønske om å ha et noe tettere gjennomregulert avtaleforhold enn andre standarder gir, til fordel for begge parter, samt trekke inn også næringskunder. Arbeidet med avtalen har pågått i nesten to år, og i samarbeid med noen av landets største strømleverandører. 

-Vi har underveis hatt et sterkt fokus på bruker- og kundevennlighet, samt effektive prosessløsninger og -beskrivelser. På den måten mener vi å ha utviklet et avtaleverktøy som ivaretar alle våre kundegrupper, både strømleverandører og kunder, på en god og trygg måte, sier Zachariassen.

Dersom det er noen spørsmål til avtalens innhold, ta kontakt med  Sara Zachariassen, sjef Juridisk og Kvalitet i Agder Energi Nett AS.

Les mer om gjennomfakturering:

Endringer i forskrift vedrørende gjennomfakturering

Avtale om gjennomfakturering av nettleie Agder Energi Nett - Standard mal

Avtale om gjennomfakturering av nettleie Agder Energi Nett - Vedlegg 1

Publisert 03.10.2016

Kundesenter stengt

Hei, vår chat er nå stengt. Åpningstid for chat er mandag til fredag kl 9- 14. Dersom din henvendelse gjelder feil i strømnettet må dette meldes via skjemaet "farlige forhold" på våre nettsider eller på telefon 3860 7272. Feilmeldingstjenesten er åpen hele døgnet.

Chat med oss
Ofte stilte spørsmål
Flytting
Endring av kontaktinformasjon
Fakturaspørsmål
Bygge/endre installasjon
Aktivering av HAN-port

INNFLYTTING

Ta kontakt med en strømleverandør som du ønsker å bruke. De vil hjelpe deg slik at du får avtale om kjøp av strøm. I tillegg vil de også sørge for at Agder Energi Nett får melding om din innflytting slik at du blir registrert med en nettleieavtale.

UTFLYTTING

Ta kontakt med din strømleverandør. Når de får beskjed om oppsigelsen så vil de også sørge for at Agder Energi Nett får melding slik at nettleieavtalen sies opp. Husk å gi beskjed så raskt som mulig for å unngå at du betaler for en bolig du har flyttet fra.

Det er din strømleverandør som skal utføre oppgaver knyttet til flytting og endring av strømabonnement samt svare på spørsmål om faktura, forbruk og priser. Endring av kontaktinformasjon sendes automatisk videre fra strømleverandør til nettselskap via en nasjonal datahub. Ta derfor kontakt med din strømleverandør.

Dersom du ikke har strømleverandør, eller skal endre/bestille varsling ved strømstans kan du gjøre det på Min side

De aller fleste mottar en samlet faktura for både strøm og nettleie fra sin strømleverandør. Det er derfor avsenderen av fakturaen som kan svare på fakturaspørsmål, betalingsavtaler og lignende.

Om du mottar faktura direkte fra oss, eller ønsker å se grunnlaget for din nettleiefaktura kan du logge inn på Min side og se den der.

Veldig mange tjenester utføres av installatører som er godkjent gjennom en prekvalifiseringsordning.
Dette gjelder blant annet ny installasjon og endringer i eksisterende anlegg i din bolig. Les mer om dette og se oversikt over prekvalifiserte installatører her

Du må bestille åpning av HAN-porten før den kan tas i bruk. Logg inn på Min side og velg skjema for HAN-port. Det vil ta inntil to uker fra du bestiller åpning av HAN-porten, til den er klar for bruk. Du får en e-post så snart HAN-porten er klar for bruk.