Velkommen til Agder Energi Nett.

Endelig alt på en faktura

Nye regler fra 1. september har åpnet for at alle kunder i hele landet kan få en felles faktura fra både nettselskap og strømleverandør.
LIKT FOR ALLE: Sara Zachariassen sjef Juridisk og Kvalitet har deltatt i arbeidet med å utarbeide standard avtale for gjennomfakturering hos Agder Energi Nett. Den bidrar til like konkurransevilkår for strømleverandører som ønsker gjennomfakturering for sine kunder.

Ordningen som kalles for gjennomfakturering innebærer at nettselskapet sender faktura for nettleien til kundens strømleverandør, som inkluderer nettleien i sin strømfaktura. 

-En felles faktura for strøm og nettleie er en forenkling som gir kundene større valgfrihet og bedre oversikt. Nye regler åpner opp for at alle får samme mulighet. Tidligere har en faktura i praksis vært begrenset til å bare gjelde for strømleverandør integrert i samme konsern som nettselskapet. Nå blir det like konkurransevilkår for alle strømleverandører sier Sara Zachariassen, sjef Juridisk og Kvalitet i Agder Energi Nett AS. 

Hun legger også til at for nettselskapene så medfører endringen mindre kontakt med kunden i fremtiden. Det juridiske eierforholdet til fakturaen vil ligge hos strømleverandøren. 

Om gjennomfakturering
Modellen for gjennomfakturering innebærer at dersom en strømleverandør ønsker gjennomfakturering i et nettområde, må det etableres en avtale om gjennomfakturering for alle strømleverandørens private strømkunder i dette nettområdet. Nettselskapet kan kreve økonomisk garanti fra strømleverandøren. Kundene betaler til sin strømleverandør med «befriende virkning», noe som betyr at kunden slipper å betale nettleiebeløpet to ganger dersom strømleverandøren ikke gjør opp for seg overfor nettselskapet.

Lik avtale for alle
Agder Energi Nett har i samarbeid med enkelte andre nettselskaper valgt å utvikle en egen standardisert avtale for gjennomfakturering. Årsaken til dette er et ønske om å ha et noe tettere gjennomregulert avtaleforhold enn andre standarder gir, til fordel for begge parter, samt trekke inn også næringskunder. Arbeidet med avtalen har pågått i nesten to år, og i samarbeid med noen av landets største strømleverandører. 

-Vi har underveis hatt et sterkt fokus på bruker- og kundevennlighet, samt effektive prosessløsninger og -beskrivelser. På den måten mener vi å ha utviklet et avtaleverktøy som ivaretar alle våre kundegrupper, både strømleverandører og kunder, på en god og trygg måte, sier Zachariassen.

Dersom det er noen spørsmål til avtalens innhold, ta kontakt med  Sara Zachariassen, sjef Juridisk og Kvalitet i Agder Energi Nett AS.

Les mer om gjennomfakturering:

Endringer i forskrift vedrørende gjennomfakturering

Avtale om gjennomfakturering av nettleie Agder Energi Nett - Standard mal

Avtale om gjennomfakturering av nettleie Agder Energi Nett - Vedlegg 1

Publisert 03.10.2016