Velkommen til Agder Energi Nett.

Endringene fra Agdermodellen til SmartNett Sør

SmartNett Sør er Agder Energi Netts nye modell for konkurranseutsetting av oppgaver i strømnettet, og erstatter den såkalte Agdermodellen. Den nye modellen som er gjeldende fra 01.01.2017, skal resultere i en mer effektiv og lønnsom drift både for kunder, nettselskap og entreprenørene.

Modellenomfatter følgende hovedområder: 

- Investeringer (Re- og nyinvesteringer)
- Drift
- Vedlikehold
- Beredskap

Ambisjonene med modellen er blant annet å styrke beredskapen, skape et bedre marked, profesjonalisere egen organisasjon og anvendelse tilgjengelig teknologi.

Hovedendringene fra Agder-modellen til SmartNett Sør er fordelt inn i seks kategorier.

- Agder Energi Nett har tidligere forholdt seg til 6 geografiske områdeinndelinger på Agder. Nå er våre fylker inndelt i de tre områdene Vest, Midt og Øst.

- I stedet for en leverandør i hvert område, skal Agder Energi Nett samarbeide med to leverandører i hvert område. Det er Otera Infra AS og OneCo Sør AS som skal sikre kapasitet og god dekning på entreprenørressurser til drift og vedlikehold av strømnettet på Agder.

- Ny beredskapsordning. Tidligere har Agder Energi Nett benyttet seg av fast vaktordning, nå er det etablert en beredskapsløsning. Her benytter vi oss av flåtestyringsteknologi som gir oss oversikt over til en hver tid tilgjengelige ressurser og hvor disse befinner seg. Dette vil gi oss  styrket beredskap ifht. økt tilgang på tilgjengelige ressurser og kortere responstid ved feilsituasjoner.

- Materielloppfølging  er også endret, i form av at nye rutiner for prisjusteringer mellom Agder Energi Nett og leverandører. Dette er tiltak for å balansere risiko knyttet til prisutvikling på materiell gjennom verdikjeden i kontraktsperioden.

- Antall produkter reduseres og produktenes innhold endres noe, for å få bedre totaloversikt og redusere risiko. 

- Det organiseres et nytt team, som skal sørge for tettere oppfølging av leverandørene og egen organisasjon, samt sørge for en bedre og overordnet oppdrags- og porteføljestyring. Dette for å profesjonalisere og effektivisere grensesnitt mellom Agder Energi Nett og leverandørene.

Les mer om SmartNett Sør her:

Publisert 31.01.2017

Kundesenter stengt

Hei, vår chat er nå stengt. Åpningstid for chat er mandag til fredag kl 9- 14. Dersom din henvendelse gjelder feil i strømnettet må dette meldes via skjemaet "farlige forhold" på våre nettsider eller på telefon 3860 7272. Feilmeldingstjenesten er åpen hele døgnet.

Chat med oss
Ofte stilte spørsmål
Strømstøtteordning
Strømforbruket
Fakturaspørsmål
Flytting
Bygge/endre installasjon

Regjeringen har lagt fram en ordning om kompensasjon for høye strømpriser. Ordningen innebærer at alle kunder vil få deler av sine strømutgifter tilbakebetalt gjennom nettleien for strømforbruk knyttet til husholdningsformål.

Ordningen vil gjelde fra og med strømregningen for desember 2021 og er forlenget ut 2023.

Kunden får tilbakebetalt 55% av kostnadene over 70 øre per kWt eks mva. for desember 2021. Fra januar 2022 er prosentsatsen 80%. For september 2022 til og med mars 2023 økes den til 90 %. Fra april til og med september 2023 er den 80%, og oktober til og med desember 2023 økes den til 90%.

Kompensasjonsbeløpet vil bli trukket fra den månedlige regningen for nettleie.

Les mer om ordningen her 

Ønsker du å følge med på strømforbruket og redusere kostnadene på strøm og nettleie, er det viktig å vite hvordan strømforbruket er i din bolig. Strømmåleren gir deg muligheten til å følge med på eget forbruk, analysere eget forbruksmønster og få hjelp til smartere strømbruk.

Logg deg inn på Min side for å se ditt forbruk.

Du kan også lese mer om strømforbruk i denne artikkelen.

De aller fleste mottar en samlet faktura for både strøm og nettleie fra sin strømleverandør. Det er derfor avsenderen av fakturaen som kan svare på fakturaspørsmål, betalingsavtaler og lignende.

Om du mottar faktura direkte fra oss, eller ønsker å se grunnlaget for din nettleiefaktura kan du logge inn på Min side og se den der.

INNFLYTTING

Ta kontakt med en strømleverandør som du ønsker å bruke. De vil hjelpe deg slik at du får avtale om kjøp av strøm. I tillegg vil de også sørge for at Agder Energi Nett får melding om din innflytting slik at du blir registrert med en nettleieavtale.

UTFLYTTING

Ta kontakt med din strømleverandør. Når de får beskjed om oppsigelsen så vil de også sørge for at Agder Energi Nett får melding slik at nettleieavtalen sies opp. Husk å gi beskjed så raskt som mulig for å unngå at du betaler for en bolig du har flyttet fra.

Veldig mange tjenester utføres av installatører som er godkjent gjennom en prekvalifiseringsordning.
Dette gjelder blant annet ny installasjon og endringer i eksisterende anlegg i din bolig. Les mer om dette og se oversikt over prekvalifiserte installatører her