Velkommen til Agder Energi Nett.

Fortsetter feilrettingen

Vi beklager at 566 kunder fortsatt er uten strøm tirsdag morgen. Rundt 110 ansatte, både ute og inne, fortsetter for fullt med å utbedre feil og skader etter helgens uvær.

Tirsdag 8.11 kl. 08:00

Vi beklager at 566 kunder fortsatt er uten strøm tirsdag morgen. Rundt 110 ansatte, både ute og inne, fortsetter for fullt med å utbedre feil og skader etter helgens uvær.

Vi har hatt mye pågang til vårt kundesenter som fører til lang ventetid på telefonen. Vi har stor forståelse for den frustrasjonen kundene opplever, og beklager dette. Vi evaluerer alltid alle strømbrudd i etterkant, og kundeinformasjon er et klart forbedringsområde for oss.

De fleste som fortsatt er uten strøm er tilknyttet linjen fra Akland til Homme i Risør, her er det 506 berørte kunder. Her må det settes inn en ny transformator på Maimyr som erstatning for den som ble ødelagt i helgen. Dette er en spesiell type transformator som må spesialbestilles, og den nye vil ikke bli installert og satt i drift før utpå kvelden.

Vi jobber også for fullt med å gjenopprette strømforsyningen til alle som fortsatt er uten strøm, men  det er dessverre ikke mulig å si når dette blir.

Kundene vil bli oppdatert via SMS utover dagen.

Kl. 14.45 var det 2.142 kunder uten strøm i Lillesand, Birkenes, Grimstad, Froland, Arendal, Åmli, Tvedestrand og Risør.

Helikopterbefaringene i dag viser at det er store og svært omfattende skader på linjenettet flere steder. Feilrettingsarbeidet vil ta tid og noen av de største skadene vil nok ikke være ferdig reparert før tirsdag. Feilrettingen fortsetter utover kvelden og natt til tirsdag, men av hensyn til montørenes sikkerhet må feilrettingsarbeid i mørket begrenses.

Flere steder er det knekte master, linjer som er slitt over og linjer som ligger på bakken som følge av tung is- og snølast i kombinasjon med sterk vind i helgen.  Et eksempel er  linjestrekket Akland – Vegårshei, hvor fire master er knekt og hvor det blant annet kreves gravemaskin i arbeidet med å sette opp nye. Linjestrekkene Birkeland – Herefoss, Grimstad – Landvik har også flere, omfattende skader som det vil ta tid å reparere.

Vi advarer folk som oppdager strømledninger som ligger på bakken, eller strømledninger som henger lavt ned mot bakken på grunn av is-/snølast, osv. om ikke å berøre disse da det kan medføre livsfare – ring Feilmeldingen på telefon 07272 og meld fra om hvor dette er observert.

Vi ber om at kunder som er uten strøm og som ikke har mottatt SMS fra oss, kontakter Feilmeldingen på telefon 07272.

Værfenomenet "kystkonvergens"
De aller kraftigste nedbørshendelsene vi kan få i det sørøstlige Agder, uavhengig av årstid,  skyldes det lokale værfenomenet "kystkonvergens". Fenomenet innebærer at fuktige luftmasser strømmer mot det sør-østlige Agder fra flere kanter samtidig. Regionen får svært fuktige luftmasser rett inn fra havet. I tillegg vil luftmassene som strømmer mot Telemark bøyes nedover langs kysten som følge av fjellenes og friksjonens påvirkning på luftstrømmene. Den fuktige lufta hoper seg opp litt innenfor kysten i Aust-Agder og lengst øst i Vest-Agder. Resultatet er at enorme mengder nedbør felles ut. I svært spesielle hendelser kan fenomenet opptre i kombinasjon med svært kraftig vind og temperaturer rundt frysepunktet. I slike sjeldne tilfeller får man en svært spesiell og alvorlig vær-hendelse, med mulighet for store natur- og samfunnskonsekvenser. Nettopp en slik situasjon opplevde deler av Agder i helgen. 

Ved Meteorologisk Institutt sin målestasjon på Gjerstad er det foretatt snødybdemålinger sammenhengende de siste 30 år. Aldri før i denne perioden er det målt et større snøfall over to døgn enn de 64 centimeterne som ble målt i helgen, uansett tid på året.

 

Publisert 07.11.2016