Velkommen til Agder Energi Nett.

Fortsetter feilrettingen

Vi beklager at 566 kunder fortsatt er uten strøm tirsdag morgen. Rundt 110 ansatte, både ute og inne, fortsetter for fullt med å utbedre feil og skader etter helgens uvær.

Tirsdag 8.11 kl. 08:00

Vi beklager at 566 kunder fortsatt er uten strøm tirsdag morgen. Rundt 110 ansatte, både ute og inne, fortsetter for fullt med å utbedre feil og skader etter helgens uvær.

Vi har hatt mye pågang til vårt kundesenter som fører til lang ventetid på telefonen. Vi har stor forståelse for den frustrasjonen kundene opplever, og beklager dette. Vi evaluerer alltid alle strømbrudd i etterkant, og kundeinformasjon er et klart forbedringsområde for oss.

De fleste som fortsatt er uten strøm er tilknyttet linjen fra Akland til Homme i Risør, her er det 506 berørte kunder. Her må det settes inn en ny transformator på Maimyr som erstatning for den som ble ødelagt i helgen. Dette er en spesiell type transformator som må spesialbestilles, og den nye vil ikke bli installert og satt i drift før utpå kvelden.

Vi jobber også for fullt med å gjenopprette strømforsyningen til alle som fortsatt er uten strøm, men  det er dessverre ikke mulig å si når dette blir.

Kundene vil bli oppdatert via SMS utover dagen.

Kl. 14.45 var det 2.142 kunder uten strøm i Lillesand, Birkenes, Grimstad, Froland, Arendal, Åmli, Tvedestrand og Risør.

Helikopterbefaringene i dag viser at det er store og svært omfattende skader på linjenettet flere steder. Feilrettingsarbeidet vil ta tid og noen av de største skadene vil nok ikke være ferdig reparert før tirsdag. Feilrettingen fortsetter utover kvelden og natt til tirsdag, men av hensyn til montørenes sikkerhet må feilrettingsarbeid i mørket begrenses.

Flere steder er det knekte master, linjer som er slitt over og linjer som ligger på bakken som følge av tung is- og snølast i kombinasjon med sterk vind i helgen.  Et eksempel er  linjestrekket Akland – Vegårshei, hvor fire master er knekt og hvor det blant annet kreves gravemaskin i arbeidet med å sette opp nye. Linjestrekkene Birkeland – Herefoss, Grimstad – Landvik har også flere, omfattende skader som det vil ta tid å reparere.

Vi advarer folk som oppdager strømledninger som ligger på bakken, eller strømledninger som henger lavt ned mot bakken på grunn av is-/snølast, osv. om ikke å berøre disse da det kan medføre livsfare – ring Feilmeldingen på telefon 07272 og meld fra om hvor dette er observert.

Vi ber om at kunder som er uten strøm og som ikke har mottatt SMS fra oss, kontakter Feilmeldingen på telefon 07272.

Værfenomenet "kystkonvergens"
De aller kraftigste nedbørshendelsene vi kan få i det sørøstlige Agder, uavhengig av årstid,  skyldes det lokale værfenomenet "kystkonvergens". Fenomenet innebærer at fuktige luftmasser strømmer mot det sør-østlige Agder fra flere kanter samtidig. Regionen får svært fuktige luftmasser rett inn fra havet. I tillegg vil luftmassene som strømmer mot Telemark bøyes nedover langs kysten som følge av fjellenes og friksjonens påvirkning på luftstrømmene. Den fuktige lufta hoper seg opp litt innenfor kysten i Aust-Agder og lengst øst i Vest-Agder. Resultatet er at enorme mengder nedbør felles ut. I svært spesielle hendelser kan fenomenet opptre i kombinasjon med svært kraftig vind og temperaturer rundt frysepunktet. I slike sjeldne tilfeller får man en svært spesiell og alvorlig vær-hendelse, med mulighet for store natur- og samfunnskonsekvenser. Nettopp en slik situasjon opplevde deler av Agder i helgen. 

Ved Meteorologisk Institutt sin målestasjon på Gjerstad er det foretatt snødybdemålinger sammenhengende de siste 30 år. Aldri før i denne perioden er det målt et større snøfall over to døgn enn de 64 centimeterne som ble målt i helgen, uansett tid på året.

 

Publisert 07.11.2016

Kundesenter stengt

Hei, vår chat er nå stengt. Åpningstid for chat er mandag til fredag kl 9- 14. Dersom din henvendelse gjelder feil i strømnettet må dette meldes via skjemaet "farlige forhold" på våre nettsider eller på telefon 3860 7272. Feilmeldingstjenesten er åpen hele døgnet.

Chat med oss
Ofte stilte spørsmål
Strømstøtteordning
Strømforbruket
Fakturaspørsmål
Flytting
Bygge/endre installasjon

Regjeringen har lagt fram en ordning om kompensasjon for høye strømpriser. Ordningen innebærer at alle kunder vil få deler av sine strømutgifter tilbakebetalt gjennom nettleien for strømforbruk knyttet til husholdningsformål.

Ordningen vil gjelde fra og med strømregningen for desember 2021 og er forlenget ut 2023.

Kunden får tilbakebetalt 55% av kostnadene over 70 øre per kWt eks mva. for desember 2021. Fra januar 2022 er prosentsatsen 80%. For september 2022 til og med mars 2023 økes den til 90 %. Fra april til og med september 2023 er den 80%, og oktober til og med desember 2023 økes den til 90%.

Kompensasjonsbeløpet vil bli trukket fra den månedlige regningen for nettleie.

Les mer om ordningen her 

Ønsker du å følge med på strømforbruket og redusere kostnadene på strøm og nettleie, er det viktig å vite hvordan strømforbruket er i din bolig. Strømmåleren gir deg muligheten til å følge med på eget forbruk, analysere eget forbruksmønster og få hjelp til smartere strømbruk.

Logg deg inn på Min side for å se ditt forbruk.

Du kan også lese mer om strømforbruk i denne artikkelen.

De aller fleste mottar en samlet faktura for både strøm og nettleie fra sin strømleverandør. Det er derfor avsenderen av fakturaen som kan svare på fakturaspørsmål, betalingsavtaler og lignende.

Om du mottar faktura direkte fra oss, eller ønsker å se grunnlaget for din nettleiefaktura kan du logge inn på Min side og se den der.

INNFLYTTING

Ta kontakt med en strømleverandør som du ønsker å bruke. De vil hjelpe deg slik at du får avtale om kjøp av strøm. I tillegg vil de også sørge for at Agder Energi Nett får melding om din innflytting slik at du blir registrert med en nettleieavtale.

UTFLYTTING

Ta kontakt med din strømleverandør. Når de får beskjed om oppsigelsen så vil de også sørge for at Agder Energi Nett får melding slik at nettleieavtalen sies opp. Husk å gi beskjed så raskt som mulig for å unngå at du betaler for en bolig du har flyttet fra.

Veldig mange tjenester utføres av installatører som er godkjent gjennom en prekvalifiseringsordning.
Dette gjelder blant annet ny installasjon og endringer i eksisterende anlegg i din bolig. Les mer om dette og se oversikt over prekvalifiserte installatører her