Velkommen til Agder Energi Nett.

Finalist til prestisjefylt IT-pris

Agder Energi Nett var blant de fire finalistene som var nominerte til å motta Den norske dataforenings "BI-prisen 2018", som ble delt ut i Oslo onsdag 21. november.
Agder Energi Nett var nominert til BI-prisen 2018 og deltok på prisutdelingen: F.v. Arild Andås, Per-Oddvar Osland, Jan Waage Morten Njåstad Bråten.
- Selv om vi ikke nådde helt til topps var det veldig moro å være nominert til prisen. Dette er en kjempefin anerkjennelse til Agder Energi Nett for satsingen gjort rundt nettnytte, bygging av Analyseplattformen og ikke minst at vi har tatt i bruk analyse og ny teknologi i selskapet, sier Per-Oddvar Osland, leder AMS-programmet i Agder Energi Nett.
Agder Energi Nett var i fint selskap, de øvrige finalistene var Avinor, DNV GL og Møller Mobility Group. Det ble til slutt DNV GL som gikk til topps i kåringen “BI-prisen 2018”.
Film og paneldebatt
Som del av opplegget laget Agder Energi Nett en filmsnutt som ble vist under arrangementet. Du kan se filmen her:

 

I forkant av prisutdelingen deltok Per-Oddvar i paneldebatten. Temaet for denne var å analysere hvor Business Intelligence (BI) er på vei i fremtiden. (Se Fakta nedenfor for en forklaring på hva BI er.)

Hvorfor Agder Energi Nett?
Dette er juryens begrunnelse for at Agder Energi Nett var med i finalen:

- Agder Energi Nett har benyttet utrulling av smarte målere og innsamling av data fra målere som grunnlaget for en radikal endring av måten de jobber på.

- Med "Nettnytte" har Agder Energi Nett utnyttet investeringen til å oppnå mer enn bare å samle inn presise forbruksverdier som grunnlag for fakturerering. Fokus er å gjøre selskapet i stand til å bygge, drifte og vedlikeholde nettet på en mer effektiv og målrettet måte. - Løsningen er i daglig bruk på en rekke områder, og utvikles stadig:
  • Oversikt over spenning, strøm og effekt gir et godt bilde over belastning i nettet, og gir beslutningsstøtte til seksjon Nettutbygging og seksjon Nettdrift.
  • Informasjon om status hos kunder (avbrudd, spenningsvariasjoner, jordfeil), gir en helt ny dimensjon i kundebehandling og er spesielt verdifullt i beredskapssituasjoner.
  • Løsningen bedrer personsikkerhet hos kundene vesentlig ved å oppdage jordfeil som tidligere var ukjente i lang tid. Jordfeil kan oppdages, analyseres og behandles langt raskere enn tidligere.
  • Løsningen har gitt grunnlaget for nye arbeidsmetoder og en radikal økning i innovasjonsevne, noe som bidrar til å akselerere transformasjonen i Agder Energi Nett.
FAKTA: Wikipedia har følgende definisjon av Business Intelligence:
Business Intelligence (BI)» er et samlebegrep for et felt innen IT som befatter seg med å fremskaffe mer eller mindre virksomhetskritisk informasjon. Hovedsakelig er det snakk om rapporteringssystemer, og ofte bruker man datavarehusløsninger for å innhente, strukturere og formidle virksomhetsinformasjonen, eller «the business intelligence» om man vil."
Publisert 29.11.2018