Velkommen til Agder Energi Nett.

Strømforsyningen er gjenopprettet

Agder Energi Nett har gjenopprettet strømforsyningen til kundene som mistet strømmen som følge av ekstremværet Urd.

Ekstremværet Urd førte til store skader på strømnettet mange steder i Agder mandag 26. og natt til tirsdag 27. desember. Store trær veltet over linjenettet flere steder.

Agder Energi Nett hadde ekstra bemanning både blant montørene, i nettsentralen og i kundesenteret for å håndtere strømbruddene. Linjeryddere ble også kalt inn for å hjelpe til med å fjerne trær.

Montørene og linjerydderne jobbet under svært krevende forhold under uværet og gjorde en betydelig arbeidsinnsats. Mye av arbeidet ble utført om kvelden og på natten. Sikkerheten for mannskapene vurderes alltid fortløpende og det er ikke registrert personskader i forbindelse med feilrettingsarbeidet.

På det meste var 4.500 kunder uten strøm samtidig, og til sammen ble nærmere 40.000 kunder berørt av strømbruddene som oppstod. Feilrettingen pågikk kontinuerlig, og i løpet av tirsdagen hadde alle kundene fått strømmen tilbake, med unntak av til sammen 14 hytter, garasjer og lagerbygninger ulike steder på Agder. Reparasjoner pågår onsdag for at disse også skal få strøm i løpet av dagen.

Selv om kundene har fått strømmen tilbake vil det fortsatt ta tid før alle trær over linjene er fjernet og alle feil er permanent reparert.

Dersom det likevel skulle være noen enkeltkunder som fortsatt er uten strøm, ber Agder Energi Nett om at de tar kontakt på telefon 07272.

Status 27.12 kl. 17:

Agder Energi Nett er fortsatt i beredskap og har ekstra mannskaper ute for å reparere skader i strømnettet.

De aller fleste kundene har fått strømmen tilbake i løpet av dagen. Agder Energi Nett opprettholder beredskapen og fortsetter feilrettingen til alle får strømmen igjen.

Strømkartet viser oversikt over strømbrudd og planlagte strømstanser.

 Status 27.12 kl. 07:

Agder Energi Nett er fortsatt i beredskap og har ekstra mannskaper ute for å reparere skader i strømnettet som følge av ekstremværet Urd. Det blåser fortsatt godt og det vil kunne oppstå nye strømbrudd som følge av den kraftige vinden.

Montører har vært ute på feilretting natt til tirsdag, men blant annet på grunn av mørket, den sterke vinden og noen steder vanskelig fremkommelighet med trær over veier, tar dette tid. Arbeid på linjenettet i mørket og under så utfordrende værforhold er risikofylt, og hensynet til montørenes sikkerhet er svært viktig. Feilrettingen fortsetter for fullt når det blir lyst og vil pågå utover dagen.

I området Åseral, Marnardal og Laudal er det mange som er uten strøm fordi Laudal transformatorstasjon er ute av drift og det er ikke mulig å legge om strømforsyningen i området fordi reservelinja er også skadet som følge av uværet. Feilrettingsarbeidet i dette området vil ta lang tid og kundene må være forberedt på å være uten strøm utover dagen.

Status 26.12. kl. 09:

Ekstremværet Urd forventes å komme inn over Sørlandet på ettermiddagen mandag 26. desember. Agder Energi Nett har satt beredskap for å være best mulig forberedt og har kalt inn ekstra bemanning blant montørene, i Nettsentralen og i kundesenteret.

Agder Energi Nett informerer kundene via SMS ved strømbrudd, og sender også oppdatert informasjon underveis dersom strømbruddene blir langvarige. Informasjon er også tilgjengelig på aenett.no, strømkartet med oversikt over driftsforstyrrelser i strømnettet og Facebook-siden til Agder Energi Nett.

Dersom det blir stor pågang på feilmeldingstelefonen 07272 må kundene være forberedt på lang ventetid i telefonen. Agder Energi Nett ber da kundene om å benytte dette telefonnummeret kun dersom det oppstår situasjoner som har konsekvenser for liv og helse.

Kundene oppfordres til å være forberedt på å ta i bruk andre oppvarmingskilder enn strøm, og ha klar lommelykter med gode batterier og lader opp mobiltelefonene sine. 

Dersom det oppstår strømbrudd må kundene være forberedt på at det kan ta tid før strømforsyningen blir gjenopprettet.Av hensyn til montørenes sikkerhet kan det være at reparasjoner i strømnettet ikke kan settes i gang mens uværet pågår.

Det er viktig å holde god avstand dersom en oppdager strømlinjer som har falt på bakken, lavthengende linjer og trær som har falt ned på linjene – berøring kan medføre livsfare. Meld fra om slike situasjoner til kundesenteret på telefon 07272.

Agder Energi Nett har kontakt med Fylkesmannens beredskapsråd og Norges vassdrags og energidirektorat.

Se vårt oppdaterte strømkart her

 

Følg oss på Facebook her

Publisert 26.12.2016

Kundesenter stengt

Hei, vår chat er nå stengt. Åpningstid for chat er mandag til fredag kl 9- 14. Dersom din henvendelse gjelder feil i strømnettet må dette meldes via skjemaet "farlige forhold" på våre nettsider eller på telefon 3860 7272. Feilmeldingstjenesten er åpen hele døgnet.

Chat med oss
Ofte stilte spørsmål
Strømstøtteordning
Strømforbruket
Fakturaspørsmål
Flytting
Bygge/endre installasjon

Regjeringen har lagt fram en ordning om kompensasjon for høye strømpriser. Ordningen innebærer at alle kunder vil få deler av sine strømutgifter tilbakebetalt gjennom nettleien for strømforbruk knyttet til husholdningsformål.

Ordningen vil gjelde fra og med strømregningen for desember 2021 og er forlenget ut 2023.

Kunden får tilbakebetalt 55% av kostnadene over 70 øre per kWt eks mva. for desember 2021. Fra januar 2022 er prosentsatsen 80%. For september 2022 til og med mars 2023 økes den til 90 %. Fra april til og med september 2023 er den 80%, og oktober til og med desember 2023 økes den til 90%.

Kompensasjonsbeløpet vil bli trukket fra den månedlige regningen for nettleie.

Les mer om ordningen her 

Ønsker du å følge med på strømforbruket og redusere kostnadene på strøm og nettleie, er det viktig å vite hvordan strømforbruket er i din bolig. Strømmåleren gir deg muligheten til å følge med på eget forbruk, analysere eget forbruksmønster og få hjelp til smartere strømbruk.

Logg deg inn på Min side for å se ditt forbruk.

Du kan også lese mer om strømforbruk i denne artikkelen.

De aller fleste mottar en samlet faktura for både strøm og nettleie fra sin strømleverandør. Det er derfor avsenderen av fakturaen som kan svare på fakturaspørsmål, betalingsavtaler og lignende.

Om du mottar faktura direkte fra oss, eller ønsker å se grunnlaget for din nettleiefaktura kan du logge inn på Min side og se den der.

INNFLYTTING

Ta kontakt med en strømleverandør som du ønsker å bruke. De vil hjelpe deg slik at du får avtale om kjøp av strøm. I tillegg vil de også sørge for at Agder Energi Nett får melding om din innflytting slik at du blir registrert med en nettleieavtale.

UTFLYTTING

Ta kontakt med din strømleverandør. Når de får beskjed om oppsigelsen så vil de også sørge for at Agder Energi Nett får melding slik at nettleieavtalen sies opp. Husk å gi beskjed så raskt som mulig for å unngå at du betaler for en bolig du har flyttet fra.

Veldig mange tjenester utføres av installatører som er godkjent gjennom en prekvalifiseringsordning.
Dette gjelder blant annet ny installasjon og endringer i eksisterende anlegg i din bolig. Les mer om dette og se oversikt over prekvalifiserte installatører her