Velkommen til Agder Energi Nett.

Forberedt på kraftig vind

Meteorologene varsler om kraftig vind både langs kysten og i fjellet fredag 10. august. Agder Energi Nett følger nøye med på værsituasjonen og er godt forberedt dersom det oppstår strømbrudd som følge av været.

Agder Energi Nett følger som vanlig svært nøye med på værmeldingene, og har økt årvåkenheten for å være best mulig forberedt dersom det oppstår strømbrudd som følge av den kraftige vinden som meteorologene melder om. 

Montørselskapene er klare til innsats dersom det oppstår strømbrudd. Nettsentralen og kundesenteret vil bli oppbemannet på kort varsel hvis det blir behov for det. 

Dersom uværet fører til at strømlinjer faller på bakken og trær velter over strømlinjene, er det viktig å holde god avstand. Berøring er livsfarlig! Det er også farlig å være nær eller berøre vegetasjon som er i kontakt med strømlinjene. Meld fra om slike situasjoner til kundesenteret på telefon 38 60 72 72.

Agder Energi Nett har kontakt med Fylkesmannens beredskapsledelse.

Publisert 10.08.2018