Velkommen til Agder Energi Nett.

Strømbrudd på grunn av snø

Det er meldt mye tung snø, også i kystnære strøk, på Agder torsdag. Agder Energi Nett er fortsatt i beredskap, og anbefaler kundene å være forberedt på at det kan oppstå strømbrudd som følge av været.

Status onsdag ettermiddag 14.02.2018

Det er meldt mye tung snø, også i kystnære strøk, på Agder torsdag. Agder Energi Nett er fortsatt i beredskap, og anbefaler kundene å være forberedt på at det kan oppstå strømbrudd som følge av været.

Mer nedbør det neste døgnet i form av våt og tung snø, øker risikoen for nye strømbrudd. Meteorologene melder at snøgrensen vil kunne gå helt ned til kysten, og Agder Energi Nett er forberedt på at kan oppstå strømbrudd også i de kystnære områdene. Prognosene sier at det kan komme mellom 25-50 centimeter snø utsatte steder, og denne gangen er det ventet mest nedbør i Vest-Agder.

Agder Energi Nett følger utviklingen nøye og tilpasser bemanningen til denne.

Status mandag formiddag 12.02.2018:

Ifølge Meteorologisk institutt er det kommet over 400 prosent mer snø enn i et normalår på Sørlandet. De store snømengdene gjør feilrettingen etter strømbruddene svært utfordrende og tidkrevende.

Agder Energi Nett fortsetter å ha fullt fokus på feilrettingsarbeidet, og har god tilgang på montørressurser.

Når det oppstår strømbrudd setter Agder Energi Nett umiddelbart i gang med å legge om strømforsyningen til kundene så langt det er mulig, og setter i gang feilsøkings- og feilrettingsarbeid, for at kundene skal få tilbake strømmen så raskt som mulig.

På grunn av uværet i helgen var det ikke mulig å bruke helikopter til å befare strømnettet. Montørene måtte derfor befare linjenettet til fots, og det gjør at feilrettingsarbeidet tok tid.

De store snømengdene gjør fremkommeligheten i terrenget vanskelig. Montørene har flere steder måtte gi opp å kjøre snøscooter, og må derfor gå på truger og bære med seg nødvendig utstyr. Det vil derfor kunne ta tid før montørene kommer frem til feilstedene og kan begynne reparasjonsarbeidene. Montørene forteller at de kan bruke opptil en time for å komme inn til feilsteder som er kun 150 meter fra bilvei. Mange steder er det også flere, omfattende feil på det samme linjestrekket som kan være flere kilometer langt, og da tar det tid før kundene får strømmen tilbake.

Mandag settes helikopter inn i feilsøkings- og feilrettingsarbeidet, slik at montørene raskere kan komme i gang med reparasjonsarbeidene. Det vil likevel ta tid før strømforsyningen er gjenopprettet til alle. På grunn av snømengdene vil det også kunne oppstå nye strømbrudd.

Advarer mot lavthengende strømlinjer
Mye tung og våt snø fører til at strømlinjer henger i farlig lav høyde flere steder på Agder. Dersom en oppdager lavthengende strømlinjer, linjer som har falt på bakken, og trær som har falt ned på linjene, er det viktig å holde god avstand – berøring er livsfarlig!

Det er viktig at foreldre/foresatte informerer barn og unge om at strømlinjene ikke må berøres, verken med hender, skistaver, greiner eller noe annet. Det er også farlig å være nær eller berøre vegetasjon som er i kontakt med strømlinjene.

Meld fra om slike situasjoner til kundesenteret på telefon 38 60 72 72.

 

Status 11.02.2018 kl. 18.00:
Kraftig vind, tett snø og mørket, gjør forholdene så utfordrende at arbeidet med reparasjoner vil avsluttes i løpet av kvelden, mens feilsøkingsarbeidet og koblinger i nettet vil fortsette i kveld og utover natten. 

Montørene og linjerydderne som har vært ute i dag har rapportert om at det er vanskelig å ta seg frem, både ute i terrenget og på veiene. Det er kommet mye snø på kort tid, hvor snø- og islast på strømlinjene fører til strømbrudd fordi linjene ryker som følge av vekten. I tillegg er det en utfordring at snøtunge trær utenfor ryddebeltet bøyer seg, eller brekker, over strømlinjene.

Kundene må derfor være forberedt på at det kan ta tid før strømforsyningen blir
gjenopprettet. Flere feil kan også oppstå som følge av været.  


Status 10.02.2018 kl. 09.00:
Det er meldt mye tung snø, også i kystnære strøk, på Agder det nærmeste døgnet. Agder Energi Nett er fortsatt i beredskap, og anbefaler kundene å være forberedt på at det kan oppstå strømbrudd som følge av været.

Det er mye tung snø- og islast på strømlinjene flere steder, og det kan oppstå strømbrudd dersom disse ryker som følge av vekten. Snøtunge trær utenfor ryddebeltet kan også forårsake strømbrudd dersom de bøyer seg, eller brekker, over strømlinjene.

Mer nedbør det neste døgnet i form av tung snø, i kombinasjon med vind, øker risikoen for strømbrudd. Meteorologene melder om at snøgrensen vil kunne gå helt ned til kysten, og Agder Energi Nett er forberedt på at kan oppstå strømbrudd også i de kystnære områdene på Agder.

Det blir mest nedbør natt til søndag og utover formiddagen. Dersom det oppstår strømbrudd vil det i et slikt vær ikke være mulig å bruke helikopter for å avdekke hvor det er feil i linjenettet. Det betyr at det vil ta lenger tid for å finne feilstedene, fordi montører da må befare linjenettet til fots. På grunn av snømengdene i terrenget vil det derfor kunne ta tid før montørene kan komme frem til feilstedene.

Bør være forberedt
Agder Energi Nett anbefaler kundene å være godt forberedt dersom det skulle oppstå strømbrudd ved for eksempel å ha alternative oppvarmingsmuligheter, lommelykter og stearinlys tilgjengelig, tappe opp vann dersom en er avhengig av strøm for vannforsyningen, osv. Se også informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap om hvordan en kan forberede seg på strømbrudd.

Ved fare for liv og helse må publikum kontakte kommunen eller nødetatene.

Advarer mot lavthengende strømlinjer
Mye tung snø og islast fører til at strømlinjer henger i farlig lav høyde flere steder på Agder. Dersom en oppdager lavthengende strømlinjer, linjer som har falt på bakken, og trær som har falt ned på linjene, er det viktig å holde god avstand – berøring medfører livsfare!

Det er viktig at foreldre/foresatte informerer barn og unge om at strømlinjene ikke må berøres, verken med hender, skistaver, greiner eller noe annet. Det er også farlig å være nær eller berøre vegetasjon som er i kontakt med strømlinjene.

Meld fra om slike situasjoner til kundesenteret på telefon 38 60 72 72.

 

Status 09.02.2018 kl. 16

Advarer mot livsfarlige strømlinjer

Dersom en oppdager lavthengende strømlinjer, linjer som har falt på bakken, og trær som har falt ned på linjene, er det viktig å holde god avstand – berøring kan medføre livsfare!

Alle oppfordres til å holde god avstand til strømlinjene, og ikke minst informere barn og unge om faren ved å være i nærheten av disse. Strømlinjene må overhodet ikke berøres, verken med hender, skistaver, greiner eller noe annet. Det er også farlig å være nær eller berøre vegetasjon som er i kontakt med strømlinjene.

Meld fra om slike situasjoner til kundesenteret på telefon 38 60 72 72.

Beredskap for å håndtere strømbrudd
Agder Energi Nett har satt beredskap for å håndtere strømbrudd som følge av uværet på Agder.

Skogen er ustabil etter forrige runde med mye tung snø over Sørlandet. Trærne utenfor ryddebeltene har flere steder stått nedtynget av snø, og etter en kald periode kommer det nå mer tung, våt snø.

Dette fører til at snøtunge trær utenfor ryddebeltet lener seg inntil, eventuelt brekker over, strømlinjene og forårsaker strømbrudd. I tillegg gjør tung snø- og islast at strømlinjene flere steder ryker som følge av vekten.

Lavtrykket beveger seg østover, og Agder Energi Nett er forberedt på at det vil kunne oppstå strømbrudd flere steder etter hvert som været flytter seg.

Når det oppstår strømbrudd settes det umiddelbart i gang med å legge om strømforsyningen til kundene så langt det er mulig, samt feilsøkings- og feilrettingsarbeid, for at kundene skal få tilbake strømmen så raskt som mulig.

Agder Energi Nett anbefaler kundene å være godt forberedt dersom det skulle oppstå strømbrudd ved for eksempel å ha alternative oppvarmingsmuligheter, lommelykter og stearinlys tilgjengelig, tappe opp vann dersom en er avhengig av strøm for vannforsyningen, osv. Se også informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap om hvordan en kan forberede seg på strømbrudd.

Ved fare for liv og helse må publikum kontakt kommunen eller nødetatene. 

 

 

Status 09.02.2018 kl 10:

Forberedt på strømbrudd

Agder Energi Nett har satt beredskap for å håndtere strømbrudd som kan oppstå som følge av uværet de nærmeste dagene. 

Skogen er ustabil etter forrige runde med mye tung snø over Sørlandet. Trærne har flere steder stått nedtynget av snø, og etter en kald periode kommer det nå mer tung, våt snø.

Fredag morgen har det kommet opptil en halvmeter snø flere steder på Agder. Dette fører til at snøtunge trær utenfor ryddebeltet lener seg inntil, eventuelt brekker over, strømlinjene og forårsaker strømbrudd.

Lavtrykket beveger seg østover, og Agder Energi Nett er forberedt på at det vil kunne oppstå strømbrudd flere steder etter hvert som været flytter seg.

Når det oppstår strømbrudd settes det umiddelbart i gang med å legge om strømforsyningen til kundene så langt det er mulig, samt feilsøkings- og feilrettingsarbeid, for at kundene skal få tilbake strømmen så raskt som mulig.

Agder Energi Nett anbefaler kundene å være godt forberedt dersom det skulle oppstå strømbrudd ved for eksempel å ha alternative oppvarmingsmuligheter, lommelykter og stearinlys tilgjengelig, tappe opp vann dersom en er avhengig av strøm for vannforsyningen, osv. Se også informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap om hvordan en kan forberede seg på strømbrudd.

Ved fare for liv og helse må publikum kontakt kommunen eller nødetatene.

Ved hjelp av helikopterbefaringer den siste tiden er det registrert rundt 1500 områder hvor det er trær utenfor ryddebeltet som kan stå i fare for å velte over strømlinjene. På hvert sted kan det være fra ett til flere trær. Linjeryddere har kontinuerlig vært ute for å hogge disse trærne, for å forebygge strømbrudd, og dette arbeidet fortsetter til alle disse områdene er ryddet. 

Publisert 09.02.2018

Kundesenter stengt

Hei, vår chat er nå stengt. Åpningstid for chat er mandag til fredag kl 9- 14. Dersom din henvendelse gjelder feil i strømnettet må dette meldes via skjemaet "farlige forhold" på våre nettsider eller på telefon 3860 7272. Feilmeldingstjenesten er åpen hele døgnet.

Chat med oss
Ofte stilte spørsmål
Strømstøtteordning
Strømforbruket
Fakturaspørsmål
Flytting
Bygge/endre installasjon

Regjeringen har lagt fram en ordning om kompensasjon for høye strømpriser. Ordningen innebærer at alle kunder vil få deler av sine strømutgifter tilbakebetalt gjennom nettleien for strømforbruk knyttet til husholdningsformål.

Ordningen vil gjelde fra og med strømregningen for desember 2021 og er forlenget ut 2023.

Kunden får tilbakebetalt 55% av kostnadene over 70 øre per kWt eks mva. for desember 2021. Fra januar 2022 er prosentsatsen 80%. For september 2022 til og med mars 2023 økes den til 90 %. Fra april til og med september 2023 er den 80%, og oktober til og med desember 2023 økes den til 90%.

Kompensasjonsbeløpet vil bli trukket fra den månedlige regningen for nettleie.

Les mer om ordningen her 

Ønsker du å følge med på strømforbruket og redusere kostnadene på strøm og nettleie, er det viktig å vite hvordan strømforbruket er i din bolig. Strømmåleren gir deg muligheten til å følge med på eget forbruk, analysere eget forbruksmønster og få hjelp til smartere strømbruk.

Logg deg inn på Min side for å se ditt forbruk.

Du kan også lese mer om strømforbruk i denne artikkelen.

De aller fleste mottar en samlet faktura for både strøm og nettleie fra sin strømleverandør. Det er derfor avsenderen av fakturaen som kan svare på fakturaspørsmål, betalingsavtaler og lignende.

Om du mottar faktura direkte fra oss, eller ønsker å se grunnlaget for din nettleiefaktura kan du logge inn på Min side og se den der.

INNFLYTTING

Ta kontakt med en strømleverandør som du ønsker å bruke. De vil hjelpe deg slik at du får avtale om kjøp av strøm. I tillegg vil de også sørge for at Agder Energi Nett får melding om din innflytting slik at du blir registrert med en nettleieavtale.

UTFLYTTING

Ta kontakt med din strømleverandør. Når de får beskjed om oppsigelsen så vil de også sørge for at Agder Energi Nett får melding slik at nettleieavtalen sies opp. Husk å gi beskjed så raskt som mulig for å unngå at du betaler for en bolig du har flyttet fra.

Veldig mange tjenester utføres av installatører som er godkjent gjennom en prekvalifiseringsordning.
Dette gjelder blant annet ny installasjon og endringer i eksisterende anlegg i din bolig. Les mer om dette og se oversikt over prekvalifiserte installatører her