Velkommen til Agder Energi Nett.

Forsinket avregning

Enkelte kunder vil dessverre ikke bli avregnet for nettleie denne måneden.

Dessverre har vi i enkelte tilfeller problemer med avregning av nettleien for februar. For berørte kunder vil det medføre at avregning for februar først vil skje i neste måned, sammen med mars-perioden. 

Årsaken er forsinkelser i tilpasningsprosessen ved overgangen til den nasjonale Elhuben, som alle aktører i bransjen fremover skal rapportere til. Den nasjonale Elhuben skal sørge for effektiv utveksling av målerverdier og kundeinformasjon som benyttes ved leverandørskifter, avregning og ved fakturering av nettleie og strømsalg. 

Faktura fra strømleverandør
De aller fleste kunder mottar samlet faktura for nettleie og strøm fra sin strømleverandør. Det presiseres at forsinkelsen kun gjelder nettleien.
 

Agder Energi Nett beklager forsinkelsen som enkelte kunder vil oppleve. 

Her kan du lese mer om Elhub

 

Publisert 27.02.2019