Velkommen til Agder Energi Nett.

Første batteripakke montert i nullhus

En batteripakke tilknyttet solcelleanlegg i nullhusboligfeltet på Skarpnes i Arendal ble nylig montert. Agder Energi Nett leder forskningsprosjektet tilknyttet effektbruken i de nye boligene.
Illustrasjonsfoto: Familen Bie-Torgersen i Arendal.

- Teknologiselskapet Eltek har en pilotversjon av batteriskap med veksel- og likeretter for lading av, og leveranse av, effekt fra batteri til lavspentnettet, også kalt energy storage system (ESS). Dette skal  prøves ut i boligene på Skarpnes, og vil inngå i det pågående forskningsprosjektet vi har gående med Universitetet i Agder og Teknova – og hvor også Eltek deltar, sier Rolf Erlend Grundt, sivilingeniør nettutvikling i Agder Energi Nett. 

Batteripakken er muligens den første, ikke private, som tilkobles i en lavspentkrets i Norge.

Selvforsynte med energi
Det er fem hus i Fagerhei boligfelt på Skarpnes som inngår i forskningsprosjektet, som  Agder Energi Nett leder. Boligene er utstyrt med energiøkonomiske løsninger som gjør dem selvforsynte med energi. 

- Boligene har blant annet solcelleanlegg på taket, i tillegg måles både energi og effekt til og fra husene  ved hjelp av automatiske strømmålere, avanserte nettanalysatorer og målere på sikringskursene til varmepumper, induksjonstopper og annet teknisk utstyr, sier Grundt. 

Viktig for fremtidens nett
Målet med prosjektet er blant annet å finne ut hvordan distribusjonsnettet kan dimensjoneres for fremtidens boliger som er mer eller mindre selvforsynte med elektrisk energi, og som i perioder kan mate kraftoverskudd inn på nettet. 

- I periodene hvor solcellene ikke produserer strøm har boligene behov for strøm fra vårt nett. Blant annet kan nye energisvake apparater trekke mer strøm enn for eksempel "gammeldagse" komfyrer. Så langt viser målingene at strømtrekkene kan bli  veldig høye i korte perioder enn til vanlige hus, sier Grundt.

Siden det er strømmen/effekten og ikke energien som bestemmer dimensjonen på nettet, må dermed husene ha samme dimensjon på kablene som før. Et annet forhold som observeres er at enkelte strømtrekk er så store at tilhørende apparater ikke kan brukes i svake nett – i boliger som ligger over 400-600 meter fra trafoen.   

Demper høye strømtrekk
ESS-enheten med batteripakke og omformer som Eltek har utviklet, er en pilot på teknologi rundt det å kunne, med én omformer, likerette strømmen for ladning eller vekslerette strømmen for  forbruk. I tillegg skal enheten kunne reagere raskt nok til å håndtere de nevnte korte strømtrekkene. 

- Enheten er tilkoblet kabelskapet som forsyner de fem nullhusene på Skarpnes. Strømtrekket som den skal kompensere registreres/måles  fra en av kablene til et av husene. Dermed blir det mulig å følge med på evnen batteriene har for å dempe de kortvarige høye strømtrekkene til huset, sier Grundt.   

Den monterte ESS-enhetens omformere har foreløpig kapasitet på 6 kW, dvs. 2 kW mot hver fase eller  ca 8,7 A. Kapasiteten på omformerne kan tredobles med samme batteripakke. Batteripakka består av 8 stk 12 V, 190 Ah blybatterier.

 I tillegg til nevnte egenskaper kan omformeren også levere reaktiv effekt og styre strømmen ulikt inn på fasene. Dette er egenskaper som er god medisin for å opprettholde en god spenningskvalitet til kundene, sier Grundt. 

Spisset mot effekt
Det opprinnelige prosjektet er redusert da det bare er fem hus som er bygget som nullhus (se faktaramme). Videre er fokuset i forskningen spisset mer mot effekt og variasjonene over døgnet og  forbruket mot ulike apparater. 

- Forskningsrådet har godkjent endringen. UiA har engasjert en forsker på heltid på prosjektet – og det lover bra for prosjektet og dets evne til å frembringe flere resultater, sier Grundt.

Til venstre tradisjonelt kabelskap, neste er skap for
internett kabler og til høyere er batteriskapet med omformere. Bak ses huset
hvor strømtrekket skal bli målt og utjamnet. – Spaden i jorda perioden er over.

Skapet med det rare i. Det røde er batteriene. De tre omformerne er den sorte rekken over.

FAKTA
Prosjekt Skarpnes Boligfelt i Arendal ble landets første boligområde med nullhus.

· Etter planen skal strømforbruk og klimagassutslipp gå i null – derav begrepet "nullhus".

· Boligene skal bli selvforsynt med energi og nettoleverandør av strøm til nettet.

· Energien hentes fra jordvarmeanlegg og solceller.

· Boligene blir ekstremt godt isolert, med svært lavt oppvarmingsbehov

· Planen var å bygge flere leiligheter, eneboliger og rekkehus som nullhus, men det har vist seg vanskelig å få solgt disse da prisen blir en del høyere enn vanlige boliger. Det har derfor endt med fem nullhus, som alle er tatt i bruk. Resten av boligfeltet bygges med ordinære hus.

·Prosjektet er et FoU-prosjekt støttet av Forskningsrådet og med UiA, Teknova og Eltek som partnere.

 

 

 

Publisert 16.12.2015