Velkommen til Agder Energi Nett.

Første batteripakke montert i nullhus

En batteripakke tilknyttet solcelleanlegg i nullhusboligfeltet på Skarpnes i Arendal ble nylig montert. Agder Energi Nett leder forskningsprosjektet tilknyttet effektbruken i de nye boligene.
Illustrasjonsfoto: Familen Bie-Torgersen i Arendal.

- Teknologiselskapet Eltek har en pilotversjon av batteriskap med veksel- og likeretter for lading av, og leveranse av, effekt fra batteri til lavspentnettet, også kalt energy storage system (ESS). Dette skal  prøves ut i boligene på Skarpnes, og vil inngå i det pågående forskningsprosjektet vi har gående med Universitetet i Agder og Teknova – og hvor også Eltek deltar, sier Rolf Erlend Grundt, sivilingeniør nettutvikling i Agder Energi Nett. 

Batteripakken er muligens den første, ikke private, som tilkobles i en lavspentkrets i Norge.

Selvforsynte med energi
Det er fem hus i Fagerhei boligfelt på Skarpnes som inngår i forskningsprosjektet, som  Agder Energi Nett leder. Boligene er utstyrt med energiøkonomiske løsninger som gjør dem selvforsynte med energi. 

- Boligene har blant annet solcelleanlegg på taket, i tillegg måles både energi og effekt til og fra husene  ved hjelp av automatiske strømmålere, avanserte nettanalysatorer og målere på sikringskursene til varmepumper, induksjonstopper og annet teknisk utstyr, sier Grundt. 

Viktig for fremtidens nett
Målet med prosjektet er blant annet å finne ut hvordan distribusjonsnettet kan dimensjoneres for fremtidens boliger som er mer eller mindre selvforsynte med elektrisk energi, og som i perioder kan mate kraftoverskudd inn på nettet. 

- I periodene hvor solcellene ikke produserer strøm har boligene behov for strøm fra vårt nett. Blant annet kan nye energisvake apparater trekke mer strøm enn for eksempel "gammeldagse" komfyrer. Så langt viser målingene at strømtrekkene kan bli  veldig høye i korte perioder enn til vanlige hus, sier Grundt.

Siden det er strømmen/effekten og ikke energien som bestemmer dimensjonen på nettet, må dermed husene ha samme dimensjon på kablene som før. Et annet forhold som observeres er at enkelte strømtrekk er så store at tilhørende apparater ikke kan brukes i svake nett – i boliger som ligger over 400-600 meter fra trafoen.   

Demper høye strømtrekk
ESS-enheten med batteripakke og omformer som Eltek har utviklet, er en pilot på teknologi rundt det å kunne, med én omformer, likerette strømmen for ladning eller vekslerette strømmen for  forbruk. I tillegg skal enheten kunne reagere raskt nok til å håndtere de nevnte korte strømtrekkene. 

- Enheten er tilkoblet kabelskapet som forsyner de fem nullhusene på Skarpnes. Strømtrekket som den skal kompensere registreres/måles  fra en av kablene til et av husene. Dermed blir det mulig å følge med på evnen batteriene har for å dempe de kortvarige høye strømtrekkene til huset, sier Grundt.   

Den monterte ESS-enhetens omformere har foreløpig kapasitet på 6 kW, dvs. 2 kW mot hver fase eller  ca 8,7 A. Kapasiteten på omformerne kan tredobles med samme batteripakke. Batteripakka består av 8 stk 12 V, 190 Ah blybatterier.

 I tillegg til nevnte egenskaper kan omformeren også levere reaktiv effekt og styre strømmen ulikt inn på fasene. Dette er egenskaper som er god medisin for å opprettholde en god spenningskvalitet til kundene, sier Grundt. 

Spisset mot effekt
Det opprinnelige prosjektet er redusert da det bare er fem hus som er bygget som nullhus (se faktaramme). Videre er fokuset i forskningen spisset mer mot effekt og variasjonene over døgnet og  forbruket mot ulike apparater. 

- Forskningsrådet har godkjent endringen. UiA har engasjert en forsker på heltid på prosjektet – og det lover bra for prosjektet og dets evne til å frembringe flere resultater, sier Grundt.

Til venstre tradisjonelt kabelskap, neste er skap for
internett kabler og til høyere er batteriskapet med omformere. Bak ses huset
hvor strømtrekket skal bli målt og utjamnet. – Spaden i jorda perioden er over.

Skapet med det rare i. Det røde er batteriene. De tre omformerne er den sorte rekken over.

FAKTA
Prosjekt Skarpnes Boligfelt i Arendal ble landets første boligområde med nullhus.

· Etter planen skal strømforbruk og klimagassutslipp gå i null – derav begrepet "nullhus".

· Boligene skal bli selvforsynt med energi og nettoleverandør av strøm til nettet.

· Energien hentes fra jordvarmeanlegg og solceller.

· Boligene blir ekstremt godt isolert, med svært lavt oppvarmingsbehov

· Planen var å bygge flere leiligheter, eneboliger og rekkehus som nullhus, men det har vist seg vanskelig å få solgt disse da prisen blir en del høyere enn vanlige boliger. Det har derfor endt med fem nullhus, som alle er tatt i bruk. Resten av boligfeltet bygges med ordinære hus.

·Prosjektet er et FoU-prosjekt støttet av Forskningsrådet og med UiA, Teknova og Eltek som partnere.

 

 

 

Publisert 16.12.2015

Kundesenter stengt

Hei, vår chat er nå stengt. Åpningstid for chat er mandag til fredag kl 9- 14. Dersom din henvendelse gjelder feil i strømnettet må dette meldes via skjemaet "farlige forhold" på våre nettsider eller på telefon 3860 7272. Feilmeldingstjenesten er åpen hele døgnet.

Chat med oss
Ofte stilte spørsmål
Strømstøtteordning
Strømforbruket
Fakturaspørsmål
Flytting
Bygge/endre installasjon

Regjeringen har lagt fram en ordning om kompensasjon for høye strømpriser. Ordningen innebærer at alle kunder vil få deler av sine strømutgifter tilbakebetalt gjennom nettleien for strømforbruk knyttet til husholdningsformål.

Ordningen vil gjelde fra og med strømregningen for desember 2021 og er forlenget ut 2023.

Kunden får tilbakebetalt 55% av kostnadene over 70 øre per kWt eks mva. for desember 2021. Fra januar 2022 er prosentsatsen 80%. For september 2022 til og med mars 2023 økes den til 90 %. Fra april til og med september 2023 er den 80%, og oktober til og med desember 2023 økes den til 90%.

Kompensasjonsbeløpet vil bli trukket fra den månedlige regningen for nettleie.

Les mer om ordningen her 

Ønsker du å følge med på strømforbruket og redusere kostnadene på strøm og nettleie, er det viktig å vite hvordan strømforbruket er i din bolig. Strømmåleren gir deg muligheten til å følge med på eget forbruk, analysere eget forbruksmønster og få hjelp til smartere strømbruk.

Logg deg inn på Min side for å se ditt forbruk.

Du kan også lese mer om strømforbruk i denne artikkelen.

De aller fleste mottar en samlet faktura for både strøm og nettleie fra sin strømleverandør. Det er derfor avsenderen av fakturaen som kan svare på fakturaspørsmål, betalingsavtaler og lignende.

Om du mottar faktura direkte fra oss, eller ønsker å se grunnlaget for din nettleiefaktura kan du logge inn på Min side og se den der.

INNFLYTTING

Ta kontakt med en strømleverandør som du ønsker å bruke. De vil hjelpe deg slik at du får avtale om kjøp av strøm. I tillegg vil de også sørge for at Agder Energi Nett får melding om din innflytting slik at du blir registrert med en nettleieavtale.

UTFLYTTING

Ta kontakt med din strømleverandør. Når de får beskjed om oppsigelsen så vil de også sørge for at Agder Energi Nett får melding slik at nettleieavtalen sies opp. Husk å gi beskjed så raskt som mulig for å unngå at du betaler for en bolig du har flyttet fra.

Veldig mange tjenester utføres av installatører som er godkjent gjennom en prekvalifiseringsordning.
Dette gjelder blant annet ny installasjon og endringer i eksisterende anlegg i din bolig. Les mer om dette og se oversikt over prekvalifiserte installatører her