Velkommen til Agder Energi Nett.

Gjenopptar helikopterbefaringen av linjenettet

Helikopterselskapet Heliwest har satt i verk flere tiltak etter den alvorlige nestenulykken med helikopteret på linjebefaring i juni. Etter planen gjenopptas flyvningene denne uken.

Agder Energi Nett har engasjert det finske helikopterselskapet Heliwest til å laserskanne hele linjenettet på Agder. Målet er å kartlegge hvor det er nødvendig å rydde skog for å sikre strømforsyningen i landsdelen.

Torsdag 21. juni kom helikopteret for nær en kryssende regionalnettslinje, og rotorbladene kuttet de tre strømlinjene som er på denne. Ingen ble skadet i ulykken og helikopteret landet trygt på Gullknapp flyplass. Ingen mistet strømmen som følge av hendelsen. Agder Energi Nett innførte umiddelbart flyforbud i forbindelse med kartleggingsprosjektet, og relevante myndigheter ble varslet.

Agder Energi Nett har i samarbeid med Heliwest gjennomført en nøye granskning av hendelsen og Heliwest har innført flere tiltak som skal bidra til at lignende ikke skjer igjen. Etter planen fortsetter laserskanningen av linjenettet på Agder denne uken.

De viktigste tiltakene er:

  • Pilot og navigatør skal hver morgen gå gjennom dagens flyplan og merke av på papirkart hvor strømlinjer krysser hverandre, samt eventuelt andre hindringer.
  • I helikopteret er det installert to navigasjonssystemer som varsler om kryssende linjer både visuelt og med lydsignal.
  • Flyhastigheten langs strømlinjenettet senkes.

 

Publisert 18.07.2018