Velkommen til Agder Energi Nett.

Godkjent inkluderingsbedrift

Agder Energi Nett har mottatt det synlige beviset på at bedriften er Godkjent inkluderingsbedrift. Denne utmerkelsen går til en privat eller offentlig virksomhet som har gitt jobbsøkere mulighet for å oppleve tilhørighet i arbeidslivet, samt gitt dem mestring i praksis og rekruttering til ordinære stillinger.
GODKJENT INKLUDERINGSBEDRIFT: Svein Are Folgerø, Administrerende direktør i Agder Energi Nett , mottar prisen fra Monica Bergin Grimstad, daglig leder i Avigo.

− Godkjent inkluderingsbedrift er et nyetablert prosjekt startet opp av Arbeids- og inkluderingsbedriftene i Aust-Agder for å kunne gi noe tilbake til våre gode samarbeidsbedrifter i det lokale arbeidsliv i Agder, forteller Monica Bergin Grimstad som er daglig leder i Avigo.

Godkjenningen av Agder Energi Nett som inkluderingsbedrift forutsetter at bedriften bidrar til den nasjonale inkluderingsdugnaden ved å få flere i arbeid. Dette innebærer blant annet at bedriften tar inkluderingsansvar over tid gjennom rekruttering, kvalifisering, arbeidstrening og avklaring av personer som står utenfor arbeidslivet. Bedriften skal også tilby tilrettelagt arbeid i ordinært arbeidsliv, slik at man finner gode løsninger for den enkelte med fokus på mestring og personlig vekst i et samfunnsøkonomisk perspektiv.

Styrket omdømme
Sara Krogstadholm er seksjonsleder for virksomhetsstyring i Agder Energi Nett, og hun er både stolt og glad for utmerkelsen selskapet har fått.

− Å få godkjenningen som Godkjent inkluderingsbedrift vil være med på å styrke bedriftens omdømme gjennom at vi synliggjør vårt bidrag i den nasjonale inkluderingsdugnaden, og at vi bidrar til å gi personer mulighet til personlig vekst og mestring i arbeidslivet. Samtidig er det flott å kunne vise til at Agder Energi Nett har bidratt til å gi personer mulighet for god og trygg opplæring, og også bli en god medarbeider tilpasset bedriftens og markedets behov, sier Sara Krogstadholm.

Samarbeid med NAV
− Agder Energi Nett har i flere år hatt et godt samarbeid med NAV knyttet til arbeidspraksis. Dette samarbeidet har beriket oss som selskap, og vi ser at et arbeidsmiljø som består av ulik kompetanse, alder, kjønn, og nasjonalitet gir oss et mangfold som gjør at vi ser med nye øyne på det vi jobber med, og er med på å gjøre oss enda bedre, forteller Sara Krogstadholm. Hun legger til at dette samarbeidet også passer godt inn prosjektet Likestilt arbeidsliv, som Agder Energi konsernet er en del av.

Samarbeidet om Inkluderingsdugnaden har på mange måter vært en vinn-vinn for begge parter, da vi kan bidra til å gi en god arbeidserfaring til CVen samtidig som vi også får mye igjen. I to tilfeller har dette samarbeidet ført til fast ansettelse i Agder Energi Nett. Det er ikke fordi vi hadde et ønske om å hjelpe NAV, men rett og slett fordi dette viste seg å være dyktige mennesker som vi ønsket å ha med oss videre i vår organisasjon. Begge to har vist seg frem på en forbilledlig måte, i tillegg til å ha riktig kompetanse og personlige egenskaper for Agder Energi Nett, avslutter Sara Krogstadholm.

Publisert 20.12.2019