Velkommen til Agder Energi Nett.

Godkjent inkluderingsbedrift

Agder Energi Nett har mottatt det synlige beviset på at bedriften er Godkjent inkluderingsbedrift. Denne utmerkelsen går til en privat eller offentlig virksomhet som har gitt jobbsøkere mulighet for å oppleve tilhørighet i arbeidslivet, samt gitt dem mestring i praksis og rekruttering til ordinære stillinger.
GODKJENT INKLUDERINGSBEDRIFT: Svein Are Folgerø, Administrerende direktør i Agder Energi Nett , mottar prisen fra Monica Bergin Grimstad, daglig leder i Avigo.

− Godkjent inkluderingsbedrift er et nyetablert prosjekt startet opp av Arbeids- og inkluderingsbedriftene i Aust-Agder for å kunne gi noe tilbake til våre gode samarbeidsbedrifter i det lokale arbeidsliv i Agder, forteller Monica Bergin Grimstad som er daglig leder i Avigo.

Godkjenningen av Agder Energi Nett som inkluderingsbedrift forutsetter at bedriften bidrar til den nasjonale inkluderingsdugnaden ved å få flere i arbeid. Dette innebærer blant annet at bedriften tar inkluderingsansvar over tid gjennom rekruttering, kvalifisering, arbeidstrening og avklaring av personer som står utenfor arbeidslivet. Bedriften skal også tilby tilrettelagt arbeid i ordinært arbeidsliv, slik at man finner gode løsninger for den enkelte med fokus på mestring og personlig vekst i et samfunnsøkonomisk perspektiv.

Styrket omdømme
Sara Krogstadholm er seksjonsleder for virksomhetsstyring i Agder Energi Nett, og hun er både stolt og glad for utmerkelsen selskapet har fått.

− Å få godkjenningen som Godkjent inkluderingsbedrift vil være med på å styrke bedriftens omdømme gjennom at vi synliggjør vårt bidrag i den nasjonale inkluderingsdugnaden, og at vi bidrar til å gi personer mulighet til personlig vekst og mestring i arbeidslivet. Samtidig er det flott å kunne vise til at Agder Energi Nett har bidratt til å gi personer mulighet for god og trygg opplæring, og også bli en god medarbeider tilpasset bedriftens og markedets behov, sier Sara Krogstadholm.

Samarbeid med NAV
− Agder Energi Nett har i flere år hatt et godt samarbeid med NAV knyttet til arbeidspraksis. Dette samarbeidet har beriket oss som selskap, og vi ser at et arbeidsmiljø som består av ulik kompetanse, alder, kjønn, og nasjonalitet gir oss et mangfold som gjør at vi ser med nye øyne på det vi jobber med, og er med på å gjøre oss enda bedre, forteller Sara Krogstadholm. Hun legger til at dette samarbeidet også passer godt inn prosjektet Likestilt arbeidsliv, som Agder Energi konsernet er en del av.

Samarbeidet om Inkluderingsdugnaden har på mange måter vært en vinn-vinn for begge parter, da vi kan bidra til å gi en god arbeidserfaring til CVen samtidig som vi også får mye igjen. I to tilfeller har dette samarbeidet ført til fast ansettelse i Agder Energi Nett. Det er ikke fordi vi hadde et ønske om å hjelpe NAV, men rett og slett fordi dette viste seg å være dyktige mennesker som vi ønsket å ha med oss videre i vår organisasjon. Begge to har vist seg frem på en forbilledlig måte, i tillegg til å ha riktig kompetanse og personlige egenskaper for Agder Energi Nett, avslutter Sara Krogstadholm.

Publisert 20.12.2019

Kundesenter stengt

Hei, vår chat er nå stengt. Åpningstid for chat er mandag til fredag kl 9- 14. Dersom din henvendelse gjelder feil i strømnettet må dette meldes via skjemaet "farlige forhold" på våre nettsider eller på telefon 3860 7272. Feilmeldingstjenesten er åpen hele døgnet.

Chat med oss
Ofte stilte spørsmål
Strømstøtteordning
Strømforbruket
Fakturaspørsmål
Flytting
Bygge/endre installasjon

Regjeringen har lagt fram en ordning om kompensasjon for høye strømpriser. Ordningen innebærer at alle kunder vil få deler av sine strømutgifter tilbakebetalt gjennom nettleien for strømforbruk knyttet til husholdningsformål.

Ordningen vil gjelde fra og med strømregningen for desember 2021 og er forlenget ut 2023.

Kunden får tilbakebetalt 55% av kostnadene over 70 øre per kWt eks mva. for desember 2021. Fra januar 2022 er prosentsatsen 80%. For september 2022 til og med mars 2023 økes den til 90 %. Fra april til og med september 2023 er den 80%, og oktober til og med desember 2023 økes den til 90%.

Kompensasjonsbeløpet vil bli trukket fra den månedlige regningen for nettleie.

Les mer om ordningen her 

Ønsker du å følge med på strømforbruket og redusere kostnadene på strøm og nettleie, er det viktig å vite hvordan strømforbruket er i din bolig. Strømmåleren gir deg muligheten til å følge med på eget forbruk, analysere eget forbruksmønster og få hjelp til smartere strømbruk.

Logg deg inn på Min side for å se ditt forbruk.

Du kan også lese mer om strømforbruk i denne artikkelen.

De aller fleste mottar en samlet faktura for både strøm og nettleie fra sin strømleverandør. Det er derfor avsenderen av fakturaen som kan svare på fakturaspørsmål, betalingsavtaler og lignende.

Om du mottar faktura direkte fra oss, eller ønsker å se grunnlaget for din nettleiefaktura kan du logge inn på Min side og se den der.

INNFLYTTING

Ta kontakt med en strømleverandør som du ønsker å bruke. De vil hjelpe deg slik at du får avtale om kjøp av strøm. I tillegg vil de også sørge for at Agder Energi Nett får melding om din innflytting slik at du blir registrert med en nettleieavtale.

UTFLYTTING

Ta kontakt med din strømleverandør. Når de får beskjed om oppsigelsen så vil de også sørge for at Agder Energi Nett får melding slik at nettleieavtalen sies opp. Husk å gi beskjed så raskt som mulig for å unngå at du betaler for en bolig du har flyttet fra.

Veldig mange tjenester utføres av installatører som er godkjent gjennom en prekvalifiseringsordning.
Dette gjelder blant annet ny installasjon og endringer i eksisterende anlegg i din bolig. Les mer om dette og se oversikt over prekvalifiserte installatører her